Hitaxa

Czym jest lek Hitaxa?

Lek hitaxa jest preparatem przeciwhistaminowym, zawierającym substancję czynną desloratydynę, która jest pozbawiona działania uspokajającego.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Hitaxa jest wskazana u dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat i starszych oraz dzieci w wieku od 6 do 11 lat, w celu łagodzenia objawów związanych z:

 • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
 • pokrzywką.

Lek Hitaxa pozwala więc na łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Zmniejsza symptomy alergii, takie jak kichanie, wydzielina z nosa, świąd błony śluzowej nosa, swędzenie podniebienia, uczucie swędzenia i pieczenia oczu, zaczerwienienie oraz łzawienie oczu.

Ponadto preparat stosuje się na pokrzywkę, ponieważ pozwala złagodzić uczucie swędzenia skóry i zmniejszyć nasilenie pokrzywkowych zmian skórnych.

Osoby poszukujące leku na alergię bez recepty mogą zakupić preparaty Hitaxa fast 5 mg oraz Hitaxa fast junior 2,5 mg.

Główne przeciwwskazanie do stosowania leku hitaxa to nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku hitaxa:

 • produkt leczniczy Hitaxa należy stosować ostrożnie w ciężkiej niewydolności nerek,
 • należy zachować ostrożność podczas stosowania desloratadyny u pacjentów, u których w wywiadzie medycznym lub rodzinnym występowały drgawki oraz szczególnie u małych dzieci, ze względu na większą podatność na występowanie nowych drgawek podczas leczenia desloratadyną,
 • produkt ten zawiera 1,5 mg aspartamu w każdej 2,5 mg dawce produktu leczniczego. Aspartam jest źródłem fanyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Jak każdy lek, również Hitaxa może powodować działania niepożądane, do których należą:

 • zwiększone łaknienie,
 • omamy, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne,
 • zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, objawiające się nadmierną aktywnością ruchową, drgawki,
 • zaburzenia pracy serca: tachykardia, kołatanie serca, wydłużenie odstępu QT,
 • zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, żółtaczka,
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło, zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej, ból mięśni, zwiększenie masy ciała,
 • reakcje nadwrażliwości takie jak: anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka, astenia.

dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej) : zalecana dawka produktu leczniczego Hitaxa to dwie 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, umieszczane w jamie ustnej raz na dobę.

dzieci w wieku 6 do 11 lat: zalecana dawka produktu leczniczego Hitaxa to jedna 2,5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej, umieszczana w jamie ustnej raz na dobę.

okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

w przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Podanie leku doustne. Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Opakowanie należy ostrożnie rozerwać bezpośrednio przed użyciem i wyjąć bez kruszenia dawkę tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.

Dawkę tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega ona natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.

Ciąża- desloratadyna nie wywołuje wad rozwojowych i nie działa szkodliwie na płód lub noworodka. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Hitaxa w ciąży.

Karmienie piersią- desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków i dzieci w okresie karmienia piersią przez kobiety, które przyjmowały lek. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków i dzieci jest jednak nieznany. Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie leku hitaxa.

W badaniach klinicznych, w których równocześnie z desloratadyną w postaci tabletek podawano erytromycynę lub ketokonazol, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #alergia
 • #katar
 • #pokrzywka
 • #swędzenie
 • #uczulenie
 • #zapalenie