Azimycin

Azimycin to antybiotyk z grupy makrolidów, a jego substancją czynną jest azytromycyna, której mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Azytromycyna jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym o szerokim spektrum działania.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Azimycin to antybiotyk z grupy makrolidów (półsyntetyczna pochodna erytromycyny). Substancją czynną Azimycinu jest azytromycyna, której mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Azytromycyna jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym o szerokim spektrum działania (w odpowiednich warunkach także bakteriobójczym).

Azytromycyna dobrze się wchłania i szybko przenika z surowicy do tkanek, utrzymując duże stężenie w zakażonych tkankach i ma długi okres półtrwania, co umożliwia skrócenie czasu leczenia do 1–5 dni.

Lek Azimycin wskazany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę i należą do nich:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła lub zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie zatok;
 • ostre zapalenie ucha środkowego;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich – wtórne ropne zapalenie skóry, trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (leczenie wyłącznie u dorosłych);
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, od lekkiego do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc;
 • choroby przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia trachomatis – niepowikłane zapalenie szyjki macicy i cewki moczowej.

Nie można stosować leku Azimycin w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na:

 • azytromycynę,
 • erytromycynę,
 • inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe;
 • którykolwiek substancję pomocniczą leku.

Stosowanie leku Azimycin, jak i innych antybiotyków makrolidowych, może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie życia (obrzęk naczynioworuchowy, reakcje anafilaktyczne, ciężkie reakcje skórne, martwica toksyczna rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa i inne). Jeżeli więc wystąpią pierwsze zmiany skórne, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem! W razie konieczności lekarz może zalecić natychmiastowe odstawienie leku Azimycin i dłuższą obserwację i leczenie.

W trakcie stosowania leku Azimycin mogą też wystąpić: zaburzenia czynności wątroby, w tym piorunujące zapalenie wątroby (powodujące niewydolność wątroby), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby, niewydolność wątroby (mogąca prowadzić do śmierci). Wystąpienie objawów świadczących o zaburzeniach czynności wątroby należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem, który zaleci stosowane badania czynności wątroby i oceni czy konieczne jest przerwanie stosowania preparatu. Tym samym, szczególną ostrożność podczas stosowania leku Azimycin zachować należy u osób z ciężką chorobą wątroby lub stosujących jednocześnie inne leki toksycznie działające na wątrobę.

U pacjentów cierpiących na ciężkie zaburzenia czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności, z uwagi na ryzyko większego ogólnoustrojowego narażenia na antybiotyk.

Leczenie lekiem Azimycin może powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i zwiększać ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca i dlatego szczególną ostrożność należy zachować w przypadku występowania czynników ryzyka, a zwłaszcza u kobiet i osób w podeszłym wieku.

Stosowanie leku Azimycin w okresie ciąży jest możliwe wyłącznie jeśli lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Azimycin w okresie karmienia piersią, a wiadomo, że lek Azimycin przenika do mleka matki.

Pojawienie się biegunki w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu należy skonsultować z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu, w tym także po zakończeniu leczenia.

Lek Azimycin występuje w postaci tabletek powlekanych, a 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg azytromycyny (w postaci dwuwodnej). Lek stosowany jest doustnie, niezależnie od spożywanych posiłków.

Dawkowanie leku Azimycin dobierane jest przez lekarza indywidualnie, w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu pacjenta. Nigdy nie należy przekraczać dawek zaleconych przez lekarza.

Dawkowanie leku Azimycin to:

 • 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg 1 raz na dobę (pierwszego dnia) i następnie 250 mg 1 raz na dobę przez 4 dni (całkowita dawka wynosi 1500 mg) – dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 45 kg;
 • 1000 mg w jednej dawce w pierwszej dobie leczenia, a potem 500 mg 1 raz na dobę przez 4 dni – leczenie wczesnego stadium boreliozy;
 • 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni, następnie 500 mg 1 raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni (z odpowiednimi 7-dniowymi odstępami) – trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych i tylko raz w powyższym schemacie dawkowania);
 • jednorazowo 1000 mg – zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez chlamydie.

U dzieci o masie ciała mniejszej niż 45 kg nie należy stosować leku Azimycin.

Nie należy stosować leku Azimycin z alkaloidami sporyszu z powodu możliwości zatrucia alkaloidami sporyszu: skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, niedokrwienie kończyn i innych tkanek, w tym ośrodkowego układu nerwowego.

Należy zachować ostrożność, jeżeli lek Azimycin stosowany jest wraz z lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwhistaminowe, cisapryd, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, fluorochionolony), preparatami zobojętniającymi sok żołądkowy, digoksyną i kolchicyną, zydowudyną, astemizolem, alfentanylem, statynami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny (warfaryna), cyklosporyną, nelfinawirem, ryfabutyną, terfenadyną, teofilina.

Jak każdy lek, także Azimycin może powodować działania niepożądane.

Najczęściej występujące działania niepożądane to: biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha i głowy, zmiany w obrazie krwi i w badaniach diagnostycznych.

Niezbyt często występujące działania niepożądane to: nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie płuc, zapalenie pochwy i inne), leukopenia, eozynofilia, zmniejszenie łaknienia, niepokój i nerwowość, zawroty głowy, bezsenność lub senność, parestezje, zaburzenia widzenia i słuchu, uczucie kołatanie serca, duszność, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, zapalenie żołądka, suchość w jamie ustnej lub nadmierne wydzielanie śliny, refluks żołądkowy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, krwawienie z nosa, bóle mięśni, kości i stawów, zapalenie kości i stawów, ból nerek, bolesne oddawanie moczu, krwotok z dróg rodnych, zaburzenia jąder, uczucie rozbicia, gorączka ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęki, zaburzenia parametrów czynnościowych wątroby.

Rzadko występujące działania niepożądane to: ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna.

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości to: niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, agresja i niepokój, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, omdlenia, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia lub utrata węchu, smaku, słuchu i czucia, miastenia, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, zapalenie trzustki, żółtaczka, niewydolność wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, śródmiąższowe zapalenie nerek, miopatia, ostra niewydolność nerek.

Ponadto możliwe są reakcje nadwrażliwości.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • antybiotyki
 • Azimycin
 • azytromycyna
 • Zakażenia
 • zapalenie oskrzeli