Fluconazole

Czym jest lek Fluconazole?

Fluconazole należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lekarz może zalecić stosowanie tego leku u osób dorosłych w następujących zakażeniach grzybiczych:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych,
 • grzybicze zakażenie mózgu,
 • kokcydioidomikoza,
 • choroba układu oddechowego,
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej,
 • kandydoza jamy ustnej, zakażenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych,
 • dopochwowo w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych sromu i pochwy,
 • zakażenia pochwy lub prącia,
 • zakażenia drożdżakowe skóry właściwej,
 • grzybice skóry – np. grzybica stóp (tak zwana ‘stopa atlety’), grzybica tułowia, pachwin, paznokci, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie czasami mogą pozostać zniekształcone.

Lek Fluconazole można stosować również w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych,
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy,
 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym),
 • podaje się także w profilaktyce kandydozy u osób po przeszczepie szpiku kostnego oraz u chorych poddawanych chemioterapii.

Lek Fluconazole Polfarmex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Tabletki najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Dla dzieci, które nie mogą połknąć tabletki i dla małych dzieci, u których konieczne jest precyzyjne dawkowanie w zależności od masy ciała, na rynku dostępny jest flukonazol w postaci syropu.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwgrzybiczych, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych- 400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych 200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia ogólnoustrojowego.

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci- 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka), lub pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji), ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Fluconazole Polfarmex.

W wypadku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, nie należy go stosować. Objawami uczulenia mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

Jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii)lub stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka), stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych), stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca), stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń), nie należy przyjmować leku fluconazole.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,
 • opuchlizna powiek, twarzy lub ust,
 • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty, wysypka na skórze,
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

Lek Fluconazole Polfarmex może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

 • uczucie zmęczenia,
 • utratę apetytu,
 • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Fluconazole i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby,
 • u pacjenta z zaburzeniami czynności nerek,
 • u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca,
 • u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu,
 • występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu).

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • #drożdżaki
 • #leczeniegrzybicy
 • #przeciwgrzybiczy
 • #zakażenia