Czy wyniki badań można omówić podczas teleporady online?

Rzecznik praw pacjenta przypomina, że pacjent ma wgląd do swoich wyników badań diagnostycznych i informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, co jest zagwarantowane prawnie. Jak sprawa wygląda jeśli chodzi o wizytę lekarską w formie teleporady? Sytuacje są dwie - kiedy realizujemy teleporadę i badania w POZ lub sieci przychodni, lub kiedy korzystamy z przychodni lub indywidualnej praktyki lekarskiej online. Dowiedz się, jak możesz omówić wyniki badań z lekarzem i jakie są tego podstawy prawne.

Pacjenci w każdej placówce świadczącej usługi medyczne mają prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, dokumentacji swojego dziecka lub osoby bliskiej, która udzieliła stosownego upoważnienia (np. małżonek, rodzic, rodzeństwo). Tym samym wyniki badań pacjent może odbierać sam lub poprzez osobę do tego celu upoważnioną. Wyniki badań stanowią część dokumentacji medycznej pacjenta, o czym mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej. Przy upoważnieniu osoby bliskiej do informacji o stanie zdrowia oraz dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, konieczne jest podanie personelowi imienia i nazwiska osoby upoważnionej i jej podstawowych danych, jak np. numer PESEL i dane kontaktowe. Dokumentacja medyczna i wyniki badań powinny być udostępnione pacjentowi lub osobie upoważnionej w jednej ze wskazanych w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta form – do wglądu lub poprzez wydanie oryginału za pisemnym pokwitowaniem odbioru. Po dokumentację medyczną należy zgłaszać się do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Warto też wspomnieć, że wyniki badań mogą być udostępniane do baz danych w zakresie ochrony zdrowia.

Chcesz skonsultować wyniki badań z lekarzem online poprzez teleporady lub w czasie wideorozmowy? Jest to możliwe. Najczęściej występują dwie sytuacje:

 1. Kiedy pacjent korzysta z teleporady w sieci przychodni lub w POZ, z którego wcześniej lekarz kierował pacjenta na badanie. Pobranie krwi, tomografia komputerowa czy inne badanie odbyło się również w tej sieci przychodni – w tej sytuacji lekarz będzie miał wyniki widoczne w systemie. Pacjent może zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż zaplanowana teleporada kontrolna – w tym celu jednak musi udać się osobiście do poradni i odebrać wyniki. Jednocześnie pozostaną one w systemie, aby lekarz mógł się z nimi zapoznać. Lekarz podczas teleporady jest uprawniony, aby przekazać pacjentowi informację o wynikach badań diagnostycznych, na które on sam kierował pacjenta. Na podstawie wywiadu i uzyskanych wyników badań diagnostycznych jest ustalana ścieżka leczenia.
 2. Kiedy pacjent chce skorzystać z teleporady w innej placówce medycznej, a badania wykonywał sam prywatnie lub kierował na nie lekarz z innej poradni – wtedy przed konsultacją online lub teleporadą jest konieczne zeskanowanie wyników badań i udostępnienie ich lekarzowi. Różne placówki medyczne online dają różne możliwości przesyłania wyników do specjalisty – np. mailowo, poprzez dedykowaną aplikację lub jako załącznik w oknie czatu z lekarzem.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.05.2024
 • dokumentacja-medyczna
 • teleporada-lekarz-rodzinny
 • teleporada-na-nfz
 • teleporada-o-co-zapytać-lekarza
 • teleporada-omówienie-wyników-badań
 • teleporada-poz
 • wizyta-online
 • wyniki-badań
 • zwolnienie-online