Положення (Правила) про надання послуг – Віджет

ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВИЛА) НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

1.  СЛОВНИК

Платформа

1.1 Платформа – додаток, доступний на веб-сайті www.telemedi.co та його субдоменах або у вигляді програми для мобільних пристроїв, що є частиною системи ІКТ, що дозволяє надавати Послуги Платформи;

1.2 Профіль – індивідуальний та авторизований обліковий запис Пацієнта на Платформі;

1.3 Логін – адреса електронної пошти Пацієнта, надана при укладенні договору. Адреса використовується для доступу до Профілю щоразу;

1.4 Пароль – рядок символів, що використовуються для отримання авторизованого доступу до Профілю на Платформі та використовуються для ідентифікації Пацієнта під час надання Послуг, встановлений незалежно особою, що реєструє Профіль або Пацієнтом, або автоматично призначається системою під час реєстрації Профілю, не менше 8 символів, які містять малі та великі літери та цифри або спеціальні символи;

1.5 Форма – Інтернет-форма, в якій Пацієнт заповнює дані, необхідні для замовлення Послуг відповідно до Регламенту;

Послуги

1.6 Послуги – послуги, що надаються на підставі Положення;

1.7 Послуга доступу – послуга доступу «Платформа Telemedi.co», що надається Постачальником послуг в електронному вигляді Пацієнтам, що полягає в наданні доступу та організації Послуг електронної консультації;

1.8 E- візит – тип Послуг, включаючи телемедичні послуги та консультації;

1.9 Телемедична послуга – медична послуга, що надається медичним консультантом з використанням систем ІКТ або комунікаційних систем у розумінні Закону про медичну діяльність;

1.10 Порада – форма електронного візиту, що надається експертом, який може мати форму дієтичного, психологічного, коучингу, тренінгу тощо;

1.11 За викликом – час, протягом якого Консультант або Експерт доступний на Платформі та надає Послуги електронних консультацій у години, не включені в Розклад;

1.12 Гаряча лінія – телефонна послуга для Пацієнта, доступна за номером телефону +48 22 307 49 94 (вартість дзвінка згідно з таблицями тарифів операторів зв’язку);

1.13 Договори – Договори про надання послуг, укладені на підставі Положення;

1.14 Організаційні положення – організаційні положення Постачальника послуг, складені на основі положень Акту про медичну діяльність, розміщені на веб-сайті www.telemedi.co;

1.15 Положення – цей Регламент;

Суб’єкти

1.16 Постачальник послуг – Telmedicin sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві за адресою вул. Biały Kamień 2, поштовий індекс 02-593, внесено до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться районним судом м. Варшава, XIII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, надає послуги на підставі Положення, є зареєстрованим суб’єктом, що здійснює медичну діяльність із вписним номером у реєстрі суб’єктів, які здійснюють медичну діяльність 000000191183;

1.17 Партнер – контрагент Постачальника послуг, зокрема суб’єкт, що здійснює страхову, фінансову або медичну діяльність, або роботодавець, який укладає договір з Постачальником послуг, за яким його бенефіціари (застраховані особи або працівники) отримують доступ до Послуги доступу та Службу електронних консультацій на умовах, визначених цим договором;

1.18 Пацієнт – фізична особа, якій виповнилося 18 років і не була позбавлена ​​дієздатності, у тому числі фізична особа, яка веде підприємницьку діяльність, яка користується Послугою доступу або Послугою електронних консультацій, наданою Постачальником послуг. Пацієнт може бути неповнолітнім або особою, яка не має повної дієздатності, якщо його представляє законний представник.

1.19 Помічник – фізична особа, призначена Постачальником послуг або Партнером для реєстрації пацієнтів, надання основної інформації про Послуги, роботу ІКТ-системи та доступність Консультантів, Експертів та Послуг через Гарячу лінію. Помічник спрямовує зв’язок Пацієнта з Консультантом або Експертом відповідно до Регламенту, а також може встановити зв’язок з Пацієнтом, щоб з’єднати Пацієнта з Консультантом або Експертом;

1.20 Консультант – фізична особа, яка здійснює медичну діяльність відповідно до положень Закону про медичну діяльність або працює в такому суб’єкті, або виконує роботу на Постачальника послуг чи співпрацює з ним, надає Телемедичні послуги з використанням Платформи за договором, укладеним із Постачальником послуг. Постачальник послуг. Консультанти, якщо медичні послуги надаються Постачальником послуг, надають медичні послуги на підставі Положення та Організаційного положення Постачальника послуг. У тій мірі, в якій медичні послуги надаються Консультантами, які діють як особи, незалежні від Постачальника послуг, вони надають медичні послуги на основі власних організаційних положень, зазначених у Законі про медичну діяльність;

1.21 Експерт – особа, яка займається медичною діяльністю, що надає консультації за допомогою Платформи за договором, укладеним з Постачальником послуг.

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Положення доступне безкоштовно на веб-сайті www.telemedi.co таким чином, щоб його вміст можна було отримати, відтворити та записати.

2.2 Приймаючи Правила, Пацієнт погоджується з тим, що Послуги надаються лише засобами електронного зв’язку.

2.3 Якщо зв’язок з Консультантом або Експертом неможливий, є складним або займає занадто багато часу, а здоров’я або самопочуття пацієнта погіршується, Пацієнт повинен негайно звернутися за допомогою до іншого органу, який надає медичні послуги.

