Lekarz internista na NFZ

Kim jest lekarz POZ - lekarz pierwszego kontaktu?

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to w pierwszej kolejności lekarz pierwszego kontaktu, do którego pacjent zgłasza się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia.

Pomoc można otrzymać w przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu (również w domu pomocy społecznej) w ramach NFZ.  Jeśli choroba uniemożliwia pacjentowi dotarcie do poradni POZ, może zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

W ramach POZ internista wykonuje obwiązki charakterystyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu i wchodzące w zakres standardowej opieki medycznej.

POZ obejmuje także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którą sprawuje pielęgniarka/higienistka w szkole lub przedszkolu.

Od 2022 roku w ramach POZ pojawiła się opieka koordynowana, czyli szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie będzie oparte naindywidualnym planie leczenia i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • endokrynologii.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, od dnia 16 marca 2021 r., następuje ograniczenie możliwości wykonywania teleporad :

 • w przypadkach gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady;
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego;
 • przez lekarza, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Lekarz internista specjalizuje się w internie, czyli chorobach wewnętrznych osób dorosłych. Interna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem chorób  narządów wewnętrznych oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia.

Lekarz internista często mylnie nazywany jest lekarzem rodzinnym. Jest to błąd, ponieważ są to dwie odrębne specjalizacje.

Lekarz rodzinny ma szerszy, ale bardziej ogólny zakres działań. Może udzielać świadczeń i porad zdrowotnych osobom dorosłym, jak i dzieciom. Zajmuje się udzielaniem rad, wystawianiem opinii na temat ogólnego stanu zdrowia, diagnozowaniem i często doraźnym leczeniem jednostek chorobowych, które nie wymagają konsultacji i interwencji specjalistycznej, a w trudniejszych przypadkach kieruje do odpowiedniego  specjalisty, np. do internisty.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz internista POZ rodzinny:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Lekarz internista to inaczej lekarz specjalista chorób wewnętrznych, który posiada ogólną wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, dlatego też jest w stanie szybko zdiagnozować różne choroby. Pod swoją opieką ma tylko osoby dorosłe. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób wewnętrznych związanych z różnymi układami:

 • krążenia,
 • pokarmowym,
 • kostno-stawowym,
 • moczowo-płciowym,
 • odpornościowym,
 • nerwowym,
 • chorób tarczycy, chorób metabolicznych i chorób alergicznych.

Lekarz internista NFZ jest bardzo często pierwszym specjalistą, do którego trafia pacjent. Do gabinetu lekarza POZ internisty powinny zgłosić się osoby dorosłe z dolegliwościami takimi jak:

 • kaszel,
 • gorączka,
 • przewlekły ból głowy, częste migreny,
 • nudności, wymioty,
 • duszności,
 • kołatanie serca,
 • ból brzucha,
 • zaparcia,
 • obecność krwi w moczu czy też w kale,
 • problem z utrzymaniem odpowiedniej masy ciała, nagła zmiana masy ciała,
 • bezsenność,
 • permanentne obniżenie nastroju.

Warto również zgłosić się do internisty w celu holistycznej opieki i wsparcia, w przypadku już zdiagnozowanych chorób takich jak:

 • cukrzyca,
 • insulinooporność,
 • nadwaga lub otyłość,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • choroby autoimmunizacyjne,
 • zaburzenia funkcjonowania odporności,
 • choroby gastroenterologiczne,
 • problemy skórne: trądzik, pokrzywka, wysypka,
 • alergia pokarmowa i/lub wziewna,
 • nietolerancja pokarmowa,
 • nadwrażliwość pokarmowa,
 • niepłodność,
 • choroby nowotworowe: rak jelita grubego, polipy, a także po radioterapii i/lub chemioterapii.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 24.03.2023
 • #internista
 • #lekarzrodzinny
 • #nfz