Berotec

Berotec

Berotec to lek, którego substancją czynną jest fenoterol stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Fenoterol działa rozkurczająco na receptory beta-2-adrenergiczne znajdujące się w mięśniach oskrzeli, co ułatwia oddychanie i zmniejsza objawy duszności.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Berotec to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest fenoterol – lek z grupy beta-2-mimetyków stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Fenoterol działa rozkurczająco na receptory beta-2-adrenergiczne znajdujące się w mięśniach oskrzeli, co ułatwia oddychanie i zmniejsza objawy duszności.

Wskazaniami do stosowania leku Berotec są:

 • leczenie objawowe ostrych napadów astmy oskrzelowej;
 • zapobieganie napadom duszności;
 • zapobieganie napadom astmy wysiłkowej;
 • leczenie stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, np. przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

U pacjentów z napadami astmy oskrzelowej lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), należy brać pod uwagę jednoczesne leczenie przeciwzapalne. Lek Berotec N 100 stosowany jest zwykle w leczeniu ostrych objawów, a nie jest zalecany do regularnego stosowania. 

Berotec może być stosowany zarówno w formie aerozolu do inhalacji jak i w postaci roztworu do podawania dożylnego.

Berotec N 100 to aerozol inhalacyjny, roztwór zawierający 200 dawek leku w 10 ml. Lek Berotec N 100 przyjmowany jest zwiewnie, zgodnie zaleceniami lekarza a jego dawkowanie zależne jest od powodu stosowania.

W przypadku leczenia objawowego ostrych napadów astmy oskrzelowej oraz innych stanów z odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych, standardowa dawka łagodząca objawy to 1 dawka aerozolu. Jeśli jednak po upływie 5 min nie uzyskano znaczącej poprawy w oddychaniu, można zastosować dodatkową dawkę. Nie należy przyjmować więcej niż 8 dawek na dobę. W przypadku konieczności przyjęcia większej ilości dawek, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

W przypadku zapobiegania napadom astmy wysiłkowej standardowa dawka to 1-2 rozpylenia przed wysiłkiem i także maksymalnie do 8 dawek na dobę.

Nie należy stosować leku Berotec N 100 u pacjentów cierpiących na:

 • nadwrażliwość na fenoterol lub którykolwiek ze składników pomocniczych leku;
 • cukrzycę, szczególnie podczas stosowania insuliny;
 • niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • nadczynność tarczycy.

Leku Berotec N 100 nie należy stosować u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią.

Pacjent powinien poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia i przebytych chorobach. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w przypadku, gdy w przeszłości lub w trakcie stosowania leku Berotec N 100 pacjent: przebył zawał serca, ma zaburzenia rytmu serca, z ciężką chorobą serca występuje ból w klatce piersiowej lub inne niepokojące objawy, ma guza chromochłonnego, ma nadczynność tarczycy, stosuje inne leki.

W przypadku wystąpienia w trakcie stosowania leku Berotec N 100 zwężenia dróg oddechowych, trudności w oddychaniu lub bólu w klatce piersiowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i odstawić lek Berotec N 100.

Utrata apetytu, zaparcia, obrzęki, osłabienie i ból mięśni zwłaszcza u pacjentów leczonych równocześnie teofiliną, kortykosteroidami lub lekami moczopędnymi może być wynikiem zmniejszenia stężenia potasu.

Zmniejszone stężenie potasu we krwi może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych preparatami digoksyny i ze zmniejszoną ilością tlenu we krwi. 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio i tych, które pacjent planuje przyjmować. Równoczesne podawanie podawanie niektórych leków może wywołać działania niepożądane.

Możliwe są interakcje leku Berotec N 100 z:

 • lekami o działaniu rozszerzającym oskrzela – mogą nasilać działanie leku Berotec N 100 i przyczynić się do występowania i zwiększenia działań niepożądanych;
 • z innymi lekami, takimi jak teofilina, kortykosteroidy lub leki moczopędne – może to powodować nadmierne zmniejszenie stężenia potasu we krwi;
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego – mogą osłabiać działanie leku Berotec N 100;
 • lekami przeciwdepresyjnymi – niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitorymonoaminooksydazy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) mogą nasilać działanie leku Berotec N 100;
 • lekami do znieczulenia ogólnego (halotan, trójchloroetylen, enfluran) – mogą wzmagać działanie leku Berotec N 100 i wywołać nieregularny rytm serca.

Lek Berotec N 100 może, ale nie musi, powodować działania niepożądane. Wśród działań niepożądanych wymieniane są:

 • zaburzenia rytmu serca (uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca);
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagnezemia);
 • zaburzenia układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, drżenie rąk, drżenia mięśni szkieletowych, drażliwość, nerwowość, bezsenność);
 • zaburzenia przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, suchość w ustach);
 • nadmierna potliwość;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • skurcze mięśni;
 • reakcje skórne, alergiczne objawy skórne (wysypka, pokrzywka);
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (u pacjentów z jaskrą);
 • przebarwienia skóry;
 • nadmierne pocenie;
 • podrażnienie gardła, podrażnienie błony śluzowej gardła.

Wystąpienie któregokolwiek z działań niepożądanych należy zgłosić lekarzowi.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana dawki, ale w razie zastosowania większej liczby inhalacji należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Możliwe działania niepożądane po zastosowaniu większych dawek: przyspieszenie czynności serca, uczucie kołatania serca, drżenia mięśni szkieletowych, zmiany ciśnienia tętniczego krwi (obniżenie rozkurczowego i wzrost skurczowego), ból w klatce, piersiowej, zaczerwienienie twarzy, kwasica metaboliczna i nadmierne obniżenie poziomu potasu we krwi.

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • Astma
 • astma oskrzelowa
 • astma wysiłkowa
 • Berotec
 • Berotec N 100
 • Fenoterol
 • napady duszności
 • POChP