Pravila o privatnosti

Poverljivost podataka i zaštitu privatnosti naših korisnika tretiramo kao najviši prioritet. Ova Politika privatnosti reguliše način na koji prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke korisnika vvv.telemedi.com, veb stranice kojom upravlja Telmedicin sp. zološki vrt. („Telmedicin”).

Prilikom obrade podataka naših korisnika pridržavamo se pravila u nastavku:

ne prikupljamo više informacija nego što nam je zaista potrebno za pružanje naših usluga;

ne koristimo podatke u bilo koju drugu svrhu osim u svrhe navedene u nastavku u ovoj Politici privatnosti;

ne čuvamo podatke duže nego što je potrebno;

ne otkrivamo podatke trećim licima u situacijama koje nisu navedene u ovoj Politici privatnosti.

Ko smo?

Telmedicin i subjekti koji pružaju usluge su kontrolor ličnih podataka prikupljenih putem veb stranice vvv.telemedi.com od svojih korisnika.

U koje svrhe i po kom osnovu obrađujemo vaše lične podatke?

● Ako tokom vaše posete vvv.telemedi.com, ne odlučite da otvorite nalog na veb lokaciji ili da nas kontaktirate putem formulara za kontakt koji su tamo dostupni, mi ne obrađujemo nijednu vašu informaciju, osim vaše IP adrese. Čuvanje vaše IP adrese je potrebno iz tehničkih razloga vezanih za upravljanje našim serverima. Vašu IP adresu ćemo takođe koristiti za prikupljanje opštih, statističkih informacija koje se odnose na vas (npr. koje se odnose na mesto na kome se nalazite kada se povezujete na veb stranice Telmedicin-a). Bez obzira na to, ne možemo da vas identifikujemo samo na osnovu IP adrese.

● Podaci dobijeni od vas kada koristite kontakt forme dostupne na sajtu vvv.telemedi.com uvek se obrađuju u cilju dostavljanja odgovora na podneti zahtev. Podaci se brišu nakon što se naša komunikacija završi. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je saglasnost koju nam date. Dostavljanje vaših ličnih podataka je neophodno da bismo obradili vaš zahtev.

● Podaci koje dostavite putem obrasca za registraciju dok otvarate svoj vvv.telemedi.com nalog obrađuju se u svrhu podešavanja vašeg profila, organizovanja razmene informacija između vas i Telmedicina i drugih korisnika veb stranice pod uslovima definisane u Uslovima korišćenja usluge, kao i – u slučaju da podnesete žalbu – da obradite pritužbe. Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je ugovor o pružanju usluga elektronskim putem između Vas i Telmedicina. Dostavljanje vaših ličnih podataka je neophodno za zaključivanje ugovora. Ukoliko odbijete da dostavite podatke ili date netačne podatke, Telmedicin će onemogućiti pružanje usluga.

● Lični podaci koje dobijemo u vezi sa vašim korišćenjem telemedicinskih usluga biće obrađivani u svrhu izvršenja ugovora zaključenog između vas i Telmedicina i u svrhu izvršavanja obaveze Telmedicina da vodi medicinsku dokumentaciju. Pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka je ugovor o pružanju elektronskih usluga zaključen sa Telmedicinom i odredbe u vezi sa pravima pacijenata.

● Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe. Pravni osnov za obradu vaših podataka u ovu svrhu je naš zakonski opravdan interes, vezan za potrebu promocije naših usluga.

● Vaši lični podaci se takođe mogu obrađivati u svrhu uspostavljanja linija odbrane i ostvarivanja potraživanja. Pravni osnov za obradu Vaših podataka u ovu svrhu je naš zakonski opravdan interes koji je da zaštitimo prava Telmedicina u svim sudskim i upravnim postupcima.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

● Ako odlučite da nam se obratite, vaši lični podaci dostavljeni putem kontakt forme biće izbrisani odmah nakon što date rešenje na vaš zahtev.

● Ako odlučite da otvorite nalog na veb lokaciji vvv.telemedi.com, mi obrađujemo vaše podatke za vreme tokom kojeg koristite naše usluge i – nakon što uklonite svoj nalog – za period zastarelosti za tužbe vezane za vaše korišćenje veb sajt definisan u skladu sa odredbama zakona.

● Ako odlučite da koristite telemedicinske usluge, mi obrađujemo vaše podatke dobijene dok pružamo usluge u periodu potrebnom za vođenje medicinske dokumentacije propisane odredbama koje regulišu arhiviranje dokumentacije. Nakon isteka ovog perioda podaci će biti izbrisani.

