ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

редакція №1, яка діє з 1 вересня 2021 року

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
  1. Положення визначає загальні умови участі в Програмі. Вирази з великої літери в Положенні визначаються в п. 2 Положення.
  2. Організовує програму від свого імені Telmedicin sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві за адресою вул. Biały Kamień 2, поштовий індекс 02-593, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться районним судом м. Варшава, XIII Комерційний Відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
  3. У рамках Програми Telmedicin дає публічну обіцянку в розумінні ст. 919 Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу  (Журнал законів 2020 року, поз. 1740 із змінами) про надання пільг Користувачу за виконання певної діяльності на умовах, визначених Положенням.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ 
  1. Декларація – декларація про вибір лікаря первинної ланки, медичної сестри чи акушерки у сфері первинної медико-санітарної допомоги, що подається через Платформу або безпосередньо в приміщенні Партнера.
  2. Кандидат – фізична особа з повною дієздатністю, яка претендує на участь у Програмі.
  3. Цивільний кодекс – Закон від 23 квітня 1964 р., Цивільний кодекс  (Журнал законів 2020 р., ст. 1740 зі змінами).
  4. Програма – публічна обіцянка, організована Telmedicin під назвою Нові можливості. 
  5. Користувач – особа, яка бере участь у Програмі, яка має право користуватися Пакетом, що відповідає умовам, встановленим Положенням.  
  6. Партнер – Przychodnia 24 sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві за адресою вул. Biały Kamień 2, поштовий індекс 02-593, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться районним судом м. Варшава, XIII Комерційний Відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000877714, NIP: 5213917268, REGON: 387930851. 
  7. Пакет – електронні відвідування лікаря загальної практики/терапевта Telmedicin та електронні відвідування лікаря загальної практики/терапевта Telmedicin для обговорення результатів тестів, попередньо призначених лікарем загальної практики/терапевта Telmedicin, зазначених у положеннях про надання послуги, доступні за адресою: https://telemedi.com/pl/regulamin/, до яких Користувач має доступ за Програмою. 
  8. Профіль – індивідуальний і авторизований обліковий запис на Платформі.
  9. Платформа – додаток, доступний за адресою в Інтернеті www.telemedi.co та її субдоменами або у вигляді програми для мобільних пристроїв, що є частиною системи ІКТ.
  10. Положення – це положення Програми. 
  11. GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC.
  12. Telmedicin sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві за адресою вул. Biały Kamień 2, поштовий індекс 02-593, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться районним судом м. Варшава, XIII Комерційний Відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
 3. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ПРОГРАМИ ТА КОРИСТУВАННЯ ПАКЕТОМ 
  1. Програма дає можливість Кандидатам отримати право на використання Пакету. Для того, щоб приєднатися до Програми, отримати статус Користувач та отримати право користування Пакетом, Кандидат повинен відповідати всім наступним умовам:
   1. прочитати та прийняти Положення;
   2. подати Декларацію Партнеру через Платформу або на території Партнера;
   3. укласти договір про доступ до Профілю з Telmedicin згідно з положеннями, доступними за адресою: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. Користувач має право використовувати Пакет протягом терміну дії Декларації та дії медичної страховки Користувача. 
  3. У пакет входять консультації лікаря загальної практики / терапевта Telmedicin та консультації з результатами аналізів, призначені лікарем загальної практики / терапевтом Telmedicin. 
  4. У разі зловживання доступом до Пакету з боку Користувача та здійснення або бронювання необґрунтованих електронних відвідувань, Telmedicin залишає за собою право обмежити кількість електронних відвідувань, на які має право певний Користувач. 
 4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
  1. Адміністратором персональних даних Користувача є Telmedicin sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві за адресою вул. Biały Kamień 2, поштовий індекс 02-593, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться районним судом м. Варшава, XIII Комерційний Відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000516452, NIP: 5272720484.  
  2. Персональні дані будуть оброблятися з метою: 
   1. організація та виконання Програми, включаючи прийом заяв Кандидатів, перевірку права користування Пакетом відповідно до Положення;
   2. надання доступу до Пакету Користувачам;
   3. розгляд скарг, пов’язаних з Програмою;