2.4 У разі раптового погіршення самопочуття або погіршення самопочуття Пацієнту необхідно негайно звернутися за номером екстреної допомоги 112, щоб викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого медичного закладу.

2.5 Контакт або спроба зв’язатися з Консультантом чи Експертом не може затримувати чи замінювати виконання дій, зазначених у пунктах 1.4 та 1.5 Положення.

2.6 У разі отримання достовірної інформації про те, що Пацієнту може знадобитися негайна допомога та інформація про місцезнаходження Пацієнта, Помічник, Консультант чи Експерт, виконуючи зобов’язання щодо надання допомоги, може надати Пацієнту допомогу, надавши необхідну інформацію або зателефонувати до швидка допомога.

2.7 Ці Правила відповідно застосовуються до угод, укладених Постачальником послуг з Партнерами, корпоративними клієнтами або іншими підрядниками, які використовують Платформу в межах, не врегульованих цими угодами.

2.8 У питаннях, не охоплених Регламентом, застосовуються положення загальнозастосовного законодавства.

2.9 Постачальник послуг – це суб’єкт, який здійснює медичну діяльність та надає медичні послуги у розумінні Закону про медичну діяльність. Послуги електронної консультації можуть надаватися Постачальником послуг або іншими суб’єктами, які здійснюють медичну діяльність на підставі договорів, укладених з Постачальником послуг.

2.10 Що стосується послуг, Постачальник послуг може проводити кампанії з підтримки здоров’я відповідно до загальнозастосовних норм, зокрема ст. 3 сек. 2 бали 1 Закону про медичну діяльність. Постачальник послуг визначить правила проведення кампанії зі сприяння здоров’ю в окремих положеннях або умовах. У питаннях, не охоплених правилами просування, застосовуються Правила Платформи.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Деякі Послуги надаються за оплату. Оплата Послуг здійснюється на умовах, визначених Положенням. Консультанти та експерти не мають права стягувати плату з Пацієнтів.

3.2 Приймаючи Правила, Пацієнт враховує той факт, що електронні візити здійснюються за допомогою електронних засобів зв’язку, а Консультант або Експерт, у разі потреби, може рекомендувати медичний огляд у медичного працівника.

3.3 Пацієнт має можливість безкоштовно змінити узгоджену Послугу E-Wizity на умовах, визначених Правилами.

3.4 Пацієнт повинен розкрити Консультанту або Експерту всю інформацію та обставини, які можуть мати значення для надання електронного візиту, включаючи надання копій медичних карток, результатів тестів, які можуть бути необхідні для надання електронного візиту. Пацієнт повинен розкрити Консультанту або Експерту всю інформацію та обставини, які можуть вплинути на надану Послугу. Ненадання інформації або ненадання медичної документації може призвести до неможливості продовження надання медичних послуг. Пацієнт несе відповідальність за неправдиву або приховану інформацію, якщо вона мала чи могла вплинути на роботу Сервісу.

3.5. Надання деяких Послуг, організованих Постачальником послуг, може залежати від надання Пацієнтом додаткових даних, зазначених у відповідних положеннях Положення.

3.6 Послуга електронного візиту триває 15 хвилин (одна одиниця часу). Якщо послуга електронного візиту вимагає більше часу, Консультант або Експерт подовжує час електронного візиту до часу, необхідного з точки зору медичної проблеми Пацієнта. Плата за подовження часу консультації не стягується.

3.7 Максимальний час очікування на зв’язок з Консультантом чи Експертом у години їхньої доступності за умови, що Пацієнт відповідає умовам, зазначеним у Положенні, та записується на конкретну дату Е-візиту, становить 60 хвилин. У разі продовження часу очікування підключення або недоступності Консультантів чи Експертів Постачальник послуг повідомить про це Пацієнта.

3.8 Пацієнт зобов’язаний скасувати замовлений електронний візит принаймні за 24 години до його запланованого початку. Якщо Пацієнт не підключається або не відповідає на дзвінок Консультанта, Помічника чи Експерта в раніше обрану дату, Постачальник послуг залишає за собою право стягнути з Пацієнта плату, що дорівнює ціні замовленої Послуги електронного візиту.

3.9 Вартість послуги електронного візиту залежить від обраного типу послуги електронного візиту. Ціни, наведені в Прейскуранті, включають індивідуальну послугу електронного відвідування.

4. ПОСЛУГА ДОСТУПУ

4.1 Постачальник послуг надає Послугу доступу через Платформу.

4.2 ПОСЛУГА доступу включає, серед іншого, організація надання Послуг, спілкування за допомогою електронного та телефонного зв’язку, надання та функціонування Платформи, реєстрація та функціонування Профілю, робота Гарячої лінії, опитування задоволеності Сервісом шляхом надсилання запитів або телефонного зв’язку для оцінки надана послуга, перевірка переваг щодо попиту на продукти чи послуги шляхом надсилання запитів чи телефонного зв’язку з інформацією про продукти чи послуги.

4.3 Постачальник послуг надає Послугу доступу безповоротно 24 години на добу, 7 днів на тиждень, що стосується доступу Користувача до Платформи. Щодо гарячої лінії, то Постачальник послуг надає послугу доступу в робочі дні з 8:00 до 20:00. Доступність Служби доступу, про яку йдеться у попередньому реченні, може змінитися. У рамках електронних візитів доступність визначається годинами доступності окремих Експертів та Консультантів, зазначених у Платформі.

4.4 У рамках організації Послуг Асистент може приймати або ініціювати дзвінки з Пацієнтом на умовах, визначених Положенням.

