Berodual

Berodual

Lek Berodual w postaci kropli oraz aerozolu stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu objawów towarzyszących przewlekłym chorobom obturacyjnym dróg oddechowych, w których przebiegu występuje odwracalny skurcz oskrzeli. Przepisywany jest pacjentom z astmą oskrzelową, chorym na przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc, chorym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Berodual to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Ma postać roztworu do nebulizacji dostępnego w dwóch wariantach:

 • Berodual – krople do nebulizacji w buteleczce 20 ml i dawce 0,5 mg bromowodorku fenoterolu + 0,25 mg jednowodnego bromku ipratropium na 1 ml,
 • Berodual N – aerozol inhalacyjny w buteleczce 10 ml zawierającej 50 µg +21 µg na dawkę inhalacyjną.

Berodual niezależnie od wersji, wydawany jest wyłącznie na receptę i może podlegać refundacji.

Substancje czynne leku Berodual to bromowodorek fenoterolu i jednowodny bromek ipratropium i obie powodują rozszerzanie oskrzeli. 

Lek Berodual – krople oraz aerozol stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu objawów towarzyszących przewlekłym chorobom obturacyjnym dróg oddechowych, w których przebiegu występuje odwracalny skurcz oskrzeli. Lek Berodulan przepisywany jest pacjentom:

 • z astmą oskrzelową – leczenie ostrych napadów astmy,
 • chorym na przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc,
 • przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Przeciwwskazania do stosowania leku Berodual to:

 • nadwrażliwość na substancje czynne leku, substancje atropinopodobne oraz którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu berodual,
 • zaporowa kardiomiopatia przerostowa,
 • zaburzenia rytmu serca z przyspieszoną akcją serca.

W każdym ze swoich wariantów, lek Berodual – aerozol inhalacyjny czy krople do nebulizacji należy podawać wziewnie i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Berodual – krople do nebulizacji – leczenie należy rozpocząć od najmniejszej wskazanej dawki. 

Dawki stosowane u dorosłych:

 • w przebiegu ostrego napadu astmy oskrzelowej u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 14 roku życia stosuje się rozcieńczony roztwór dawki 1 ml (20 kropli preparatu) i zwykle jest to dawka skuteczna, pozwalająca na natychmiastowe ustąpienie objawów;
 • w cięższych przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki – maksymalnie do 2,5 ml;
 • w bardzo ciężkim przebiegu astmy maksymalnie, pod kontrolą lekarza można podawać do 4 ml leku Berodual;
 • w umiarkowanym skurczu oskrzeli lub przypadku wentylacji sztucznej zaleca się podawanie leku w mniejszych dawkach, czyli do 0,5 ml (10 kropli).

Leczenie okresowe i długotrwałe u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia opiera się opiera się o dawkę: 1-2 ml roztworu do 4 razy na dobę;

Dawki stosowane u dzieci między 6, a 14 rokiem życia:

 • stosuje się zwykle dawkę od 0,5 do 1 ml i taka zwykle pozwala na opanowanie objawów;
 • w cięższych przypadkach można zwiększyć dawkę do 2 ml;
 • w bardzo ciężkich przypadkach możliwe jest stosowanie, pod kontrolą lekarza, preparatu w dawce do 3 ml;
 • w przypadku umiarkowanego skurczu oskrzeli lub w przypadku wentylacji sztucznej zaleca się podawanie leku w mniejszych dawkach, do 0,5 ml.

Leczenie okresowe i długotrwałe u dzieci między 6, a 14 rokiem życia opiera się o dawki od 0,5 ml (10 kropli) do 1 ml (20 kropli) do 4 razy na dobę.

Dawki stosowane u dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 roku życia, o masie ciała mniejszej niż 22 kg:

 • stosuje się dawkę około 25 µg bromku ipratropium i 50 µg bromowodorku fenoterolu na kilogram masy ciała, ale nie więcej niż 0,5 ml preparatu 3 razy w ciągu doby.

Rozcieńczony roztwór należy podawać z wykorzystaniem nebulizatora pneumatycznego. Dawkę leku Berodual – krople do nebulizacji należy rozcieńczać wodą destylowaną, solą fizjologiczną. Przygotowany roztwór do inhalacji powinien zostać wykorzystany bezpośrednio po rozcieńczeniu, a inhalację należy kontynuować do momentu całkowitego zużycia roztworu. Kolejne inhalacje powinny być wykonywanie nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od ostatniej.

Berodual N – aerozol inhalacyjny. Dawki stosowane u osób dorosłych i dzieci, które ukończyły 6 rok życia:

 • w ostrym napadzie astmy oskrzelowej zalecana dawka to 2 rozpylenia, a jeśli po po upływie około 5 minut nie doszło do znacznej poprawy oddychania, można ponownie przyjąć taka samą dawkę. 

W przypadku braku poprawy pomimo przyjęcia 4 dawek – rozpyleń leku, natychmiastowo należy skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

 • w leczeniu okresowym i długotrwałym skuteczne działanie leku uzyskuje się od 1 do 2 rozpyleń w jednorazowej dawce 3 razy na dobę i nie należy przekraczać 8 rozpyleń na dobę. 