● Vaši lični podaci će se obrađivati u marketinške svrhe sve dok ne podnesete prigovor na obradu vaših ličnih podataka u tu svrhu i sve dok imate nalog na našem portalu.

Kome možemo otkriti vaše lične podatke?

● Pružamo sigurnost za sve vaše lične podatke u našem posedu i ne otkrivamo nijednu od ovih informacija trećim licima u slučajevima koji nisu navedeni u nastavku, osim ako ne dobijemo vašu pismenu saglasnost ili osim ako je otkrivanje ličnih podataka neophodno zbog na zakonsku obavezu nametnutu Telmedicinu.

● Vaše lične podatke ne otkrivamo nikakvim subjektima izvan Evropskog ekonomskog prostora osim ako nisu uspostavljeni odgovarajući standardi zaštite podataka.

● Podaci koje dostavite u vezi sa korišćenjem usluga vvv.telemedi.com mogu biti otkriveni:

subjekti koji obrađuju plaćanja za naše usluge u cilju pružanja svojih usluga i obrade plaćanja za usluge koje koristite;

pružaoci usluga i IT sistema koje Telmedicin koristi u svrhu pružanja usluga;

subjekti koji pružaju usluge neophodne za slanje informacija o transakcijama i proizvodima putem e-pošte ili tekstualnih poruka do stepena neophodnog za automatizaciju, pojednostavljenje i analizu tih procesa;

eksterna lica koja pružaju računovodstvene i knjigovodstvene usluge u meri koja je neophodna da bi bilo moguće pružanje ovih usluga Telmedicinu;

pravni saveti i konsultanti koji pružaju usluge Telmedicinu do stepena neophodnog da Telmedicin iskoristi te usluge;

službe javne uprave i pravosuđa i organa za sprovođenje zakona sve dok je to zakonom propisano. U svakom slučaju takvog otkrivanja, trudimo se da predstavnici gore navedenih organa zahtevaju da podatke otkrijete direktno od vas. Ukoliko budemo u obavezi da otkrijemo vaše podatke, obavestićemo vas o toj činjenici bez odlaganja i dostaviti vam kopiju zahteva, sve dok nam to dozvoljavaju odredbe zakona.

Vaša prava

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka, imate određeni niz prava. U donjem odeljku detaljno objašnjavamo koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti.

● Pravo pristupa ličnim podacima

U bilo kom trenutku imate pravo da pristupite svojim informacijama koje obrađuje Telmedicin. Najjednostavniji način da izvršite ovo pravo je da otvorite karticu „Uredi profil” koja je dostupna svakom korisniku nakon što se prijavi na nalog na vvv.telemedi.com.

Ako nemate nalog na vvv.telemedi.com, ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

● Pravo na ispravku vaših ličnih podataka

U bilo kom trenutku imate pravo da se vaši lični podaci isprave. Najjednostavniji način da izvršite ovo pravo je da otvorite karticu „Uredi profil” koja je dostupna svakom korisniku nakon što se prijavi na nalog na vvv.telemedi.com.

Ako nemate nalog na vvv.telemedi.com, ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

● Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših podataka

Uklonićemo podatke koje smo prikupili u vezi sa vama, nakon što se završi svrha za koju su vaši podaci prikupljeni. U bilo kom trenutku možete zahtevati brisanje svih podataka koji se odnose na vas ili ograničavanje obrade vaših podataka. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

Imajte na umu da vaši lični podaci prikupljeni u vezi sa korišćenjem telemedicinskih usluga koji se obrađuju kao deo vaše medicinske dokumentacije moraju da se čuvaju tokom perioda navedenog u odredbama važećeg zakona o pravima pacijenata. Za to vreme nećemo moći da izvršimo vaš zahtev za brisanje ovih podataka.

● Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka

Ako vaše podatke obrađujemo u svrhu sprovođenja aktivnosti direktnog marketinga ili obrađujemo vaše podatke u vezi sa značajnim i opravdanim interesom Telmedicina ili bilo kog javnog interesa, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na ovu obradu. U tom slučaju ćemo prestati da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu sprovođenja aktivnosti direktnog marketinga, ali u drugim slučajevima može se ispostaviti da postoje drugi razlozi koji opravdavaju obradu vaših podataka – tada smo primorani da odbijemo vaš zahtev . Uvek ćete biti obavešteni o razlozima za odbijanje. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

● Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate da vam se pošalju podaci koje smo prikupili u vezi sa vama. Ukoliko je to tehnički moguće poslaćemo Vaše podatke u uobičajenom formatu, na naznačenu adresu. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

● Pravo da povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka

Ako se obrada vaših ličnih podataka odvija na osnovu vaše saglasnosti, takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. Imajte na umu da povlačenje vaše saglasnosti neće dovesti do toga da se bilo koja prethodna obrada smatra nezakonitom. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci se nalaze u odeljku Kontakt na našoj veb stranici.