4.5 Помічник має право попередньо зареєструвати дані та з’єднати Пацієнта на його вимогу з Консультантом або Експертом, надати Консультанту або Експерту додаткову інформацію від Пацієнта, включаючи інформацію у вигляді документів, необхідних для виконання електронний візит.

4.6 Записується хід спілкування з помічником, консультантом та експертом. Перед початком спілкування особа, яка спілкується з помічником, консультантом та експертом, інформується про реєстрацію. Продовження розмови означає згоду на реєстрацію, про що особа, яка спілкується, інформується додатково перед початком реєстрації. У разі відсутності згоди на реєстрацію особа, яка спілкується з помічником, консультантом та експертом, зобов’язана припинити розмову.

4.7 Постачальник послуг залишає за собою право тимчасово обмежити доступність Служби доступу, коли необхідно провести необхідні роботи з технічного обслуговування та обслуговування. Користувачі будуть заздалегідь проінформовані про всі обмеження.

4.8 Постачальник послуг надає Каталог Пацієнтам.

5  Е-ВІЗІТИ

5.1 Організація, яка надає Послуги електронного візиту, є Консультантом або Експертом, затвердженим Пацієнтом. Консультант або Експерт може бути обраний системою випадковим чином – договір з Постачальником послуг укладається після затвердження Консультанта або Експерта. Послуга E-Visit є платною. Пацієнт може відмовитися прийняти Консультанта або Експерта – в цьому випадку зв’язок з Консультантом або Експертом буде перервано, і з Пацієнта не стягуватиметься плата за електронний візит.

5.2 Консультант або Експерт може надавати Послугу електронного візиту, діючи як співробітник або партнер Постачальника послуг. Тоді медичною особою, відповідальною за медичне обслуговування пацієнта, є Постачальник послуг. Послуга електронного візиту здійснюється відповідно до процедур та умов, визначених Постачальником послуг.

5.3 Консультант або експерт може надавати послуги електронного візиту, діючи як незалежна організація, що здійснює медичну діяльність. Тоді медичною особою, відповідальною за медичне обслуговування пацієнта, є Консультант або Експерт або медична установа, яка їх наймає. Послуга «Електронний візит» здійснюється відповідно до порядку та умов, визначених медичною особою, відповідальною за охорону здоров’я.

5.4 Прийняття Консультанта або Експерта рівносильно згоді на надання медичних послуг.

5.5 Консультант або Експерт надає Пацієнту через Платформу послуги електронного візиту, зазначені в Правилах.

5.6 Консультанти та експерти надають Послуги електронного візиту відповідно до Розкладу або під час Служби за викликом.

5.7 Умовою використання Сервісу електронного візиту є виконання умов, викладених у Положенні, та погодження Консультанта чи Експерта.

5.8 Пацієнт вибирає тип послуги електронного візиту з доступних опцій:

    5.8.1 негайний – обмін інформацією відбувається після вибору опції Служби негайного електронного візиту, прийняття чергового консультанта чи експерта та встановлення зв’язку з консультантом чи експертом; у випадку Служби негайного електронного візиту Пацієнт має можливість зв’язатися з черговим Консультантом;

    5.8.2 договірний – обмін інформацією відбувається після вибору опції послуги Е-запланованого відвідування, вибору дати та прийняття Консультанта чи Експерта; встановлення зв’язку з Консультантом або Експертом вимагає від Пацієнта повторного входу на Платформу в день і час, що відповідають вибраній даті або – якщо послуга буде надаватися по телефону – доступності за вказаним номером телефону;

    5.8.3 асинхронний – обмін інформацією відбувається після вибору варіанту Е-асинхронного відвідування, погодження Консультантом або Експертом та заповнення електронної форми. У рамках асинхронного обміну Пацієнт може долучити певні документи та надіслати їх Консультанту, який відповідає протягом 48 годин.

5.9 Спілкування між Пацієнтом і Консультантом або Експертом може мати форму:

    5.9.1 чат – обмін короткими текстовими повідомленнями між Пацієнтом і Консультантом або Експертом,

    5.9.2 телеконференція – передача аудіо між Пацієнтом і Консультантом або Експертом через телефон або Платформу,

    5.9.3 відеоконференція – аудіовізуальна передача між Пацієнтом і Консультантом або Експертом через телефон або Платформу,

    5.9.4 Обмін електронною поштою.

5.10 Наявність окремих видів Послуг електронного візиту та форм спілкування вказується на Платформі та залежить від конкретного Консультанта/Експерта, який надає послуги E-візит.

5.11 Асинхронна форма ініціюється у формі чату, а контакт з Консультантом/Експертом може відбуватися в будь-якій формі, залежно від вибору, зробленого Пацієнтом, або доступної опції. Якщо Консультант вирішить, що надати відповідь у формі, обраній Пацієнтом, неможливо, Пацієнт буде проінформований про цей факт через Платформу або у вигляді електронного або текстового повідомлення, надісланого на мобільний телефон. Пацієнт вирішує скористатися запропонованою формою спілкування.

5.12 Умовою для замовлення Послуги телемедицини є заповнення в Профілі таких даних: (1) ім’я (імена) та прізвище (і), (2) дата народження, (3) стать, (4) громадянство, ( 5) адреса місця проживання, (6) номер PESEL, якщо йому присвоєно, або інший реєстраційний номер (за відсутності номера PESEL), (7) дані та документи про стан здоров’я, пов’язані з виконанням Послуга телемедицини (необов’язково), (8) адреса електронної пошти та контактний телефон (крім стаціонарного).

