Lekarz na NFZ w innym mieście

W sytuacji nagłego zachorowania istnieje szansa na skorzystanie z lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza miejscem zamieszkania. Dostępność lekarzy rodzinnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz możliwość korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego stanowią kluczową przewagę NFZ. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach POZ obejmują szeroki zakres potrzeb pacjenta, od porad medycznych po opiekę w przypadku nagłego zachorowania.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu opieki zdrowotnej na co dzień oraz w nagłych sytuacjach. Zasady w tym zakresie tłumaczy Rzecznik Praw Pacjenta. Istnieją różne okoliczności, w których lekarz z tego zakresu musi przyjąć pacjenta, aby zapewnić właściwą i kompleksową opiekę.

 1. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia: Gdy pacjent nagle odczuje pogorszenie swojego stanu zdrowia, może skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego. To szczególnie istotne w przypadku wystąpienia nagłych objawów lub dolegliwości, które wymagają natychmiastowej oceny medycznej.
 2. Choroba przewlekła: Pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie, mogą wymagać regularnych świadczeń zdrowotnych w celu monitorowania stanu zdrowia, dostosowania dawek leków czy oceny skuteczności terapii.
 3. Wizyty kontrolne: W ramach stałej opieki lekarz rodzinny może ustalać plany wizyt kontrolnych dla pacjentów, aby monitorować ich zdrowie i skuteczność prowadzonego leczenia.
 4. Podejrzenie choroby nowotworowej: Jeśli pacjent zgłasza symptomy sugerujące podejrzenie choroby nowotworowej, lekarz POZ ma obowiązek dokładnie zbadać pacjenta, skierować go na dalsze badania diagnostyczne i w razie potrzeby skonsultować z lekarzem specjalistą.
 5. Porady medyczne
 6. W sytuacjach nagłego zachorowania
 7. Zmiana lekarza rodzinnego

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent ma prawo ubiegać się o pomoc u dowolnego lekarza POZ. W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowej opieki medycznej, każdy lekarz POZ powinien zapewnić niezbędną pomoc, niezależnie od przychodni, do której pacjent jest zapisany. Placówka podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informowania o warunkach udzielania teleporady w miejscu leczenia. Teleporad może również udzielać położna podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Dzieci i młodzież
 • Dorośli i osoby starsze
 • Kobiety w ciąży i połogu
 • Osoby z chorobami przewlekłymi
 • Osoby zdrowe w celach profilaktycznych
 • Osoby w stanie nagłego pogorszenia zdrowia
 • Osoby wymagające skierowania do specjalisty
 • Osoby szukające porad medycznych

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
 • lekarz-nfz-w-innym-miescie
 • lekarz-online-na-nfz
 • lekarz-poz
 • lekarz-rodzinny-nfz
 • nfz
 • poz