Lekarskie wizyty domowe na NFZ w ramach POZ

Lekarskie wizyty domowe to ważne świadczenie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, gwarantujące dostęp do opieki medycznej w sytuacjach, gdy wizyta w przychodni jest z różnych przyczyn utrudniona. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) udostępnia pacjentom możliwość korzystania z wizyt lekarskich w domu. Poniżej znajdziesz informacje na temat wizyt domowych w ramach POZ oraz kto ma prawo do tego rodzaju usług medycznych.

W Polsce system podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest zorganizowany w taki sposób, że niektóre przychodnie POZ chętnie świadczą wizyty domowe, podczas gdy inne wyłącznie w przypadkach, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Wynika to z zasobów personalnych i organizacji wewnętrznej poszczególnych placówek POZ. Wizyta domowa lekarza rodzinnego jest rozwiązaniem, które ma na celu zapewnić pacjentom dostęp do opieki medycznej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wizyta w przychodni jest utrudniona, na przykład w przypadku gdy zachoruje cała rodzina lub osoba starsza, która ma problemy z poruszaniem się. Taka forma opieki medycznej jest niezwykle przydatna w przypadku niemożności uzyskania porady w przychodni np. dla mam z noworodkami, ponieważ nie zawsze mogą one bezpiecznie udać się do placówki medycznej. Dla tak małego dziecka sama obecność w przychodni jest niebezpieczna, ponieważ jest narażone na mnóstwo zarazków.

Dla osób z chorobami przewlekłymi porady lekarskie w domu pacjenta mogą odbyć się w ustalonym terminie, np. w ciągu kilku dni. W przypadku nagłego zachorowania, lekarz rodzinny powinien przyjechać do pacjenta jeszcze tego samego dnia – lekarz ma obowiązek poinformować swoich pacjentów o szybkim terminie wizyty domowej. Warto też wspomnieć, że pacjent ma prawo do zmiany wybranego lekarza POZ dwa razy w roku. W niektórych przypadkach wizytę domową powinno zastąpić wezwanie pogotowia ratunkowego – po ZRM należy zadzwonić w przypadku utraty przytomności, nagłych zaburzeń świadomości, ostrego bólu brzucha, bólu w klatce piersiowej, duszności. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjeżdżają na wizyty domowe wyłącznie z podstawowym sprzętem, nie mają też uprawnień do transportu chorego do szpitala. Wizytę domową można zamówić w przypadku nagłego zachorowania np. na infekcję układu pokarmowego, oddechowego lub w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej.

Prawo do lekarskich wizyt domowych w ramach POZ przysługuje wszystkim pacjentom, którzy nie mogą skorzystać z porady w miejscu udzielania świadczeń – szczególnie niepełnosprawnym, osobom starszym oraz terminalnie chorym. Jest to uregulowane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Pacjenci z niepełnosprawnościami lub ci, którzy z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie udawać się do przychodni, mają zagwarantowany dostęp do lekarskiej opieki w swoim własnym otoczeniu. Podstawy prawne tego rozwiązania to między innymi:

  • Zarządzenie Prezesa NFZ 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 20.11.2023
  • wizyta-domowa-internista
  • wizyta-domowa-lekarz-rodzinny
  • wizyta-domowa-nfz
  • wizyta-domowa-poz