Projekty unijne

Telemedi Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Przedmiotem projektu było stworzenie sztucznej inteligencji do systemów centrum telefonicznego firm ubezpieczeniowych i assistance obsługujących masowe zgłoszenia medyczne.

Okres realizacji: 09/08/2019 – 30/07/2020

wartość projektu – 1 000 000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich – 800 000,00 zł
Telmedicin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” na realizację prac dotyczących:

„Opracowania algorytmu zwiększającego efektywność konsultacji medycznych do wspierania profilaktyki zdrowia i kierunkowania konsultacji”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu klasyfikującego, bazującego na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, pozwalającego na zdalne przeprowadzenie wywiadu medycznego z pacjentem, automatyzację wstępnego diagnozowania pacjenta oraz zalecenie badań i profilaktyki.

Celem realizacji projektu jest usprawnienie prowadzonych przez Telmedicin usług konsultacji telemedycznych poprzez udostępnienie użytkownikom platformy innowacyjnego algorytmu wspierającego proces wywiadu medycznego i diagnozowania.

Okres realizacji: 01/07/2020 – 31/05/2021

wartość projektu – 472 750,50 zł

wkład Funduszy Europejskich – 326 697,50 zł