Fluconazole w leczeniu grzybicy

Grzybica, choć często pomijana, może być uciążliwym problemem zdrowotnym, szczególnie w przypadku przewlekłych zakażeń, które wymagają skutecznego leczenia. Wśród różnych terapii stosowanych w zwalczaniu grzybicy, kluczową rolę odgrywa Fluconazole, przynosząc ulgę pacjentom i eliminując uciążliwe objawy.

Flukonazol, syntetyczny azolowy lek przeciwgrzybiczy, okazuje się niezwykle skuteczny w zwalczaniu różnych postaci grzybicy, włączając w to grzybicę skóry, paznokci, jamy ustnej oraz leczenie kandydozy narządów płciowych. Jego działanie opiera się na hamowaniu metabolizmu ergosterolu, co prowadzi do zniszczenia błon komórkowych grzybów, eliminując tym samym infekcję.

Flukonazol może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń:

 • Zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, zwłaszcza w przypadku zalecenia podjęcia leczenia ogólnoustrojowego
 • Kandydoza jamy ustnej
 • Kandydoza przełyku
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
 • Zakażenia grzybicze skóry
 • Zakażenia grzybicze narządów płciowych
 • Zakażenia grzybicze ogólnoustrojowe

Przewlekłe zakażenia paznokci są szczególnie trudne do leczenia i wymagają skutecznych terapii. Flukonazol w dawce 1–3 mg raz na dobę okazuje się być skuteczną opcją terapeutyczną. Regularne przyjmowanie leku przez odpowiedni okres czasu może doprowadzić do wyleczenia oraz odrostu nowego paznokcia dłoniLeczenie należy kontynuować aż do całkowitego zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony.

Dawkowanie flukonazolu w terapii grzybicy zależy od rodzaju zakażenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Typowe dawki stosowane w leczeniu przewlekłych zakażeń paznokci to 1–3 mg raz na dobę, podczas gdy w leczeniu kandydozy narządów płciowych zaleca się dawkę 150 mg raz na dobę przez 0–1–3 dni. W celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, dawka może wynosić od 400 do 800 mg na dobę przez okres 6–12 tygodni. 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, otrzymujących wielokrotne dawki flukonazolu, początkowo zaleca się podanie dawki w zakresie od 50 do 400 mg, bazując na zalecanej dla danego wskazania dawce dobowej.

Należy jednak pamiętać o odpowiednim profilu bezpieczeństwa stosowania flukonazolu. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, konieczne jest dostosowanie dawkowania, aby uniknąć możliwych działań niepożądanych. Ponadto, należy unikać jednoczesnego stosowania flukonazolu z lekami, które mogą zwiększyć jego stężenie we krwi, co może prowadzić do toksyczności.

Podczas jednoczesnego stosowania cyklofosfamidu i flukonazolu konieczne jest szczególne monitorowanie stężenia bilirubiny oraz kreatyniny w surowicy ze względu na ryzyko ich zwiększenia się.

Zaktualizowano: 28.02.2024
 • Fluconazole
 • Flukonazol
 • grzybica
 • Grzybica paznokci
 • leki