5.13 Дані, зазначені в попередньому розділі, надаються Пацієнтом у Формі.

5.14 Телемедичні послуги надаються Консультантами в обсязі, зазначеному в Каталозі та Організаційному положенні, з урахуванням особливостей Телемедичної послуги. До послуг телемедицини не належать медичні послуги, які потребують особистого безпосереднього контакту з особою, яка виконує медичну професію. Якщо це обґрунтовано, зокрема, станом здоров’я Пацієнта, вимогою Пацієнта або покладеними на Консультанта юридичними зобов’язаннями, Консультант повідомляє про необхідність безпосереднього контакту з особою, яка займається медичною професією, для продовження медичної допомоги. При необхідності консультант може порекомендувати медичний огляд.

5.15. Уповноважений консультант у рамках надання телемедичної послуги може видати рецепт, направлення, замовлення на постачання медичних виробів та листок непрацездатності, якщо це обґрунтовано станом здоров’я пацієнта, що відображено у п. медичну документацію. Якщо відправлення буде здійснено за допомогою поштових послуг, може стягуватися плата за обробку відповідно до прейскуранту. Плата за обробку не є формою винагороди за виписку рецепта, а служить для покриття витрат, пов’язаних з доставкою рецепта за адресою, вказаною Пацієнтом.

5.16 У разі отримання рецепта, направлення чи замовлення на постачання медичних виробів особа, яка надає послуги поштового зв’язку, може запросити посвідчення пацієнта, а в разі непред’явлення посвідчення особи, зазначені документи можуть бути повернуті до консультант.

5.17 Для виписки рецепта Консультант може вимагати від Пацієнта надати документи, що підтверджують стан здоров’я, зокрема медичну документацію, наприклад, виписну картку, результати лабораторних/візуальних досліджень, довідку лікаря-спеціаліста.

5.18 Консультанти та експерти мають усі права та кваліфікацію, передбачені законодавством для надання телемедичних послуг у межах своїх послуг. Постачальник послуг перевіряє права Консультантів та Експертів, які випливають із положень чинного законодавства.

5.19. Надання консультантами телемедичних послуг ґрунтується на вказівках на сучасні медичні та наукові знання, доступні через систему ІКТ або комунікаційну систему, методи та засоби діагностики та лікування захворювань, відповідно до принципів професійної етики та з належною обачністю.

5.20 Консультанти та експерти ведуть та зберігають медичну документацію відповідно до положень законодавства, зокрема відповідно до Закону про права пацієнтів. Пацієнт може отримати доступ до медичної документації відповідно до принципів, що випливають із Закону про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнта. Постачальник послуг також надає доступ до медичної документації через Профіль на Платформі.

5.21 Консультації може передувати опитування щодо, зокрема, загальний стан здоров’я пацієнта, лікування, результати аналізів, прийняті ліки або генетичні схильності та фактори ризику.

5.22 Консультант проводить огляд Пацієнта, який спрямований на оцінку стану його здоров’я та вибір відповідних методів лікування.

5.23 Перебіг надання Послуг електронного візиту може бути записаний Консультантом або Експертом, а його запис може зберігатися на серверах Постачальника послуг. Перед початком надання індивідуальних послуг електронного візиту Пацієнту повідомляється про запис. Продовжуючи розмову, ви даєте згоду на запис, про що Пацієнту повідомляється до початку запису. У разі незгоди із записом Пацієнт зобов’язаний заповнити

5.24 Е-візит може являти собою медичну послугу, яка фінансується з державних коштів як частину послуг, що фінансуються Національним фондом охорони здоров’я. Реалізація електронних візитів у цій сфері відбувається відповідно до принципів, що випливають із загальнозастосовного законодавства.

6. ПОСЛУГА ПІДТРИМКИ В ВИКОНАННЯ МЕДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

6.1 У разі електронних візитів, що здійснюються через Платформу, Пацієнт буде використовувати Службу підтримки для виконання медичних рекомендацій. Послуга підтримки у виконанні медичних рекомендацій є безкоштовною. Послуга може бути доступна на Платформі та окремих субдоменах Платформи.

6.2 У рамках Служби підтримки при виконанні медичних рекомендацій Пацієнту, якому було видано електронний рецепт під час надання послуги телемедицини або рекомендовано безрецептурні лікарські засоби, на підставі аналізу даних від впровадження Е- При відвідуванні лікарських засобів з’явиться перелік цих лікарських засобів з гіперпосиланням на веб-сайт інтернет-аптеки, що співпрацює з Постачальником послуг, де їх можна замовити або придбати.

6.3 Після натискання гіперпосилання Пацієнт буде автоматично перенаправлено на інтернет-платформу, яка дозволяє Пацієнтам розміщувати замовлення на Продукти, дозволені до продажу в загальнодоступних аптеках.

6.4 Правила використання Інтернет-платформи викладені в окремих положеннях щодо надання послуг, доступних на цій інтернет-платформі. Доступ до веб-сайту платформи не зобов’язує Пацієнта купувати конкретні лікарські засоби.

7.  ПОСЛУГА ПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

7.1 Через Платформу Пацієнт може замовити проведення тесту в медичних установах, які співпрацюють з Постачальником послуг. Тести, які може призначити пацієнт, включають:

7.1.1 Медико-лабораторні дослідження;

7.1.2 Дослідження зображень.

7.2 Тести проводяться Постачальником послуг у співпраці з іншими медичними установами. Постачальник послуг робить результати тесту доступними в обліковому записі пацієнта. Список доступних на даний момент тестів доступний на Платформі. Тести проводяться за оплату.

7.3 Результати обстежень, замовлених через Платформу, будуть доступні Пацієнту в його Обліковому записі на Платформі, коли вони будуть передані медичною установою, яка безпосередньо проводить обстеження, в ІТ-систему Постачальника послуг. Результати будуть доступні у форматі, який дозволяє їх завантажити та роздрукувати. Про наявність результатів пацієнт буде проінформований за допомогою текстового повідомлення (SMS).

7.4 Якщо для проведення обстеження потрібне направлення, Пацієнт може надіслати направлення в електронній формі через Портал.

8. ПОСЛУГА ІНТЕГРАЦІЇ З МЕДИЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ

8.1 Пацієнт, який використовує медичні пристрої, інтегровані з Платформою, може підключити свій Обліковий запис до цих медичних пристроїв. Підключення медичного виробу до Платформи має здійснюватися відповідно до інструкцій, наданих Пацієнту Постачальником послуг, суб’єктом, який співпрацює з Постачальником послуг, що здійснює терапевтичну діяльність або приєднаний до медичного виробу. Підключення медичного виробу до Платформи безкоштовне.

8.2 Після правильного підключення відповідно до розділу 8.1 Пацієнт може в Обліковому записі переглядати результати вимірювань, зроблених за допомогою медичного пристрою, зберігати їх у своєму Обліковому записі, надсилати Консультантам або Експертам (у тому числі в рамках електронних візитів). та виконувати інші операції, передбачені функціональними можливостями Платформи.

8.3 Постачальник послуг не втручається в роботу медичного виробу та отримані ним результати вимірювань. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які несправності медичного пристрою та неправильні чи недостовірні результати вимірювань.

9. ПОСЛУГА СТАЦІОНАЛЬНОГО ВІЗИТУ

9.1 Через Платформу Пацієнт або Асистент може замовити медичні послуги, що надаються в стаціонарній формі Постачальником послуг у співпраці з іншими суб’єктами, які здійснюють медичну діяльність. Список доступних на даний момент послуг доступний на Платформі.

9.2. Для замовлення стаціонарного відвідування через Платформу Пацієнт може уточнювати дати безкоштовних стаціонарних відвідувань у медичних працівників закладів охорони здоров’я, які співпрацюють з Постачальником послуг, та отримати додаткову інформацію про них.

9.3 Послуги стаціонарного відвідування платні. Оплата є умовою для замовлення стаціонарного відвідування. Можливість зміни дати або скасування медичної послуги, замовленої Пацієнтом через Платформу, може бути обмежена залежно від угоди Постачальника послуг з даним суб’єктом, який здійснює медичну діяльність, що надає медичну послугу.

9.4 Медична документація, створена під час надання медичної допомоги, може бути доступна в Обліку Пацієнта. Ця можливість може бути обмежена залежно від угоди Постачальника послуг з даним суб’єктом, який здійснює медичну діяльність з надання послуги стаціонарного відвідування.

10. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ТА РІЗИВАННЯ ДОГОВОРІВ

10.1 Договір, укладений на умовах, визначених Положенням, є договором про надання медичних послуг у розумінні Закону про права споживачів.

Укладення договору про надання послуг доступу

10.2 Договір про надання Послуги доступу укладається в момент:

    10.2.1 подання заявки на реєстрацію та прийняття правил і Політики конфіденційності,

    10.2.2. створення Консультації в рамках «Гарячої лінії» відповідно до пункту 4.5 Положення.

10.3 Укладення Договору про надання Послуги доступу в порядку, описаному в пункті 10.2.1, здійснюється за наступних умов:

    10.3.1 у Реєстраційній заяві вказати адресу електронної пошти та контактний телефон Пацієнта (це не може бути стаціонарний). Пацієнт зобов’язаний надати Пароль. Подання заяви про реєстрацію рівносильно подання декларації особою, яка подає реєстраційну заяву, що:

        10.3.1.1 особа, яка подає реєстраційну заяву, досягла 18 років і має повну дієздатність;

        10.3.1.2 адреса електронної пошти та номер телефону, вказані в Реєстраційній заявці, належать Пацієнту та їх подання не порушує права третіх осіб.

    10.3.2 якщо Користувач є особою, яка не має повної дієздатності, особа, яка подає декларацію від його імені, є його законним представником. У такому випадку для отримання доступу до Сервісу доступу потрібно буде надати дані законного представника.

    10.3.3 Після отримання правильно заповненої Заявки на реєстрацію Постачальник послуг активує індивідуальний Профіль Пацієнта на Платформі, до якого Пацієнт має доступ, використовуючи Логін та Пароль.

10.4 Укладення договору про надання Послуги доступу в порядку, описаному в пункті 10.2.2, включає наступні кроки:

    10.4.1 Пацієнт підключається до Реєстрації через Гарячу лінію, надаючи свої дані, зазначені в пункті 5.12 Положення, та вказуючи, до якого Експерта чи Консультанта він хотів би звернутися.

    10.4.2 Реєстрація створює консультацію та Профіль Пацієнта на платформі на основі даних, наданих Пацієнтом під час телефонної розмови;

    10.4.3 Після створення Консультації система надсилає на вказану Пацієнтом адресу електронної пошти та/або номер телефону підтвердження реєстрації з посиланням на Профіль Пацієнта та кодом доступу:

        10.4.3.1 Пацієнт приймає Положення та Політику конфіденційності, увійшовши в обліковий запис на веб-сайті Постачальника послуг.

        10.4.3.2 Якщо пацієнт не увійде в Профіль пацієнта до запланованої дати консультації, пацієнта по телефону попросять прийняти Положення та Політику конфіденційності та повідомити про запис розмови з Консультантом або Експертом. Натисканням кнопки «1» пацієнт підтверджує прийняття у відповідь на виклик автовідповідача. Пацієнт може прослухати Положення, натиснувши кнопку «2», а Політику конфіденційності – натиснувши кнопку «3».

10.5 Якщо положеннями окремих договорів не передбачено інше, Договір про надання Послуги доступу є рамковою угодою і укладається на невизначений термін.

Укладення договору на інші послуги

10.6 Прийняття Пацієнтом консультанта або експерта рівносильно укладенню договору

o Телемедичні послуги або поради. Замовлення послуги стаціонарного відвідування або дослідження рівносильно укладанню договору на ці Послуги.

10.7 Договір укладено на період дії Послуги електронного візиту або іншої замовленої послуги.

10.8 У межах, зазначених у пункті 5.2, Постачальник послуг є стороною Угоди про електронні консультації з Пацієнтом.

10.9 У межах, зазначених у пункті 5.3, стороною Договору про надання електронних консультацій з Пацієнтом є відповідна особа, яка здійснює медичну діяльність.

10.10 Укладення договору щодо інших Сервісів відбувається, коли обраний Сервіс використовується відповідно до Правил та інформації, доступної на Платформі.

Розірвання договорів

10.11 Запис, захист та надання Пацієнту контенту, пов’язаного з укладенням та виконанням Договору про надання Послуги доступу, відбувається за допомогою електронного зв’язку.

10.12 У рамках Послуги доступу Пацієнт може розірвати договір з Постачальником послуг у будь-який час з попередженням за 1 місяць, подав для цього заяву в порядку, передбаченому для подання скарги, якщо не дотримано положень пп. окремим договором передбачено інше. За бажанням Пацієнта Постачальник послуг може погодитися на коротший термін повідомлення.

10.13. Що стосується Послуги доступу, Постачальник послуг може розірвати угоду з Пацієнтом у будь-який час після повідомлення за 1 місяць шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Пацієнта, якщо інше не передбачено положеннями окремої угоди.

10.14 Пацієнт може в будь-який час відмовитися від Договору. У разі Послуг

Планові електронні консультації, зміна чи вихід із Служби електронних консультацій можуть призвести до зобов’язання сплатити збір відповідно до Правил Платформи. Після виконання Служби

E- Консультація Пацієнт втрачає можливість відмовитися від Договору, про що йому повідомляється.

10.15 Кожна сторона може негайно розірвати Угоду в разі істотного порушення іншою стороною умов Угоди, закону чи прав іншої сторони чи третьої сторони.

11. Оплати

11.1 Оплата Послуг може здійснюватися:

    11.1.1. Пацієнтом шляхом придбання послуги «Електронна консультація» або передплати,

    11.1.2 Партнером Постачальника послуг, який за окремою угодою, укладеною з Постачальником послуг, визначає форму та обсяг доступу до телемедичних послуг, консультацій та медичної інформації.

11.2 Оплата Послуг може здійснюватися:

    11.2.1 для Служби електронного візиту;

    11.2.2 на підставі Передплати, якщо така можливість доступна Пацієнту.

11.3 Плата за Послуги визначена в Прейскуранті, який є додатком до Правил Платформи, доступним на Платформі. Постачальник послуг стягує плату за Послуги електронної консультації або інші Послуги відповідно до Прайс-листа та інформації, адресованої Пацієнтам, розміщеної на Платформі.

11.4 За бажанням Пацієнта Постачальник послуг видасть рахунок-фактуру з ПДВ після відповідного повідомлення електронною поштою на адресу: [email protected]

11.5 Плата за одну Послугу електронного відвідування або іншу Послугу збирається до її початку. Пацієнт інформується про момент оплати та має можливість скасувати Послугу електронного візиту до її початку, якщо неможливо здійснити оплату після виконання Послуги електронного візиту.

11.6 Постачальник послуг може вводити акції на Послуги. Детальні правила проведення акції щоразу викладаються в регламенті акції. Акції можуть включати підписки.

11.7 Оплата здійснюється:

11.7.1 послуга, що надається зовнішньою платіжною службою – пацієнт автоматично перенаправляється на зовнішню платіжну службу,

    11.7.2 банківський переказ – Пацієнт перенаправляється на інформацію, що містить реквізити банківського рахунку Постачальника послуг та інструкції щодо оплати,

    11.7.3 ваучер – раніше придбаний пакет Послуг, що охоплює одну Послугу або фіксовану кількість Послуг і термін дії. Ваучер може бути придбаний як окремим пацієнтом, так і Партнером.

11.8 Пацієнт може здійснювати оплату за допомогою функції розрахункового рахунку. Рахунок працює за такими принципами:

    11.8.1 оплата за Консультацію спочатку здійснюється з коштів, накопичених на рахунку в Профілі;

    11.8.2 розрахунковий рахунок може бути поповнений Пацієнтом або Партнером банківським переказом або ваучером.

    11.8.3 сальдо на рахунку може бути від’ємним, і в цьому випадку спочатку будуть перераховані нові кошти для покриття від’ємного балансу. Ліміт негативного балансу становить 100 злотих.

11.9 Суми, наведені в Прейскуранті та на Платформі, є сумами брутто, вираженими у валюті, зазначеній на Платформі, і є обов’язковими на момент укладання Угоди.

11.10 У рамках Передплати Пацієнт отримує доступ до Послуг електронних консультацій після реєстрації Профілю, якщо інше не передбачено окремою Угодою. Доступні послуги електронної консультації

як частина Передплати, можуть підпадати під обмеження відповідно до Підписки.

11.11 Щоб придбати Підписку, ви повинні зареєструватися або увійти в Профіль і слідувати зазначеній у ньому інформації про Підписку.

11.12 Оплата Передплати здійснюється на умовах, передбачених для оплати однієї Послуги Електронної Консультації, причому перший платіж вноситься наперед залежно від вибору Підписки, відповідно до ціни, зазначеної в Прайс-листі, і кожен наступний оплата буде стягуватися циклічно відповідно до правил, зазначених на Платформі, або умов акції.

11.13 Постачальник послуг залишає за собою право обмежити доступність придбання Передплати, про що повідомить Пацієнта.

11.14. Авторизація платіжної операції за кредитною карткою здійснюється розрахунковою службою, яка є окремою особою, яка надає послуги електронними засобами. Дані, внесені до форми авторизації операції, передаються безпосередньо до розрахункової служби.

11.15. Договір укладається на певний строк залежно від обраного варіанту Підписки, якщо інше не передбачено положеннями окремих договорів.

11.16 Пацієнт має право розірвати Договір у будь-який час на зазначених умовах

в Положенні, якщо ці правила не врегульовані окремою угодою.

11.17 Оновлення тарифів на передплату не потребує зміни Правил. Оновлена ​​ціна діятиме при укладенні нового Договору про надання Послуги доступу. Зміна ціни Передплати не вплине на Договори, укладені до зміни ціни Передплати.

11.18 Оплата ваучером ідентифікується за індивідуальним кодом ваучера, введеним Пацієнтом під час замовлення послуги E- візит. Крім того, ваучер може поповнити рахунок як частину профілю пацієнта на вкладці статусу рахунку, як зазначено в пункті 10.10. Індивідуальний код(и) ваучера надається під час покупки. Якщо ваучери купує Партнер, Партнер надає коди ваучера Пацієнту (його співробітнику або застрахованій особі) для користування послугою E- візит.

11.19 У разі несплати Постачальник послуг надсилає Пацієнту запит на оплату. Якщо запит на оплату виявиться неефективним, Постачальник послуг має право на стягнення боргу, також через зовнішню колекторську компанію.

12. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

12.1 Використання Платформи вимагає виконання наступних технічних вимог, необхідних для співпраці з Системою ІКТ, що використовується Постачальником послуг:

    12.1.1 пристрій з доступом до Інтернету з операційною системою Microsoft Windows, iOS або Android і мінімальною швидкістю з’єднання 1 Мбіт/с,

    12.1.2 встановлена ​​поточна версія веб-браузера Chrome з увімкненою підтримкою програм, необхідних для правильного підключення до системи ІКТ,

    12.1.3 запуск JavaScript (останній і включений JavaScript),

    12.1.4 активна адреса електронної пошти,

    12.1.5 мобільний телефон.

12.2 При використанні мобільного додатка пристрій має працювати на ОС Android або iOS, оновлено до останньої версії.

12.3 У разі використання Платформи на мобільних пристроях необхідно встановити програму Telemedi.co, доступну в Google Play (www.play.google.com) або Appstore (www.appstore.com).

12.4 Рекомендована мінімальна роздільна здатність екрана при використанні Платформи через браузер становить 1024 × 768 пікселів.

12.5 З’єднання з Платформою відбувається за допомогою протоколу SSL.

12.6 З метою забезпечення безпеки надання Послуг та передачі даних Постачальник послуг вживає заходів, зокрема технічних, адекватних ризику.

12.7 Пацієнт несе виняткову відповідальність за невиконання або неправильне виконання Служби внаслідок невиконання Пацієнтом вимог, зазначених у Правилах Платформи.

13. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

13.1 Постачальник послуг залишає за собою право:

    13.1.1 тимчасове припинення надання Служби доступу, в основному через діяльність з технічного обслуговування або пов’язане зі змінами системи до Платформи,

    13.1.2 надсилання на адреси електронної пошти Пацієнтів юридичних, технічних та транзакційних повідомлень, пов’язаних з функціонуванням Платформи та наданням послуги Доступу, зокрема інформації про зміни до Регламенту,

    13.1.3 надання даних Консультантів або Експертів, передбачених законодавством, та календарів їх доступності,

    13.1.4 негайно повідомляти про недоступність Консультанта або Експерта через обставини, що виникли після того, як Пацієнт вибрав дату

13.2 Постачальник послуг залишає за собою право припинити надання Послуги доступу, передати права на Платформу іншій особі. Пацієнт має право на повернення сплаченої суми невикористаної Абонентської плати від Постачальника послуг.

13.3 Номер PESEL та ідентифікаційний номер Пацієнта пов’язані з Профілем і використовуються для ідентифікації Пацієнта Постачальником послуг, Консультантами та Експертами, а також для спілкування з Пацієнтом. Пацієнт зобов’язаний повідомити Постачальника послуг про зміну адреси електронної пошти, звернувшись на Гарячу лінію або внісши відповідну зміну за допомогою відповідної форми на Платформі.

13.4 Створення профілю є добровільним і безкоштовним. Створення профілю є обов’язковою умовою для використання Служби електронних консультацій.

13.5 Пацієнт може заповнити Профіль, ввівши додаткові дані через Форму, включаючи дані, зазначені в розділі 5.12, додатковий номер електронної пошти або телефону.

13.6 Пацієнт зобов’язується не розголошувати третім особам дані доступу до Профілю.

13.7 Пацієнт зобов’язується негайно інформувати Постачальника послуг електронною поштою або через Гарячу лінію про будь-які порушення безпеки або випадковість використання Профілю Пацієнта неуповноваженими особами.

14. ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

14.1 У межах, зазначених у пункті 5.2, Постачальник послуг несе відповідальність за надання Послуг електронних консультацій. У межах, зазначених у пункті 5.3, відповідальність за надання Послуг Е-консультації несе компетентна особа, яка здійснює медичну діяльність.

14.2 Постачальник а в обставинах, зазначених у пунктах 5.3 Консультант або експерт, і Пацієнт Експерт послуги, які відшкодовують шкоду, за іншою стороною Договір у разі невиконання незалежних виконання зобов’язань за Договором або Регламенту, якщо їх невиконання або незалежне виконання було наслідком , за які Сторона не несе відповідальності.

14.3 Постачальник послуг несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання або неналежне виконання Договору про надання послуг доступу з вини Постачальника послуг.

14.4 Постачальник послуг, Консультант або Експерт не несуть відповідальності за надання Пацієнтом неповної, неправдивої або неправильної інформації, особливо у випадку надання даних третьої сторони без їх відома чи згоди. Пацієнт несе повну відповідальність за наслідки надання неправильних, неповних, неправдивих, оманливих або інших неправильних даних.

14.5 Постачальник послуг, консультант або експерт не несуть відповідальності за наслідки використання Пацієнтом Служби доступу у спосіб, який не відповідає Правилам Платформи.

14.6 Постачальник послуг, консультант або експерт не несуть відповідальності за:

    14.6.1 шкоди, заподіяна третім особам через використання Пацієнтами послуг.

    14.6.2 збиток, зумовлений відсутністю безперервності надання Послуг, особливостей яких послуг Постачальник не несе відповідальності, внаслідок форс-мажорних умов.

    14.6.3 дії та бездіяльність третіх осіб, крім осіб, за яких Постачальник послуг несе відповідність несе відповідність

    14.6.4 надання Пацієнтом неправдивої або неповної інформації при реєстрації.

14.7 Консультант або експерт не несуть відповідальності за Послуги, надані Постачальником послуг.

15. СКАРГИ

15.1 Пацієнт має право подавати запити, коментарі та скарги щодо відносин

з використанням Сервісів. Запити, коментарі та скарги щодо Сервісів та функціонування Платформи та пов’язані з ними технічні проблеми слід повідомляти:

    15.1.1 на електронну адресу [email protected].

    15.1.2 за номером гарячої лінії,

    15.1.3 письмово на поштову адресу Постачальника послуг.

15.2 Розгляд скарги відбувається в найкоротші терміни в електронній, письмовій або телефонній формі, залежно від форми подання скарги, але не пізніше

протягом 14 робочих днів, якщо відповідним Організаційним положенням не передбачено менший термін.

15.3 Зміст скарги повинен включати щонайменше:

    15.3.1 Ідентифікаційні дані пацієнта: логін, ім’я та прізвище пацієнта, адреса електронної пошти, поштова адреса (для скарг, поданих поштою);

    15.3.2 уточнення предмета скарги,

    15.3.3 визначення можливих запитів Пацієнта,

    15.3.4 зазначення дати події, що свідчить про неналежне виконання Послуги.

    15.3.5 номер банківського рахунку – у разі запиту на повернення коштів

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1 Завантаження незаконного вмісту, що суперечить пристойності або порушує права Постачальника послуг або інших осіб, і який може спричинити або заохочувати поведінку, яка вважається незаконною, що порушує права третіх осіб, зокрема авторські або особисті права, заборонено.

16.2 Пацієнт несе витрати, пов’язані з використанням засобів електронного зв’язку, необхідних для користування Послугами, згідно з прейскурантом оператора, який надає Пацієнту телекомунікаційні послуги.

16.3 Платформа містить вміст, захищений законом про авторське право, промислову власність та нематеріальні товари, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Нічого з цього вмісту,

зокрема, текст, фотографії, програми, графіка, товарні знаки, значки, логотипи тощо, представлені на веб-сайті, не можуть відтворюватися або розповсюджуватися в будь-якій формі

і ні в якому разі без попереднього дозволу. Пацієнт зобов’язується використовувати вміст, розміщений на Платформі, лише для власних потреб.

16.4 Постачальник послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил у разі:

    16.4.1 форс-мажорні обставини,

    16.4.2 внесення змін до застосовних законодавчих положень, що стосуються надання електронних послуг або операцій, укладених дистанційно,

    16.4.3 зміни або введення нових Послуг, з умовою, що зміни до Положення спрямовані на пристосування змісту Правил до пропозиції.

16.5 Постачальник послуг інформує Пацієнта про будь-які зміни в Правилах негайно після того, як Пацієнт увійде на Платформу. Пацієнт зобов’язаний дотримуватись положень нового Регламенту, якщо він не припинить його дію протягом 14 днів з дня опублікування повідомлення про зміну Правил. Пацієнт, який використовує Платформу в рамках Передплати, який не приймає зміни до Положення, має право на повернення невикористаної суми Передплати.