Belara

Czym jest lek belara?

Lek Belara jest złożonym, hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym. Lek zawiera dwa hormony: etynyloestradiol i chlormadynonu octan. Lek Belara nazywany jest także produktem jednofazowym, gdyż w każdej tabletce zawarta jest taka sama ilość hormonów.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Substancjami czynnymi w leku Belara są: etynyloestradiol i chlormadynonu octan.

Jedna tabletka powlekana zawiera: 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza (typ2910), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, glikol propylenowy, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Lek belara powstrzymuje owulację poprzez hamowanie wydzielania hormonów  FSH i LH w przysadce mózgowej, wpływa też na zmianę śluzu w macicy.

Przed rozpoczęciem stosowania leku lekarz powinien przeprowadzić dokładne badanie ogólne i ginekologiczne, w celu wykluczenia ciąży i podjęcia decyzji, czy pacjentka może przyjmować lek Belara.
Działanie antykoncepcyjne tabletek zaczyna się w pierwszym dniu zażycia tabletki i utrzymuje się w trakcie 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Jak i kiedy należy stosować lek Belara?

 • z opakowania przeznaczonego na dany cykl, z miejsca oznakowanego aktualnym dniem tygodnia użyć jedną tabletkę,
 • kolejne tabletki należy przyjmować co 24 godziny, najlepiej o stałej porze dnia,
 • należy przyjmować tabletki przez 21 kolejnych dni: potem następuje 7-dniowa przerwa.
 • po 7-dniowej przerwie należy ponownie rozpocząć przyjmowanie tabletek.
 • jeśli pacjentka zapomniała zażyć tabletkę o zwykłej porze, powinna przyjąć ją najpóźniej w ciągu następnych 12 godzin.
 • krwawienie miedzy miesiączkowe może świadczyć o zmniejszeniu skuteczności ochrony antykoncepcyjnej.

Po przerwaniu stosowania leku Belara jajniki szybko podejmą swoje pełne działanie i istnieje możliwość zajścia w ciążę.

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania produktu leczniczego belara, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

Wyniki badań epidemiologicznych nie wskazują na działanie teratogenne lub na toksyczny wpływ na płód w razie przypadkowego jednoczesnego przyjmowania estrogenów w skojarzeniu z innymi progestagenami w dawkach zbliżonych do tych, które zawarte są w produkcie leczniczym belara.

Decyzję o przepisaniu preparatu podjąć na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u pacjentki, zwłaszcza ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym związanej z przyjmowaniem preparatu, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Nie należy stosować leku belara:

 • uczulenie na etynyloestradiol lub chlormadynonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • zakrzepy krwi w naczyniach żylnych nóg na skutek żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, w płucach lub w innych organach;
 • pacjentka ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C lub S
 • występuje cukrzyca, a poziom cukru we krwi waha się w sposób niekontrolowany;
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego- utrzymywanie się wartości ciśnienia powyżej 140/90 mm Hg,
 • pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi, ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów, świąd całego ciała lub zaburzenia wydzielania żółci, szczególnie, jeśli takie zaburzenia wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub podczas leczenia estrogenami, nowotwór wątroby , zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby, objawy krwawienia w obrębie jamy brzusznej,
 • pacjentka ma obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki z dużym stężeniem tłuszczów we krwi (triglicerydów);
 • u pacjentki wystąpią nagłe zaburzenia widzenia lub słuchu.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów:

 • palenie papierosów- w czasie stosowania leku belara zwiększa ryzyko poważnych działań niepożądanych dotyczących serca i naczyń krwionośnych. Ryzyko to zwiększa się wraz z wiekiem i ilością wypalanych papierosów.
 • chorobaLeśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny choroby,
 • bezpośrednio po porodzie, wówczas pacjentka jest w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku belara po porodzie.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach lub zakrzepów krwi w tętnicach, należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe.

Bardzo częste skutki uboczne działania leku belara: nudności, upławy, bolesne miesiączkowanie, brak miesiączki.

Częste skutki uboczne działania leku belara: zaburzenia widzenia, zatrzymywanie wody w organizmie, zwiększenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nasilone krwawienie miesiączkowe.

Niezbyt częste skutki uboczne stosowania leku belara: zakażenie grzybicze pochwy, łagodne zmiany w tkance łącznej piersi, nadwrażliwość na lek, w tym skórne reakcje alergiczne, zmiany stężenia tłuszczów we krwi, w tym zwiększenie stężenia triglicerydów,wzdęcie, biegunka, zaburzenia pigmentacji, brązowe plamy na twarzy.

Nie należy stosować leku belara u pacjentek z zapaleniem wątroby typu C i przyjmujących produkty lecznicze zawierające ombitaswir /parytaprevir /rytonawir i dazabuwir.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie we krwi i powodować zmniejszoną skuteczność leku Belara w zapobieganiu ciąży lub wywołać niespodziewane krwawienie. Należą do nich: leki przeciwpadaczkowe, przeciwgruźlicze, na zaburzenia snu, przeciw zakażeniom wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C, zakażeniom grzybiczych (gryzeofulwina), produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Podczas leczenia wyżej wymienionymi lekami należy wprowadzić stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji.

Jeżeli jednoczesne stosowanie leków rozpoczęte jest przed zużyciem tabletek złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego z aktualnie przyjmowanego blistra, należy rozpocząć następne opakowanie bez zachowania zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antykoncepcja
 • #hormonalna
 • #jednofazowy
 • #owulacja