   4. профілактична медицина або медицина праці, медична діагностика, надання медичної допомоги, лікування або управління медичними послугами.
  3. Правовою підставою для обробки персональних даних є:
   1. ст. 6 розд. 1 літ. в) GDPR, тобто виконання юридичних зобов’язань, покладених на адміністратора, що випливають із бухгалтерських, податкових норм та положень про публічні обіцянки, що випливають із Цивільного кодексу;
   2. ст. 6 розд. 1 літ. f) GDPR, тобто законний інтерес адміністратора, що полягає в організації та реалізації Програми;
   3. ст. 6 розд. 1 літ. f) GDPR, тобто законний інтерес адміністратора, що полягає в можливості встановлення та переслідування претензій Telmedicin та захисту від претензій, що випливають із Програми;
   4. ст. 9 розд. 2 літ. h) GDPR у зв’язку з з положеннями, що регулюють процес надання медичних послуг.
  4. Суб’єкт даних може скористатися такими правами:
   1. право вимагати доступу до ваших персональних даних та отримувати інформацію про їх обробку, а якщо вони неправильні, ви маєте право вимагати їх виправлення (відповідно до статей 15 і 16 GDPR);
   2. право вимагати обмеження обробки даних у випадках та на умовах, встановлених ст. 18 GDPR;
   3. право вимагати видалення даних відповідно до ст. 17 GDPR («право бути забутим»);
   4. право на заперечення у будь-який час.
  5. Загальні принципи обробки даних можна знайти в політиці конфіденційності Telmedicin, яку можна знайти за адресою: https://telemedi.co/pl/page/polityka-prywatnosci.
  6. Незважаючи на вищезазначене, розпорядником персональних даних в обсязі персональних даних, що містяться в Декларації, також може бути Партнер. 
 5. СКАРГИ
  1. Будь-які скарги щодо способу проведення Програми необхідно повідомляти за телефоном +48 22 357 49 49 або в електронному вигляді за адресою [email protected] або письмово на адресу Telmedicin.
  2. Рекомендується, щоб особа, яка подає скаргу, в описі скарги вказала: (1) відомості та обставини щодо предмета скарги, зокрема тип і дата порушення; (2) запити скаржника; та (3) контактні дані особи, яка подає скаргу – це полегшить та прискорить розгляд скарги Telmedicin. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, є лише рекомендаціями і не впливають на ефективність скарг, поданих без рекомендованого опису скарги.
  3. Про всі скарги, пов’язані з наданням послуг Telmedicin, необхідно повідомляти за телефоном +48 22 357 49 49 або в електронному вигляді за адресою [email protected] або письмово на адресу Telmedicin.
  4. Рекомендується, щоб Користувач вказав в описі скарги: (1) відомості та обставини щодо предмета скарги, зокрема тип і дата порушення; (2) запити Користувача; та (3) контактні дані особи, яка подає скаргу – це полегшить та прискорить розгляд скарги Telmedicin. Вимоги, зазначені в попередньому реченні, є лише рекомендаціями і не впливають на ефективність скарг, поданих без рекомендованого опису скарги.
  5. Скарги, які не потребують доповнення, розглядаються протягом 14 днів з дня їх надходження. Telmedicin повідомить особу, яка подає скаргу, про спосіб її розгляду за допомогою засобів зв’язку, з якими була подана скарга. 
  6. У разі необхідності доповнення скарги Telmedicin невідкладно, але не пізніше 14 днів з дня її подання повідомляє про це особу, яка подає скаргу. У цьому випадку термін, зазначений у п. 5.5. вище, відраховується з дати подання заповненої скарги.  
 6. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
  1. Актуальний текст Положення доступний на Платформі.  
  2. Telmedicin залишає за собою право вносити зміни до Положення з важливих причин. Під важливими причинами, зокрема, слід розуміти: зміни в застосовуваних технічних рішеннях, зміни законодавчих положень, тлумачень чи практики державних органів. Користувачі будуть проінформовані про будь-які зміни через Профіль або електронною поштою на адресу електронної пошти, призначену Профілю. Змінений текст Положення та інформація про його зміни також доступні на Платформі.  
  3. Зміни до Положення набувають чинності через 5 днів з дати надсилання Користувачам повідомлень про зміни. Точна дата набуття чинності змін буде щоразу вказуватися Користувачу в повідомленні.  
 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Умови надання електронних послуг компанією Telmedicin викладені в положеннях про надання електронних послуг, доступних за посиланням: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. У питаннях, не передбачених Положенням, застосовуються загальнозастосовні положення польського законодавства.  
  3. Telmedicin залишає за собою право припинити дію Програми в будь-який час. Про закінчення Програми Telmedicin повідомить окремим повідомленням через Платформу. 

Якщо положеннями Правил не передбачено інше, усі повідомлення та заяви, запитання чи пропозиції, адресовані Telmedicin, слід надсилати у формі електронного листа за такою адресою:[email protected] або традиційною поштою за такою адресою: Варшава, 02-593 вул. Biały Kamień 2.