Euthyrox N

Co to jest lek Euthyrox N i w jakim celu się go stosuje?

Lewotyroksyna sodowa, substancja czynna leku Euthyrox N, to syntetyczny hormon tarczycy przeznaczony do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Ma ona takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek euthyrox N jest stosowany:

 • w leczenie wola obojętnegou pacjentów dorosłych z prawidłową czynnością tarczycy,
 • w celu zapobiegania nawrotom wola po resekcji wola obojętnego w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy po operacji,
 • w przypadku niedoczynności tarczycy,
 • w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

Euthyrox N jest stosowany również w celu wyrównania stężeń hormonów tarczycy u pacjentów, u których z powodu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy są stosowane leki przeciwtarczycowe.

Przedawkowanie lewotyroksyny może wywołać nadczynność tarczycy i doprowadzić do ostrej psychozy, zwłaszcza u pacjentów z ryzykiem zaburzeń psychotycznych

Lek Euthyrox N jest dostępny w różnych wariantach (Euthyrox N 25 – Euthyrox N 200).

Od stężenia hormonów tarczycy we krwi zależy: funkcjonowanie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, płciowego, pokarmowego, a także termogeneza.

Poza tym hormony tarczycowe mają wpływ na metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów oraz gospodarkę wodno-elektrolitową i wapniowo-fosforanową.

Lewotyroksyna okazuje się pomocna w przypadku, kiedy dochodzi do zaburzeń wydzielania naturalnych hormonów. Gdy gruczoł tarczowy wytwarza ich za mało i rozwija się niedoczynność tarczycy, stan ten wiąże się z występowaniem uciążliwych dolegliwości, a zaniedbywanie leczenia może prowadzić do groźnych powikłań.

Leczenie zwykle zaczyna się od małej dawki, która jest zwiększana co 2-4 tygodnie aż do osiągnięcia pełnej dawki, dostosowanej indywidualnie dla każdego pacjenta.

Z reguły pacjentom o niższej masie ciała wystarczają mniejsze dawki leku. W przypadku niemowląt oraz osób w podeszłym wieku, z długotrwałą niedoczynnością tarczycy lub z chorobą niedokrwienną serca, leczenie rozpoczyna się od mniejszej dawki początkowej, często kontrolując stężenie hormonów tarczycy.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane. Euthyrox N jest identyczny z naturalnym hormonem tarczycy, dlatego, jeśli jest przyjmowany w dawce zaleconej przez lekarza i jeśli regularnie wykonywane są badania laboratoryjne, działania niepożądane nie powinny występować.

Należy przerwać stosowanie leku , jeżeli wystąpią nagłe objawy nadwrażliwości na składniki leku Euthyrox N:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu,
 • trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);
 • reakcje związane z układem oddechowym (narastająca duszność); reakcje skórne (wysypka, pokrzywka).

W razie przyjęcia większej dawki leku Euthyrox N niż zalecana , mogą wystąpić niektóre z poniżej wymienionych działań niepożądanych:

 • nieregularna lub szybka czynność serca,
 • kołatanie serca, bóle dławicowe w klatce piersiowej,
 • ból głowy, osłabienie lub kurcze mięśni,
 • uderzenia gorąca (uczucie ciepła i zaczerwienienie twarzy),
 • gorączka, wymioty,
 • zaburzenia miesiączkowania, guz rzekomy mózgu (zwiększone ciśnienie w głowie),
 • drżenie, niepokój ruchowy,
 • zaburzenia snu, poty,
 • zmniejszenie masy ciała, biegunka.

Nie należy stosować leku euthyrox N w następujących przypadkach:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • występuje nieleczona niedoczynność przysadki lub jeśli hormony tarczycy są wytwarzane w nadmiernej ilości (nieleczona nadczynność tarczycy),
 • występuje niedoczynność kory nadnerczy i pacjent nie otrzymuje odpowiedniego leczenia zastępczego,
 • zapalenie mięśnia sercowego czy niedawno przebyty zawał.

Euthyrox N może mieć wpływ na działanie następujących leków:

– leki przeciwcukrzycowe: Euthyrox N może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych,

– leki przeciwzakrzepowe- Euthyrox N może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, co może zwiększać ryzyko krwawień zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Jeśli stosowane są którekolwiek z poniżej wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż leki te mogą osłabiać działanie leku Euthyrox N:

– propylotiouracyl (lek przeciwtarczycowy),

– glikokortykoidy (leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne),

– leki beta-adrenolityczne (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, stosowane również w leczeniu chorób serca),

– inhibitory kinazy tyrozynowej (leki stosowane w leczeniu nowotworów),

– barbiturany (leki uspokajające, nasenne) lub inne leki pobudzające pewne enzymy wątrobowe,

– karbamazepina (lek przeciwpadaczkowy),

– leki zawierające estrogeny, stosowane w hormonalnej terapii zastępczej w okresie menopauzy i po menopauzie lub w celu zapobiegania ciąży,

– inhibitory pompy protonowej (leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka i refluksu żołądkowo-przełykowego, takie jak omeprazol), – orlistat (lek stosowany w leczeniu otyłości), podczas jednoczesnego podawania lewotyroksyny z orlistatem może dojść do niedoczynności tarczycy lub pogorszenia kontroli niedoczynności tarczycy.

W czasie ciąży należy kontynuować przyjmowanie leku Euthyrox N pod nadzorem lekarza, gdyż konieczna może być zmiana dawki leku.

Jeśli Euthyrox N był stosowany jednocześnie z lekiem przeciwtarczycowym w leczeniu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy, lekarz zaleci, aby po zajściu w ciążę przerwać przyjmowanie leku Euthyrox N.

W czasie ciąży nie należy jednak w leczeniu nadczynności tarczycy stosować innych leków o działaniu antagonistycznym do tyroksyny, aby nie zwiększać dawki hormonu

W okresie ciąży nie należy przeprowadzać testów diagnostycznych polegających na zahamowaniu czynności tarczycy. W okresie karmienia piersią należy kontynuować przyjmowanie leku Euthyrox N zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #hormony
 • #lewotyroksyna
 • #niedoczynność
 • #tarczyca
 • #wole