Czy skierowanie od internisty jest ważne do lekarzy specjalistów?

W polskim systemie opieki zdrowotnej skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (POZ), czyli najczęściej lekarza rodzinnego lub internisty, jest niezbędne do skorzystania ze świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Dowiedz się, kiedy skierowanie jest wymagane, a kiedy możesz bez niego umówić się na wizytę u specjalisty.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skierowanie do poradni specjalistycznej jest dokumentem niezbędnym do skorzystania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których pacjent zgłasza się do specjalisty w celu kontynuacji leczenia już rozpoczętego u tego samego lekarza, a także w przypadku nagłych zachorowań, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Skierowanie od lekarza POZ do lekarza specjalisty może zostać wystawione na podstawie:

 • Gdy lekarz widzi potrzebę podjęcia działań diagnostycznych – lekarz POZ, kierując pacjenta do specjalisty, powinien określić wstępną diagnozę, czyli jednostkę chorobową, co później jest niezbędne do ustalenia rozpoznania i dalszego postępowania terapeutycznego.
 • Wskazanie dalszego toku leczenia – w przypadku, gdy lekarz POZ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić dalszego leczenia pacjenta, może on wystawić skierowanie do specjalisty w celu kontynuacji terapii. Skierowanie powinno zawierać informacje o dotychczasowym przebiegu leczenia, stosowanych lekach oraz wynikach badań diagnostycznych.
 • Konieczność pilnego udzielenia świadczenia – w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej, lekarz POZ może wystawić skierowanie do szpitala.

Konsultacja u specjalisty to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz ustalenie planu leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych.

 • Skierowanie do lekarza specjalisty może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ oraz lekarz pracujący w poradni specjalistycznej.
 • Jak długo ważne jest skierowanie – skierowanie do lekarza specjalisty jest ważne do czasu ustania przyczyny, z której zostało wystawione.
 • Rejestracja do specjalisty – pacjent, posiadający skierowanie do lekarza specjalisty, może zarejestrować się na wizytę w jednej placówce udzielającej świadczeń w ramach swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu po wystawieniu skierowania – trzeba mieć jego kod przy zapisie.
 • Dostarczenie skierowania – podczas wizyty u specjalisty pacjent powinien przedłożyć oryginał skierowania lub zarejestrowane skierowanie elektroniczne – przy zapisie poprzez podanie kodu.
 • Dodatkowe badania – lekarz specjalista może zlecić wykonanie dodatkowych badań w celu dokładnego ustalenia rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Lekarz specjalista może też skierować pacjenta do leczenia szpitalnego.
 • Kontynuacja leczenia – w przypadku, gdy leczenie specjalistyczne wymaga dłuższego czasu, lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem. W takiej sytuacji pacjent nie musi za każdym razem otrzymywać nowego skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rehabilitacja lecznicza – lekarz specjalista może również skierować pacjenta na rehabilitację leczniczą, również na leczenie szpitalne na oddziale rehabilitacji leczniczej.
 • Z leczenia specjalistycznego bez skierowania możesz skorzystać, kiedy chcesz iść do ginekologa, psychiatry, onkologa czy wenerologa.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.05.2024
 • e-skierowanie
 • internista-online
 • skierowanie-do-specjalisty
 • skierowanie-od-internisty
 • skierowanie-online