Arthorec Forte

Czym jest i jak działa lek Arthrotec Forte?

Arthotec Forte jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Diklofenak, wchodzący w skład leku Arthrotec Forte, który zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jest wskazany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Mizoprostol jest wskazany w leczeniu pacjentów, u których istnieje konieczność profilaktyki owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy powodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Arthotec Forte i innych podawanych ogólnoustrojowo leków z grupy NLPZ innych niż kwas acetylosalicylowy, w tym inhibitorów COX-2.

Jednoczesne stosowanie podawanego ogólnoustrojowo leku z grupy NLPZ i innego podawanego ogólnoustrojowo leku z grupy NLPZ może zwiększać częstość występowania owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak, kwas acetylosalicylowy, leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mizoprostol, inne prostaglandyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacji lub krwawienia;
 • w przypadku innego czynnego krwawienia, np. krwawienia naczyniowo-mózgowego;
 • w ciąży lub u kobiet planujących ciążę;
 • u pacjentów, u których leki z grupy NLPZ wywołują napady astmy, pokrzywkę lub ostry nieżyt nosa;
 • w leczeniu bólu okołooperacyjnego w przypadku zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych;
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych);
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

Dorośli- jedna tabletka przyjmowana podczas posiłku, jeden do dwóch razy na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, pacjenci z niewydolnością serca – nie ma konieczności modyfikacji dawkowania produktu u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Arthotec Forte u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały zbadane.

Należy zachować szczególne środki ostrożności w następujących przypadkach:

 • w razie występowania zaburzenia czynności nerek, wątroby lub poważnymi zaburzeniami serca oraz u osób w podeszłym wieku.
 • u pacjentów, u których w przeszłości występowały objawy toksycznego wpływu na przewód pokarmowy lub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, przyjmujących leki moczopędne i (lub) łagodną zastoinową niewydolnością serca, ponieważ obserwowano przypadki zatrzymywania płynów i obrzęków związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w tej grupie pacjentów.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często − ból brzucha, biegunka, nudności, niestrawność.

Często: bezsenność, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, owrzodzenie przewodu pokarmowego, zapalenie dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie przełyku, zapalenie przewodu pokarmowego, wymioty, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, wysypka, świąd, nieprawidłowy rozwój płodu.

Niezbyt często: zapalenie pochwy, udar, niewyraźne widzenie, zawał serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, duszność, skurcz oskrzeli, krwotok z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, pokrzywka, plamica- nieregularne lub śródcykliczne krwawienie menstruacyjne, nadmierne krwawienie miesiączkowe, krwotok z pochwy (w tym krwawienia pomenopauzalne), zaburzenia miesiączkowania, gorączka, obrzęk, dreszcze.

Rzadko: reakcja anafilaktyczna, koszmary senne, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, pęcherzowe zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, ból piersi, bolesne miesiączkowanie.

Częstość nieznana: niedokrwistość hemolityczna, aseptyczne zapalenie opon mózgowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub zaburzenie świadomości, zapalenie naczyń, perforacje przewodu pokarmowego, niewydolność wątroby, reakcje śluzówkowo-skórne, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych błoniaste, zapalenie kłębuszków nerkowych submikroskopowe, zapalenie kłębuszków nerkowych, obumarcie płodu, zator płynem owodniowym, poronienie niepełne, poród przedwczesny, nieprawidłowe skurcze macicy, zatrzymanie łożyska lub błon płodowych, krwotok z macicy, skurcz macicy, niepłodność kobieca (obniżenie płodności u kobiet), pęknięcie macicy, perforacja macicy.

Pacjentka nie powinna przyjmować leku Arthotec Forte jeśli jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub jeśli próbuje zajść w ciążę. Ze względu na możliwe ryzyko uszkodzenia płodu przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku pacjentka musi się upewnić, że nie jest w ciąży.

Kobiety, u których nie wystąpiła jeszcze menopauza, w okresie przyjmowania tego leku muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji. Lekarz musi poinformować pacjentkę o zagrożeniach, jakie wiążą się z zajściem w ciążę w okresie przyjmowania leku Arthotec Forte, gdyż lek ten może wywoływać poronienie, przedwczesny poród lub nieprawidłowy rozwój płodu (wady wrodzone).

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna NIGDY przyjmować tego leku, gdyż może to mieć poważny wpływ na dziecko, szczególnie na jego serce, płuca i (lub) nerki, aż do spowodowania śmierci. Jeśli pacjentka przyjęła ten lek w okresie ciąży, powinna porozmawiać o tym z lekarzem. Jeśli pacjentka podejmie decyzję o kontynuowaniu ciąży, należy ją uważnie monitorować za pomocą badania USG, ze szczególnym uwzględnieniem oceny kończyn i głowy płodu. Diklofenak może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego.

Nie stosować leku Arthotec Forte w okresie karmienia piersią. Mizoprostol ulega przekształceniu do kwasu mizoprostolowego, który przenika do mleka kobiecego i może wywołać u niemowląt karmionych piersią działania niepożądane, takie jak biegunka.

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • #leczeniestawów
 • #nlpz
 • #zapaleniestawów
 • #zwyrodnieniestawów