Badanie CRP norma

CRP – czym jest białko C–reaktywne?

Białko C-reaktywne (ang. C Reactive Protein) to białko niezwykle ważne w organizmie człowieka, należy do białek ostrej fazy. To ono, obok prokalcytoniny, pojawia się jako pierwsze we krwi człowieka w odpowiedzi na rozwój stanu zapalnego. CRP jest produkowane przez komórki wątroby (hepatocyty) oraz komórki tłuszczowe (adipocyty) w odpowiedzi na zetknięcie się organizmu z czynnikiem patologicznym np. bakterią.

Zbyt wysokie CRP jest związane z toczącym się w organizmie stanem zapalnym. Z tego też powodu, jest wykorzystywane wszędzie tam gdzie:

 • istnieje podejrzenie o zakażenia bakteryjne, wirusem, grzybem lub pasożytem,
 • pacjent zgłasza się do lekarza z objawami infekcji,
 • podejrzewana jest choroba nowotworowa,
 • podejrzewana jest choroba tkanki łącznej lub choroba o podłożu autoimmunologicznym np. toczeń lub reumatoidalne zapalenie stawów,
 • lekarz chce kontrolować nasilenie stanu zapalnego u pacjenta np. po rozległych urazach lub operacjach,
 • przy ocenie ryzyka chorób sercowo naczyniowych.

Wysokie stężenie białka CRP (powyżej 10 mg/l) wymaga konsultacji lekarskiej i dalszych badań, aby określić przyczynę stanu zapalnego.

Jak zostało już podkreślone, białko C-reaktywne służy do określania, czy w organizmie ma miejsce stan zapalny. Stężenie CRP wzrasta już po 4-6 godzinach od wystąpienia stanu zapalnego, a szczyt osiąga po około 1-2 dniach.

Prawidłowe stężenie białka C-reaktywnego oznacza brak stanu zapalnego w organizmie. U zdrowego człowiek przyjmuje się, że norma CRP wynosi od 0,08 mg/dl do 3,1 mg/dl, jednak wysokie stężenie białka crp ponad- 10 mg/dl przemawiają za ostrym stanem zapalnym.

Badanie CRP wykorzystywane jest jako marker stanu zapalnego, ale białko C-reaktywne nie jest swoistym markerem. Jego wartości mogą być podwyższone w wielu sytuacjach takich jak:

 • infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze oraz pasożytnicze,
 • choroby rozrostowe, szczególnie nowotwory układu krwiotwórczego,
 • stany zapalne związane z chorobami tkanki łącznej oraz choroby autoimmunologiczne np. toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie płuc,
 • nieswoiste zapalenia jelit,
 • urazy, a także okres ich gojenia,
 • zawał serca,
 • udar,
 • miażdżyca,
 • ostre zapalenie trzustki,
 • cukrzyca,
 • otyłość- tkanka tłuszczowa jest źródłem interleukiny 6 (jednego z białek biorącego udział w powstawaniu stanu zapalnego),
 • ciąża.

Najniższe odchyły od normy wywołują wirusy, zwiększając poziom CRP do około 30-40 mg/l.

W ostatnim czasie odkryto, że podwyższone CRP można połączyć z ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru niedokrwiennego. Jest to spowodowane tym, że miażdżyca, będąca głównym winowajcą chorób sercowo-naczyniowych, odkładając się w postaci blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych, wywołuje stan zapalny. Centers for Disease Control and Prevention i American Heart Association zajmujące się wytycznymi w diagnostyce chorób kardiologicznych stworzyło normy hsCRP, które przedstawiają się w następujący sposób:

 • <1 m/dl – małe ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego
 • 1-3 mg/dl – umiarkowane ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego
 • >3 mg/dl – wysokie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego.

Wyższe wyniki uzyskają też osoby uprawiające intensywny wysiłek fizyczny lub stosujące używki, a zwłaszcza palące papierosy i cierpiący na nadciśnienie tętnicze.

 • pobranie krwi najlepiej wykonać w godzinach porannych po całonocnym wypoczynku,
 • należy pozostać na czczo a ostatni posiłek spożyć w dniu poprzedzającym badanie najpóźniej ok. godz. 18.00,
 • ograniczyć spożywanie używek 2- 3 dni przed badaniem,
 • unikać wysiłku fizycznego ok. 12 godzin przed badaniem,
 • bezpośrednio przed badaniem wypocząć ok. 15 minut,
 • rano przed badaniem  wypić szklankę niegazowanej wody ,
 • w przypadku stosowania leków na stałe należy ustalić z lekarzem, czy nie będą one wpływały na wynik badania.

Podwyższone stężenie białka CRP dla raka mogą być różne – w badaniach zgłaszano zarówno wyniki < 1o mg l, jak i powyżej 175 mg/l. Jednak im wynik wyższy, tym większe prawdopodobieństwo bardziej zaawansowanego raka, istnienia przerzutów oraz gorszego rokowania.

Podwyższony poziom białka CRP we krwi może świadczyć o różnych nowotworach, np.:

 • raku jelita grubego,
 • raku płuca,
 • raku żołądka,
 • raku piersi,
 • raku gruczołu krokowego (prostaty),
 • chłoniaku,
 • raku trzustki.

Niskie stężenie białka ostrej fazy nie wyklucza występowania zmian nowotworowych .

Stężenie CRP może wzrastać również w przebiegu chorób reumatycznych. Najczęściej jego podwyższony poziom jest obserwowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów, jednak może towarzyszyć także toczniowi rumieniowatemu układowemu czy twardzinie układowej. Należy jednak pamiętać, że stężenie białka C-reaktywnego w przebiegu chorób reumatycznych, w szczególności w początkowych stadiach może być w normie, co nie znaczy o braku toczącego się procesu zapalnego.

Pomiar OB jest za to bardziej czuły w przypadku przewlekłych chorób zapalnych.

W tym artykule poruszamy zagadnienia:

 • przy jakich nowotworach jest podwyższone crp
 • jakie crp przy raku jelita grubego
 • crp a rak
 • crp a rak jelita
 • jakie crp przy raku
 • jakie jest crp przy raku
 • podwyższony poziom crp
 • wysokie stężenie crp
 • podwyższone stężenie crp

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 28.07.2023
 • #białko
 • #crp
 • #infekcja
 • #stanzapalny