Lekarskie wizyty domowe

Lekarskie wizyty domowe

W przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia się stanu zdrowia, czy też niemożności uzyskania porady w przychodni - w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza, pacjentom przysługują wizyty domowe.

W przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia się stanu zdrowia, czy też niemożności uzyskania porady w przychodni – w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza, pacjentom przysługują wizyty domowe.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizujący wizyty domowe u pacjenta nie ma obowiązku dotarcia do pacjenta w określonym terminie. W przypadkach ostrych schorzeń, w przypadku nagłego zachorowania i gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta wizyta domowa lekarza w domu pacjenta powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia. Natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady i wizyty domowe (w domu pacjenta) mogą być realizowane we wcześniej ustalonym terminie.

Udzielanie świadczeń w formie wizyty domowej to uprawnienie pacjentów, ale jest też zależne od decyzji lekarza. Należy pamiętać, że nie wszystkie przypadki nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia będą upoważniać do wizyty domowej. Co do zasady lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie mogą odmówić wizyty domowej, nie mają jednak obowiązku dotarcia do pacjenta w określonym czasie, w odróżnieniu od zespołów ratownictwa medycznego.

Ważne jest też, by pamiętać, że przypadku utraty przytomności, nagłych zaburzeń świadomości, przypadkach ostrych schorzeń, urazów wypadkowych powstałych podczas upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, nagłej duszności właściwym będzie system ratownictwa medycznego i kontakt z numerem ratunkowym. Oczekiwanie na lekarza w domu może narazić pacjenta w takich przypadkach na pogorszenie stanu zdrowia lub nawet śmierć.

Niemożności uzyskania porady w domu w sytuacjach uzasadnionych może być podstawą do złożenia skargi do Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej niesłusznie, według pacjenta, odmówił wizyty domowej, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). W ostateczności pacjentom przysługuje także możliwość zmiany wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci mogą dokonać bezpłatnie takiej zmiany dwa razy w roku kalendarzowym.

Na wizytę domową pacjent może być zarejestrowany osobiście w placówce (przychodni), w tym przez osoby trzecie lub telefonicznie. Przychodnie mają obowiązek poinformować swoich pacjentów o takiej możliwości.

Wizyta domowa jest bardzo podobna do standardowej konsultacji w przychodni lub w gabinecie, z tym, że odbywa się w domu pacjenta. W ustalonym terminie lekarz przychodzi do domu pacjenta i przeprowadza wywiad. Ma możliwość wykonania podstawowych badań fizykalnych, jak osłuchanie, obejrzenie gardła, mierzenie ciśnienia i inne. Lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, gdy uzna to za stosowne może wystawić zwolnienie lekarski, recepty, skierowania na badania.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 20.11.2023
  • wizyty domowe
  • Wizyty domowe internista
  • Wizyty domowe pediatra Warszawa