Jak wygląda wystawianie recept online?

Recepty online są oficjalnie obowiązującą w Polsce metodą wystawiania recept. Cyfryzacja przestrzeni publicznej wkroczyła również do służby zdrowia, dzięki czemu opieka zdrowotna stała się bardziej przyjazna i wygodna zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza. Jak działają recepty online, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i system E-Zdrowie, oraz na czym polegają recepty online?

E-Zdrowie jest ogólnopolskim systemem informatycznym, który służy do prowadzenia leczenia pacjentów w przychodniach i szpitalach. Do systemu mogą zalogować się lekarze lub inni pracownicy medyczni. Widoczne w nim są wszystkie Twoje wizyty lekarskie, wystawione skierowania i e-recepty. To w nim prowadzona jest konsultacja lekarska, lekarz tworzy dokumentację odnośnie wizyty, może wystawiać zwolnienie lekarskie, skierowanie i receptę online. Z systemem E-Zdrowie powiązane jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia pacjentom dostęp do swoich danych medycznych i dokumentacji. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom (E-Zdrowie dla lekarza, IKP dla pacjenta) pacjenci mogą skorzystać z wielu usług zdrowotnych bez wychodzenia z domu, w tym także wystawiania e-recept. Recepta online może być wystawiona bez obecności pacjenta w gabinecie lekarskim, jednak pamiętaj, że lekarz może odmówić wystawienia e recepty online, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zasadności wystawienia recepty. E-recepty online na przepisane leki zrealizujesz w dowolnej aptece. W razie awarii systemu E-Zdrowie, wystawienie recepty papierowej jest nadal możliwe.

Internetowe Konto Pacjenta ma już założone każdy obywatel. Wystarczy aktywować dostęp do niego, nie trzeba się nigdzie rejestrować. Na Internetowym Koncie Pacjenta możesz podejrzeć swoją historię wizyt, wystawionych skierowań, historię odnośnie e-recept. Zobaczysz też, na co i kiedy była wystawiona recepta online. Po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta koniecznie zaznacz zgodę na otrzymywanie SMS-ów lub e-maili, gdy otrzymasz receptę online.

Elektroniczna recepta online jest wystawiana na wizycie lekarskiej zamiast dotychczasowych recept papierowych. Elektroniczne recepty są opatrzone 4-cyfrowym kodem i przyporządkowane do Twojego PESEL-u. Możesz zrealizować je w dowolnej aptece, podając otrzymany SMS-em kod i PESEL. Recepta online jest ważna 30 dni od daty wystawienia e-recepty, w przypadku antybiotyków jest to 7 dni od daty wystawienia, na preparaty immunologiczne to 120 dni od daty wystawienia e recepty.

E-recepta online może być wystawiona bez obecności pacjenta gdy ten cierpi na choroby przewlekłe – potrzebne leki stałe są widoczne w systemie E-Zdrowie. Istnieją również e-przychodnie, gdzie można odpłatnie zamówić receptę online – zostanie wystawiona po pozytywnej weryfikacji kwestionariusza medycznego. Jeżeli lekarz widzi przeciwwskazania zdrowotne do stosowania danego leku, prawdopodobnie nie wystawi e-recepty, tak samo, jeżeli nie ma wskazań medycznych do przepisania leku.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 20.11.2023
  • #internetowe-konto-pacjenta
  • e-recepta
  • e-recepta-online
  • IKP
  • Internetowe Konto Pacjenta
  • recepta-elektoniczna
  • recepta-przez-internet
  • wystawianie-recept-online