Profilisanje

Mi ne koristimo nijednu od informacija koje dostavite u svrhu automatskog donošenja odluka, uključujući profilisanje.

Datoteke kolačića

Da bi veb lokacija ispravno funkcionisala, Dobavljač usluge koristi tehnologiju kolačića. Datoteke kolačića su mali paketi informacija uskladištenih na uređaju korisnika koji obično uključuju adresu veb stranice, podatke o čuvanju kolačića, datum isteka, jedinstveni ID i dodatne informacije u zavisnosti od svrhe date datoteke kolačića.

Korisnik može onemogućiti upotrebu kolačića na svom uređaju prateći uputstva proizvođača svog veb pretraživača, ali to može dovesti do toga da neke ili sve funkcije veb stranice postanu nedostupne.

Na osnovu datoteka kolačića nije moguće identifikovati identitet korisnika. Datoteke kolačića generiše direktno Platforma i drugi provajderi ih možda neće čitati. Eksterni server može da čita eksterne datoteke kolačića.

Dobavljač usluge koristi datoteke kolačića za:

održavanje korisničkih sesija (sopstvene datoteke),

prilagođavanje sadržaja veb lokacija željama korisnika (sopstvene datoteke),

svrhe bezbednosti podataka (sopstvene datoteke),

prikupljanje statistike (anonimno) omogućava optimizaciju korišćenja servisa (spoljne datoteke),

kombinovanje funkcija veb stranice sa drugim spoljnim uslugama koje korisnik koristi (spoljne datoteke),

prikazivanje reklamnog sadržaja u skladu sa preferencijama korisnika i ograničavanje količine prikazanog reklamnog sadržaja (spoljne datoteke).

Dobavljač usluge koristi dve glavne vrste datoteka kolačića:

Kolačići sesije – uklanjaju se iz usluge kada se korisnička sesija završi

Konstantni kolačići – koji se čuvaju na duži vremenski period.

Svaki Korisnik može ukloniti kolačiće sačuvane na njegovom uređaju u bilo kom trenutku, u skladu sa uputstvima provajdera pretraživača.

Tools used on the  www.telemedi.com sitetype of cookieswhat they do 
Google Analytics External Cookies (Google Inc.) gathering general and anonymous statistical data
Pixel Facebook External Cookies (Facebook) presenting ads adapted to user preferences based on their activity on Facebook 
Google AdWords External Cookies (Google Inc.) presenting ads adapted to user preferences 
Google Tag Manager External Cookies (Google Inc.) gathering general and anonymous statistical data 
LeadWorx External Cookies (Leadworx, Inc.) Identificaiton of annonymous visits to telemedi.com 
Albacross External Cookies  (Albacross Nordic AB) Identification of anonymous visits to telemedi.com and the possibility to target banner ads based on your visits. 
Hotjar External Cookies anonymous) Gathering of general and anonymous statistical data regarding the behavior of anonymous users on the page, the way in which they use it for the purpose of optimising the functioning of the telemedi.com website
Fullstory External Cookies Gathering of general and anonymous statistical data regarding the behaviour of anonymous users on the page, the way in which they use it for the purpose of optimising the functioning of the telemedi.com website 
Livechat External Cookies a tool which allows communication via chat with the operators at. 
External cookies on the website: used to adapt the contents of the website to the preferences of the user and for optimisation of the use of the website, e.g. adapting the language version to user requirements 

Spoljne kolačiće čuvamo u periodu od 365 dana.

Promene ove politike privatnosti

Odredbe ove Politike privatnosti mogu se poboljšati i dopuniti, a najnovije verzije će biti objavljene svaki put na sajtu vvv.telemedi.com sa informacijama o datumu poslednjeg ažuriranja. Nikakve buduće promene ne mogu ograničiti bilo koje od vaših prava bez vašeg pristanka.

Kontaktiranje Telmedicina i službenika za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovom Politikom privatnosti možete kontaktirati Telmedicin slanjem zahteva za informacije na: [email protected]

U cilju pojednostavljenja ostvarivanja Vaših prava, Telemedicin je imenovao službenika za zaštitu podataka, kome se možete obratiti slanjem zahteva za informacije na: [email protected]

Nadamo se da možemo na zadovoljavajući način odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka. U slučaju da utvrdite da je neka od naših aktivnosti u suprotnosti sa vašim pravima, imate pravo da uložite žalbu nadzornim organima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, odnosno generalnom inspektoru za zaštitu podataka o ličnosti.