Dicortineff

Czym jest lek dicortineff?

Dicortineff jest produktem złożonym, przeznaczonym do stosowania miejscowego, w którego składzie znajdują się antybiotyki - neomycyna, gramicydyna oraz glikokortykosteroid - fludrokortyzon.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Połączenie neomycyny z gramicydyną sprawia, że spektrum działania przeciwbakteryjnego leku jest szerokie, dodatek fludrokortyzonu powoduje zmniejszenie odczynów zapalnych i uczuleniowych.

Lek dicortineff znajduje zastosowanie w okulistyce:

 • stany zapalne gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek.

oraz w laryngologii:

 • stany zapalne ucha zewnętrznego i środkowego,
 • stany zapalne ucha po zabiegach operacyjnych,
 • stany pourazowe zewnętrznego przewodu słuchowego.

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 2 lat

W okulistyce: podanie do oka, 1-2 krople do worka spojówkowego 2 do 5 razy na dobę.

W laryngologii: podanie do ucha. 2-4 krople do przewodu słuchowego na opatrunku 2-4 razy na dobę. Produkt może być również zakraplany bezpośrednio do przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z uchem zwróconym do góry, po zakropleniu pozostać w pozycji leżącej przez około 15 minut.

Długość leczenia wynosi do 2 dni po ustąpieniu objawów, lecz nie dłużej niż 7 dni.

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • wirusowe, gruźlicze lub grzybicze zakażenia oka lub ucha,
 • choroby połączone z ubytkami nabłonka rogówki, gdy lek stosowany ma być jako krople do oczu,
 • jaskra, w wypadku, gdy lek stosowany ma być jako krople do oczu,
 • perforacja błony bębenkowej ucha, w wypadku, gdy lek stosowany ma być do ucha.

Leku dicortineff nie należy stosować długotrwale, ponieważ może dojść do nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Mogą wystąpić objawy dotyczące oczu: łzawienie, pieczenie, podrażnienie, świąd lub pieczenie spojówek, rzadko niespecyficzne zapalenie spojówek lub reakcje uczuleniowe.

W wyniku miejscowego zastosowania kortykosteroidów do oka mogą spowodować wzrost ciśnienia śródgałkowego z uszkodzeniem nerwu wzrokowego i ubytki w polu widzenia. Intensywne lub długotrwałe miejscowe podawanie kortykosteroidów może prowadzić do powstania tylnej zaćmy podtorebkowej.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku u pacjentów, u których podejrzewa się perforację błony bębenkowej, ponieważ przedostanie się leku do ucha środkowego może wywołać piekący ból, a nawet uszkodzenie nerwu słuchowego.

Pacjenci podczas długotrwałego stosowania leku dicortineff produkty do oczu zawierające siarczan neomycyny powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli nasila się lub utrzymuje ból oka, zaczerwienienie, obrzęk lub podrażnienie. Poważne działania niepożądane, w tym neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność wystąpiły u pacjentów otrzymujących neomycynę systemowo lub stosowaną miejscowo na otwarte rany lub uszkodzoną skórę. Mimo, że działania te nie zostały zgłoszone w następstwie stosowania miejscowego do oka, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania ogólnoustrojowego antybiotyku aminoglikozydowego.

Długotrwałe podawanie sterydów do oczu może spowodować nadciśnienie oczne i/lub jaskrę, z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, zmniejszeniem ostrości widzenia i ubytkami w polu widzenia oraz tylną zaćmę podtorebkową. U pacjentów leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do oka, powinno być sprawdzane regularnie i często ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Ze względu na zawartość sterydu w leku dicortineff, wchorobach powodujących rozrzedzenie rogówkilub twardówki, istnieje większe ryzyko perforacji, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu.

Kortykosteroidy mogą zmniejszać odporność na zakażenia, sprzyjać powstawaniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych i maskować objawy kliniczne zakażenia, maskować brak skuteczności antybiotyku lub zmniejszać reakcje nadwrażliwości na produkt leczniczy Dicortineff.

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra.

Noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane podczas leczenia zakażeń oka, dlatego też należy poinformować pacjentów, aby nie nosili soczewek kontaktowych w trakcie leczenia produktem leczniczym Dicortineff.

Podczas stosowania produktu Dicortineff w postaci zawiesiny do oczu i uszu, niewielkie ilości substancji czynnych zawartych w leku mogą sporadycznie przenikać do krążenia ogólnego.

Może to się zdarzyć podczas długotrwałego zakraplania zawiesin, w takich przypadkach jest możliwe wystąpienie interakcji z lekami zwiotczającymi mięśnie oraz przeciwzakrzepowymi, fludrokortyzon osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych, jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym produktów zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Należy unikać łączenia leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań glikokortykosteroidów.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #krople
 • #leczenie
 • #spojówki
 • #zapalenieucha