Dexak

Czym jest dexak?

Lek dexak zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jest to lek działający przeciwbólowo. Substancją czynną leku dexak jest deksketoprofen w postaci deksketoprofenu z trometamolem.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek dexak stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Należy pamiętać, że jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego leczenia ostrego bólu i nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni.

Produkt leczniczy Dexak tabletki nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.

Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Osoby w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla ogólnej populacji tylko wtedy, kiedy produkt leczniczy jest dobrze tolerowany.

Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować. Produktu leczniczego Dexak tabletki nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg. Produktu leczniczego Dexak tabletki nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Jednakże, w przypadku ostrego bólu zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek np. co najmniej 30 minut przed posiłkiem, co umożliwi szybsze rozpoczęcie działania leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży, a produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Tak jak w przypadku innych NLPZ, lek dexak może powodować działania niepożądane. Najczęściej obserwowane działania niepożądane mogą dotyczyć zaburzeń żołądka i jelit. Szczególnie u osób w podeszłym wieku może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym.

Po zastosowaniu produktu leczniczego występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

Rzadko występujące działania niepożądane: obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, zwiększone oddawanie moczu, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, głównie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej; reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku). Reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa Johnsona i toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka występuje bardzo rzadko.

Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak tabletki w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego;
 • reakcje fotoalergicznelub fototoksyczne podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie;
 • krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ;
 • czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji
 • inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami;
 • choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapaleniem jelita grubego;
 • ciężka niewydolność serca;
 • umiarkowane lub ciężkie uszkodzenie nerek,
 • nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby,
 • skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi;
 • u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów);
 • u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji.

Lek dexak występuje w dwóch postaciach:

 • Dexak 25 mg tabletki powlekane,
 • granulat do sporządzania roztworu doustnego Dexak SL 25 mg.
Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #bólłagodny
 • #bólmięśni
 • #bólzeba
 • #leczeniebólu