Stosowanie preparatu Berodualu, jak każdego innego leku, może wiązać się u niektórych pacjentów z występowaniem działań niepożądanych. 

Często zgłaszane działania niepożądane to:

 • zwiększona pobudliwość nerwowa,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej, podrażnienie gardła,
 • bóle i zawroty głowy,
 • drżenia mięśni szkieletowych.

Inne, zgłaszane działania niepożądane to:

 • występowanie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego – wymioty, zaparcia oraz biegunka,
 • zatrzymanie moczu,
 • reakcje nadwrażliwości – opisano przypadki reakcji skórnych, takich jak wysypka, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, skurcz krtani, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne.

Pojawić się też mogą:

 • przyspieszenie czynności serca,
 • kołatanie serca,
 • objawy ze strony oczu – zaburzenia akomodacji oka i jaskra.

Gdy pacjent choruje na inne choroby towarzyszące, preparat Berodual można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwych zagrożeń i wówczas należy zachować ostrożność, a lek przyjmować pod stałą kontrolą lekarza. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów:

 • po niedawnym zawale serca lub z ciężkimi chorobami serca lub naczyń krwionośnych,
 • z niekontrolowaną cukrzycą,
 • z nadczynnością tarczycy,
 • z guzem chromochłonnym nadnerczy.

Jednym z działań niepożądanych – skutków ubocznych stosowania agonistów β2-adrenergicznych jest hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi), a w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podając lek Berodual u osób, u których występują:

 • przerost gruczołu krokowego,
 • zwężenie szyi pęcherza moczowego,
 • czynniki ryzyka jaskry z wąskim kątem przesączania.

U chorych z astmą oskrzelową i z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o łagodnym nasileniu podczas długotrwałego przyjmowania leku Berodual lepszym rozwiązaniem może być jego doraźne stosowanie. Jeśli jednocześnie pacjent reaguje na leczenie kortykosteroidami, powinno się rozważyć również dodatkowe podanie leków przeciwzapalnych w celu opanowania stanu zapalnego dróg oddechowych. 

W przypadku malejącej drożności oskrzeli pacjenta nie powinno się zwiększać dawkowania leku Berodual ponad maksymalną dawkę dzienną, ani wydłużać czasu terapii, a należy rozważyć podawanie innych leków stosowanych wziewnie.

Niezależenie od przyjmowanych leków, jeśli u pacjenta wystąpi silna i szybko nasilająca się duszność, należy jak najszybciej zasięgnąć pomocy lekarskiej.


Lek Berodual nie powinien dostać się do oczu z uwagi na zwartość bromku ipratropium. W takim przypadku u pacjenta może się pojawić:

 • ból oka,
 • zwiększenie ciśnienia śródgałkowego,
 • zwiększenie źrenic,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania.

W przypadku wystąpienia jaskry z wąskim kątem przesączania należy skontaktować się z lekarzem. Zaleca się wówczas zastosowanie kropli zwężających źrenicę. Objawami jaskry z wąskim kątem przesączania są:

 • ból lub dyskomfort oka,
 • pogorszenie ostrości wzroku,
 • kolorowe widzenie,
 • aureola wzrokowa,
 • przekrwienie spojówki,
 • obrzęk rogówki.

Właściwości leku Berodual – rozszerzanie oskrzeli oraz jego skutki uboczne mogą zostać wzmocnione przez inne leki, takie jak:

 • leki β-adrenergiczne, 
 • leki antycholinergiczne, 
 • leki będące pochodnymi ksantynowymi. 

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – inhibitory MAO mogą wzmocnić działanie leku Berodual.

Oddziaływanie leku na układ sercowo-naczyniowy może być nasilone przez inhalację halogenowych leków anestetycznych, jak enfluran, haloran i trójchloroetylen.

Preparaty o działaniu blokującym receptory β-adrenergiczne mogą obniżać skuteczność preparatu do rozszerzenia oskrzeli.

Jednym ze skutków ubocznych terapii jest hipokaliemia, czyli zmniejszenie stężenia potasu. Może się ona nasilić przy równoczesnym stosowaniu środki moczopędnych, kortykosteroidów lub ksantyn.

Stosowanie leku u kobiet ciężarnych dopuszczone jest tylko pod kontrolą lekarza i w sytuacji, gdy oczekiwane korzyści terapii dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu, pamiętając, że substancje czynne zawarte w preparacie hamują czynność skurczową macicy. 

Nie należy stosować leku Berodual – roztwór do nebulizacji w okresie ciąży, szczególnie w I trymestrze.

Stosowanie aerozolu Berodual N w okresie ciąży jest dopuszczalne, ale należy zachować szczególną ostrożność.

Substancja czynna leku Berodual – bromowodorek fenoterolu przenika do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w okresie laktacji.

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • Astma oskrzelowa
 • berodual
 • Choroby układu oddechowego
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli