Czy wyniki badań kardiologicznych można omówić podczas konsultacji na czacie?

Czy możemy omawiać wyniki badań kardiologicznych na czacie? Z perspektywy pacjenta, konsultacja online wydaje się wygodna i efektywna. Jednak czy jest to odpowiednia forma komunikacji w zakresie opieki zdrowotnej? Zagłębiając się w tę kwestię, warto zastanowić się nad bezpieczeństwem danych medycznych oraz skutecznością przekazywania istotnych informacji przez internet.

Wyniki badań diagnostycznych, takich jak badanie EKG czy holter EKG, są istotnym elementem dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta. Ich właściwa interpretacja jest kluczowa dla zapewnienia skutecznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w przypadku schorzeń kardiologicznych. W związku z tym, wielu pacjentów zastanawia się, czy można bezpiecznie omawiać te wyniki podczas konsultacji online.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakres dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz wszelkie czynności z nią związane, podlegają szczególnej ochronie. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia etyki medycznej, ale także przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i medycznych.

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wyniki badań stanowią część dokumentacji medycznej pacjenta.

Jeśli regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przewiduje taką możliwość, dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego, czyli skanu, na żądanie organów władzy publicznej lub pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjent powinien być poinformowany o zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. W przypadku konsultacji online, pacjent powinien otrzymać informację na temat sposobu przechowywania i udostępniania jego danych medycznych. Warto również zaznaczyć, że pacjent ma prawo żądania dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza specjalistę, w tym również wyników badań kardiologicznych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić wyniki badań pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego do wglądu, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta form. Takie udostępnienie może odbyć się na kilka sposobów, w jednej z określonych form, mianowicie:

 • miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, włącznie z dostępem do baz danych dotyczących ochrony zdrowia, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych.
 • W siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem możliwości pacjenta lub innych uprawnionych organów i podmiotów do sporządzenia notatek lub wykonania zdjęć.

Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać osobiście lub przez osobę, którą upoważnił do tego celu.

Lekarz kardiolog online ma obowiązek przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia oraz na temat wyników badań diagnostycznych. Jednakże, w przypadku konsultacji online, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przekazywaniu tych informacji, aby zapewnić bezpieczeństwo danych medycznych pacjenta.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.05.2024
 • Czat
 • czat-kardiolog
 • kardiolog
 • kardiolog-online
 • kardiologonline
 • konsultacja-kardiologiczna
 • konsultacja-kardiologiczna-online
 • lekarz-kardiolog
 • wyniki-badań