Політика конфіденційності Przychodnia24

Хто є адміністратором ваших персональних даних?

Адміністратором, тобто особою, яка збирає, зберігає та вирішує, як будуть використовуватися ваші персональні дані, є Przychodnia24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biały Kamień 2 02-593 Варшава, яка включає:

 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Przychodnia24”  Biały Kamień 2 02-593 Варшава

Як зв’язатися з нами для отримання додаткової інформації щодо обробки ваших персональних даних?

Напишіть призначеному нами інспектору персональних даних. [email protected]

Звідки ми отримуємо ваші дані?

Ми отримали їх від вас, коли ви звернулися за декларацією на послуги первинної медико-санітарної допомоги, які надаються в амбулаторії Przychodnia24

Яка мета та правова основа для обробки ваших персональних даних Przychodnia24?

Ми обробляємо ваші персональні дані, оскільки, надаючи медичні послуги, ми зобов’язані це робити особливими положеннями у сфері охорони здоров’я, що діють у польській правовій системі, зокрема:

– Закон від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність (Журнал законів 2018.160),
– Закон від 16 травня 2019 року. про права пацієнта та Уповноваженого з прав пацієнтів  ((Журнал законів, ст. 1128)

Також GDPR надає Przychodnia24 правову основу для обробки персональних даних окремих категорій:

«обробка необхідна для цілей профілактичної охорони здоров’я чи медицини праці, для оцінки працездатності працівника, медичної діагностики, надання медичної допомоги чи соціального забезпечення, лікування чи управління системами та послугами охорони здоров’я чи соціальної допомоги на основою законодавства Союзу або держави-члена», ст. 9 розд. 2 h GDPR.

Крім того, закон вимагає від нас обробляти ваші дані для виставлення рахунків у Національний фонд охорони здоров’я, який відповідно до законодавства є платником медичних послуг, що надаються пацієнтам.

Завдяки цьому можете:

 • користуватися безкоштовними медичними послугами, що надаються в поліклініках POZ (Основна медична допомога) для дорослих
 • отримати вичерпну консультацію та провести необхідні діагностичні дослідження в одному місці,
 • буди впевненим, що, як медична установа, ми дотримуємося чинного законодавства і докладаємо всіх зусиль щодо захисту даних наших пацієнтів.

Чи потрібно надавати нам свої персональні дані?

Обробка персональних даних пацієнтів з метою надання медичних послуг не вимагає від Przychodnia24 згоди на обробку персональних даних, оскільки спосіб та обсяг обробки даних у цьому випадку суворо визначені нормативно-правовими актами та є законне зобов’язання.

Відмова надати необхідні персональні дані рівносильна відмові в згоді на лікування.

Ми вимагаємо від вас надати такі персональні дані, щоб мати можливість зареєструватися та надати вам медичні послуги, а отже надати вам послугу:

 • ім’я та прізвище, номер PESEL – якщо його присвоєно, у випадку новонародженого – номер PESEL матері, а за відсутності номера PESEL – вид і номер документа, що підтверджує особу, та адреса місця проживання пацієнта.
 • залежно від необхідності ведення окремих індивідуальних та колективних медичних карт пацієнтів, додаткові дані детально вказуються в: Постанова МОЗ від 6 квітня 2020 року про види, обсяг та шаблони медичної документації та спосіб її опрацювання, крім випадків, визначених законом та в обсязі, не зазначеному в нормативно-правових актах, надання Ваших даних є добровільним.  

Які ваші права в Przychodnia24 щодо оброблених даних?

Ми гарантуємо виконання ваших прав відповідно до загального положення про захист даних, тобто права доступу та права на виправлення.    

Ви можете скористатися цими правами, коли:

 • щодо права на доступ до даних – ви хочете отримати інформацію,
 • щодо запиту на виправлення даних: ви помітите, що ваші дані неправильні або неповні.

Інші права, зазначені в GDPR, тобто право видаляти ваші дані, обмежувати їх обробку, право на їх передачу, а також право заперечувати проти обробки ваших персональних даних, у зв’язку з накладеним на клініку обов’язком щодо архівування який не може бути реалізований.

Ви маєте право подати скаргу щодо обробки нами ваших персональних даних до наглядового органу, яким є Голова Управління із захисту персональних даних.

Кому ми передаємо ваші персональні дані?

Ваші персональні дані можуть бути передані лише:

 • особи та організації, уповноважені згідно зі ст. 26 Закону про права пацієнта та Уповноваженого з прав пацієнта, зокрема: законні представники пацієнта, уповноважені пацієнтом особи, Національної каси охорони здоров’я, Уповноваженого з прав пацієнта та інші органи державної влади та уповноважені особи, зазначені в Законі,
 • постачальникам послуг для Przychodnia24 у Варшаві, через які ми дбаємо про технічне обслуговування та ефективність медичного обладнання, безпеку ІТ-мережі та баз даних, які використовуються для обробки медичних даних, а також якість наданих послуг.

Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані?

Ми зберігаємо ваші персональні дані відповідно до положень Закону від 6 листопада 2008 року про права пацієнтів та Уповноваженого з прав пацієнтів, тобто

«суб’єкт, який надає медичні послуги, зобов’язаний зберігати медичну документацію протягом 20 років з моменту закінчення календарного року, в якому зроблено останній запис, за винятком:

 • медична документація у разі смерті хворого внаслідок тілесного ушкодження або отруєння, яка зберігається протягом 30 років після закінчення календарного року, в якому настала смерть,
 • медична документація, що містить дані, необхідні для моніторингу долі крові та її компонентів, які зберігаються протягом 30 років після закінчення календарного року, в якому зроблено останній запис,
 • рентгенівські фотографії, що зберігаються поза медичною документацією пацієнта, які зберігаються протягом 10 років з кінця календарного року, в якому була зроблена фотографія,
 • направлення на обстеження або призначення лікаря, які зберігаються на період:
  • 5 років, рахуючи з кінця календарного року, в якому надавалися медичні послуги, що є предметом направлення або призначення лікаря,
  • 2 роки з моменту закінчення календарного року, в якому було видано направлення, – якщо медична послуга не була надана у зв’язку з неявкою пацієнта у встановлений термін, якщо пацієнт не отримав направлення,
 • медичні книжки на дітей віком до 2 років, які зберігаються протягом 22 років.

Після закінчення строків, зазначених у розд. 1 суб’єкт, що надає медичні послуги, знищує медичну документацію у спосіб, що унеможливлює ідентифікацію пацієнта, якого він стосується. Медична документація, призначена для знищення, може бути видана хворому, його законному представнику або уповноваженій ним особі».

Чи передаємо ми ваші дані в країни за межами Європейської економічної зони?

Ваші персональні дані не будуть передані Przychodnia24 в треті країни за межами ЄЕЗ.

Чи обробляємо ми ваші персональні дані автоматично (у тому числі шляхом створення профілю) таким чином, що впливає на ваші права?

Ваші дані, які обробляє Przychodnia24, не профільовані.