Jak diagnozować dystonię?

Dystonia jest złożonym zaburzeniem neurologicznym, którego diagnoza wymaga szczegółowej analizy objawów oraz skutecznego leczenia. W niniejszym artykule omówimy, jak diagnozować dystonię, uwzględniając różnorodność jej manifestacji oraz dostępne metody terapii, w tym leki doustne, ostrzykiwanie toksyną botulinową czy interwencje chirurgiczne.

Dystonia ogniskowa charakteryzuje się skurczami mięśni w jednej konkretnej części ciała. Może obejmować szyję (dystonia szyjna), twarz, ręce, nogi lub mięśnie jednej kończyny. Skurcze mięśni, zwane także ruchami dystonicznymi, związane są z nieprawidłowym napięciem mięśni.

Dystonia uogólniona to forma choroby, w której objawy obejmują kilka obszarów ciała jednocześnie. Może to być kombinacja skurczów mięśni szyi, rąk, nóg i innych części ciała.

Dystonia segmentalna charakteryzuje się objawami występującymi w dwóch lub więcej sąsiednich obszarach ciała. Na przykład dystonia może dotyczyć szyi i ramion lub ramion i tułowia.

Dystonia połowicza występuje tylko w jednej połowie ciała, na przykład tylko po jednej stronie twarzy lub kończyny.

Dystonia wtórna może wynikać z różnych czynników, takich jak urazy mózgu, stany zapalne lub inne schorzenia, natomiast w przypadku dystonii pierwotnej powodem jest choroba neurologiczna.

Dystonia manifestuje się poprzez różnorodne objawy, które mogą obejmować:

 • Kurcz powiek, który może prowadzić do poważnych problemów ze wzrokiem.
 • Skręcanie różnych części ciała, takich jak szyja, kończyny, twarz czy klatka piersiowa.
 • Mimowolne ruchy powodujące wyginanie, które generują nieprawidłowe napięcia mięśni.
 • Drżenie głowy, częsty objaw dystonii szyjnej.
 • Kurcz karku, który może powodować bóle szyi i dyskomfort.
 • Kurcz pisarski, czyli trudności w trzymaniu ołówka podczas pisania.
 • Kurcz ust, który może powodować trudności w mowie i połykaniu.
 • Bóle karku, stanowiące powszechny objaw dystonii szyjnej.

Jak dotąd, nie stworzono specjalistycznych testów ani badań umożliwiających łatwe rozpoznanie dystonii. Istotne jest uwzględnienie umiejscowienia objawów oraz ich charakteru. W procesie diagnozowania dystonii konieczne jest:

 • Uwzględnienie umiejscowienia objawów: Czy dystonia dotyka jednej czy wielu części ciała?
 • Analiza rodzaju objawów: Czy występują mimowolne ruchy skręcające czy inne nieprawidłowości postawy?
 • Diagnoza różnicowa: W jakim stopniu objawy odpowiadają kryteriom dystonii w porównaniu do innych chorób neurologicznych?

Leczenie dystonii wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia różnorodne aspekty choroby. Dostępne metody terapeutyczne obejmują:

 • Leki doustne, które mogą regulować neuroprzekaźniki w mózgu, łagodząc objawy dystonii.
 • Ostrzykiwanie toksyną botulinową, będącą skuteczną terapią w leczeniu dystonii.
 • Leczenie operacyjne, w tym głęboka stymulacja mózgu, rozważane w przypadku oporności na inne formy terapii.
 • Fizjoterapia i terapia zajęciowa, wspierające utrzymanie sprawności fizycznej i funkcji ruchowych.
 • Leczenie kurczu powiek oraz dystonii krtaniowej wymaga współpracy z laryngologiem oraz okulistą.
Zaktualizowano: 13.03.2024
 • diagnostyka dystonii
 • dystonia
 • leczenie dystonii