Berotec

Czym jest Berotec N 100 i jakie ma działanie?

Berotec N 100 jest lekiem rozszerzającym oskrzela, stosowanym w ostrym napadzie astmy oskrzelowej oraz innych stanach z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. w przewlekłym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli przebiegającym z rozedmą płuc lub bez rozedmy płuc. Po wziewnym zastosowaniu fenoterolu bromowodorku u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc, działanie rozszerzające oskrzela występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 3–5 godzin.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Berotec N 100 jest stosowany w celu rozszerzenia dróg oddechowych w leczeniu ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, szczególnie w przewlekłym obturacyjnym zapaleniu oskrzeli oraz w zapobieganiu napadom astmy wysiłkowej.

Jeśli pacjent choruje na astmę reagującą na leczenie steroidami, lekarz może przepisać dodatkowo leki o działaniu przeciwzapalnym.

Celem stosowania leku Berotec jest zapobieganie napadom duszności w astmie wysiłkowej, duszności nocnej oraz duszności wywołanej przewidywanym kontaktem ze znanym alergenem. Leczenie objawów duszności w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Lek Berotec należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, gdyż dawka jest indywidualnie ustalana dla każdego pacjenta.

Leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych- w większości przypadków 1 dawka aerozolu jest dawką wystarczającą do szybkiego złagodzenia objawów.

Jeśli po upływie 5 minut nie uzyskano znaczącej poprawy w oddychaniu, można zastosować dodatkową dawkę, jednak nie więcej niż 8 dawek aerozolu na dobę. Jeżeli napad astmy nie ustąpił po 2 dawkach aerozolu, konieczne może być zastosowanie większej liczby inhalacji. Wówczas pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Zapobieganie napadom astmy wysiłkowej 1 – 2 rozpylenia przed wysiłkiem, maksymalnie do 8 dawek aerozolu na dobę.

Dzieci i młodzież U dzieci aerozol inhalacyjny Berotec N 100 należy stosować jedynie na zalecenie lekarza i pod kontrolą osoby dorosłej

Nie należy stosować leku Berotec w następujących przypadkach:

 • uczulenie na fenoterolu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • zaburzenia rytmu serca z przyspieszoną czynnością serca,
 • choroba serca zwana kardiomiopatią przerostową zawężającą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Berotec N 100 należy omówić to z lekarzem, jeśli występuje któryś z niżej wymienionych stanów chorobowych;

 • zawał mięśnia sercowego;
 • cukrzyca;
 • zaburzenia rytmu serca i naczyń krwionośnych;
 • guz chromochłonny(rodzaj nowotworu nadnercza);
 • nadczynność tarczycy.

Jak każdy lek, lek Berotec może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane odnotowano w czasie stosowania leku Berotec N 100:

 • drżenie,
 • kaszel,
 • wywołane inhalacją zwężenie dróg oddechowych,
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi, włączając ciężkie przypadki,
 • pobudzenie,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nudności, wymioty,
 • świąd,
 • reakcje nadwrażliwości,
 • nerwowość,
 • ból głowy, zawroty głowy,
 • przyspieszone bicie serca, kołatanie serca, niedokrwienie mięśnia sercowego,
 • podrażnienie błony śluzowej gardła,
 • nadmierne pocenie się,
 • alergiczne objawy skórne: wysypka, pokrzywka,
 • ból mięśni, skurcze mięśni, osłabienie mięśni, drżenia mięśni szkieletowych,
 • nadmierne obniżenie poziomu potasu,
 • obniżenie rozkurczowego i wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach obecnie przyjmowanych, gdyż inne leki mające działanie rozszerzające oskrzela mogą nasilić działanie leku Berotec N 100.

Stosowanie leku Berotec N 100 z teofiliną, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi może dodatkowo zmniejszać stężenie potasu we krwi.

Leki wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia tętniczego mogą osłabiać działanie leku Berotec N 100.

Należy poinformować lekarza w wypadku, gdy stosowane są niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne). Stosowanie tych leków może nasilać działanie leku Berotec N 100.

Inhalacja leków do znieczulenia ogólnego, takich jak: halotan, trójchloroetylen i enfluran, może nasilać działanie leku Berotec N 100- wywołać nieregularny rytm serca.

Należy zachować zwykle stosowane środki ostrożności dotyczące stosowania leków w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Należy wziąć pod uwagę fakt, że fenoterol zawarty w leku Berotec hamuje czynność skurczową macicy.

Fenoterol przenika do mleka. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie karmienia piersią. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Berotec N 100 u kobiet karmiących piersią.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 11.12.2023
 • #alergia
 • #astma
 • #lekwziewny
 • #zapalenieoskrzeli