Amantix

Amantix to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona, a jego substancją czynną jest amantadyna (siarczan amantadyny), która: stymuluje uwalnianie dopaminy i przyczynia się do nasilenia przekaźnictwa dopaminergicznego, blokuje aktywację receptorów dla glutaminianu i blokuje aktywację receptorów nikotynowych. Choroba Parkinsona należy do chorób neurodegeneracyjnych, a jej objawy spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych produkujących dopaminę.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Amantix (Amantix 100 mg) to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona, a jego substancją czynną jest amantadyna (siarczan amantadyny). Amantadyna:

 • stymuluje uwalnianie dopaminy i przyczynia się do nasilenia przekaźnictwa dopaminergicznego;
 • blokuje aktywację receptorów dla glutaminianu, których nadmierna aktywacja wiąże się z przebiegiem procesów neurodegeneracyjnych w mózgu;
 • blokuje aktywację receptorów nikotynowych.

Choroba Parkinsona należy właśnie do chorób neurodegeneracyjnych, a jej objawy spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych produkujących dopaminę.

Lek Amantix stosowany jest:

 • w leczeniu objawów choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich (drżenie, sztywność, hipokinezja, akinezja);
 • w celu złagodzenia działań niepożądanych (objawy pozapiramidowe) leków z grupy neuroleptyków lub innych leków o zbliżonym działaniu.

Przeciwskazaniem do stosowania leku Amantix jest:

 • nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek składnik leku;
 • ciąża lub karmienie piersią;
 • choroby serca (ciężka zastoinowa niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, ciężkie zaburzenia rytmu serca);
 • wydłużony odstęp QT w EKG lub dostrzegalne fale U;
 • zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Lek Amantix w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Zalecenia dotyczące dawkowania leku Amantix 100 mg:

 • dorośli – dawka początkowa to 100 mg raz na dobę przez 4-7 dni;
 • dorośli – zazwyczaj zalecaną dawką podtrzymującą jest 100 – 300 mg dwa razy na dobę; ustalana jest przez lekarza na podstawie reakcji pacjenta; zwiększanie dawki należy robić powoli i stopniowo – o 100 mg w odstępie minimum tygodnia;
 • osoby starsze, w stanach pobudzenia, splątania, z objawami majaczenia – leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek.

Jeżeli z jakiegoś powodu konieczne jest przerwanie stosowania leku Amantix 100 mg, dawkę leku należy zmniejszać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Niektóre choroby i objawy mogą być wskazaniem do odstawienia leku Amantix, zmiany jego dawkowania lub wykonania dodatkowych badań kontrolnych. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • chorujących na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania;
 • z rozrostem gruczołu krokowego;
 • cierpiących na niewydolność nerek – z powodu pogorszenia filtracji nerkowej i tym samym ryzyko kumulacji substancji czynnej;
 • u których występuje splątanie lub nadmierne pobudzenie, majaczenia lub psychozy;
 • przyjmujących memantyny.

Ze względu na ryzyko wydłużenia się odstępu QT w zapisie EKG i zwiększonego ryzyka wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zarówno przed przyjęciem leku Amantix, jak i w trakcie jego stosowania warto wykonywać badania EKG.

Wystąpienie u pacjentów stosujących lek Amantix tabletki: kołatania serca, zawrotów głowy, omdlenia, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i lek odstawić, a pacjent musi być poddany 24-godzinnej obserwacji.

U pacjentów stosujących jednocześnie leki przeciwpsychotyczne, zakończenie podawania leku Amantix powinno się odbywać stopniowo, by uniknąć pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z ryzykiem zaburzeń elektrolitowych i regularnie należy wykonywać u nich badania kontrolne poziomu magnezu i potasu. Dotyczy to także pacjentów przyjmujących leki moczopędne, insulinę, chorujących na nerki, anoreksję.

W czasie stosowania leku mogą pojawić się problemy okulistyczne i zaburzenia widzenia. Należy je niezwłocznie konsultować z okulistą w celu wykluczenia obrzęku rogówki.

Lek Amantix może również doprowadzić do zaburzenia przewodzenia bodźców pobudzających, związków chemicznych przenoszących impulsy. W efekcie mogą pojawić się zamiany w zachowaniu (podniesienie libido, kompulsywne wydawanie pieniędzy, uzależnienie od hazardu, objadanie się). W takim przypadku w celu wyeliminowania działań niepożądanych koniecznym może być zmniejszenie dawki podawanego leku Amantix.

Leku Amantix nie powinno się stosować wraz z lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Tymi lekami są: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwdepresyjne, azolowe leki przeciwgrzybicze, niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i leczeniu zakażeń grzybiczych, inne leki (np. beprydyl, kotrimoksazol, cisapryd).

Jeżeli u pacjenta, w leczeniu choroby Parkinsona stosowane są inne leki o podobnym mechanizmie działania, konieczne jest dostosowanie dawki, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się działań niepożądanych.

Przyjmowanie leku Amantix zmniejsza tolerancję organizmu na alkohol i może nasilać jego toksyczne działanie na układ nerwowy.

Jednoczesne stosowanie leku Amantix 100 mg (amantadyny) wraz z memantyną może nasilać działania niepożądane Amantixu.

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne wraz lekiem Amantix 100 mg może dojść do podniesienia stężenia amantadyny w osoczu, co może nasilić działania niepożądane.

Lek Amantix 100 mg może powodować działania niepożądane, jak każdy inny lek.

Często pojawiające się działania niepożądane podczas stosowania leku Amantix 100 mg to: zawroty głowy, problemy ze snem, pobudzenie, omamy, zatrzymanie moczu u chorych z rozrostem gruczołu krokowego, nudności, suchość w jamie ustnej oraz nadciśnienie ortostatyczne.

Niezbyt często występujące działania niepożądane leku Amantix to niewyraźne widzenie.

Rzadko występujące to działania niepożądane to uszkodzenia rogówki.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane to : napady padaczkowe (w przypadku przedawkowania leku Amantix), objawy neuropatii obwodowej, zaburzenia rytmu serca, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, tymczasowa utrata wzroku, małopłytkowość.

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • amantadyna
 • Amantix
 • Amantix 100 mg
 • Choroba Parkinsona
 • Choroby neurodegeneracyjne
 • Siarczan amantadyny