Lekarz na NFZ

Zasady korzystania z porad lekarskich w ramach NFZ

Lekarz rodzinny to lekarz, do którego można udać się nie tylko w przypadku choroby, ale również, gdy pacjent chce skonsultować z nim temat zdrowego stylu życia lub konsultacji w sprawie przyjmowanych leków.

Lekarz pierwszego kontaktu POZ nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić pacjentowi wizyty w formie teleporady. To pacjent wybiera, jaką formę wizyty preferuje.

Lekarz pierwszego kontaktu POZ nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty w następujących wypadkach:

 • Pacjent nie wyraża zgody na teleporadę. Brak zgody można przekazać osobiście bądź za pośrednictwem opiekuna ustawowego.
 • Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Pacjent to dziecko, które nie ma nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Pacjent może skorzystać z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebna jest recepta na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz jest w posiadaniu dokumentacji medycznej.
 • Potrzebne jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz POZ posiada dokumentację medyczną.
 • Potrzebne jest zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Podstawowa opieka zdrowotna to lekarz rodzinny, pediatra, szczepienia, badania laboratoryjne, EKG, spirometria.

Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

 • poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
 • poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),
 • skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

Praca pielęgniarki POZ obejmuje świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Do jej obowiązków należą m.in.:

 • edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
 • wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,
 • pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Zadania POZ na NFZ realizuje niemal każdy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Lekarz specjalista z zakresu medycyny rodzinnej. Leczy zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. W razie potrzeby zleca badania, które mogą pomóc w postawieniu diagnozy i leczeniu pacjenta.

Lekarz rodzinny ma również kompetencje do wypisania skierowania na kolonoskopię i gastroskopię, które wykona w ramach nfz pracownia endoskopii.

Jeżeli jest potrzeba, kieruje pacjentów do specjalistów lub leczenia w placówkach specjalistycznych. Zlecone badania pacjenci mogą wykonywać bezpłatnie w pracowni lub laboratorium, które wskaże lekarz POZ. Lekarz pierwszego kontaktu posiada uprawnienia do wypisywania receptę, a także kierowania na rehabilitację( w tym Zespół rehabilitacji Domowej) czy zabiegi.

NFZ prowadzi rejestr polskich lekarzy. W rejestrze znajdują się lekarze takich specjalizacji jak: ginekolog, laryngolog, okulista, stomatolog, lekarz rodzinny, dermatolog, pulmonolog, kardiolog, psychiatra psycholog, pediatra, logopeda, seksuolog, genetyk, fizjoterapeuta, chirurg, neurolog oraz innych.

Lekarze na NFZ z całej Polski w jednym miejscu – na tym portalu z łatwością znajdziesz lekarza specjalistę przyjmującego na Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz specjalizację oraz miasto, w którym szukasz lekarza na NFZ. Masz tu również możliwość sprawdzenia czasu oczekiwania do lekarza na NFZ, zaczerpnięcia i pozostawienia opinii o swoim lekarzu i co istotne znajdziesz też dane teleadresowe do lekarza na NFZ w Twojej miejscowości.

Informacje o pierwszym wolnym terminie powinny być przez nie przekazywane każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Z analizy WHC wynika, że najdłuższe kolejki do lekarzy NFZ niezmiennie ustawiają się pod poradniami endokrynologicznymi. Przeciętny czas oczekiwania na poradę z tego zakresu wynosi aż dwa lata.

Średnio 11 miesięcy czeka dziecko zanim trafi pod opiekę kardiologa, 10 miesięcy pacjent zainteresowany pomocą ortodonty, 8 miesięcy chory potrzebujących konsultacji neurochirurga.

Bez kolejki można liczyć w zasadzie wyłącznie na wizytę u pediatry.

Nie wszyscy pacjenci są jednak dopisywani do listy oczekujących. W 2021 roku dopisano do niej dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

W 2022 roku na listę trafili również żołnierze zawodowi oraz terytorialsi, ale z zastrzeżeniem, że w ich przypadku „poza kolejnością” dotyczy korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących poradni specjalistycznych w ramach nfz:

 • poradnia ginekologiczno- położnicza,
 • poradnia onkologiczna,
 • poradnia psychiatryczna,
 • poradnia wenerologiczna,
 • poradnia stomatologiczna, poradnia ortodontyczna na nfz wymaga skierowania.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 28.07.2023
 • # lekarzrodzinny
 • #nfz
 • #POZ
 • #specjalistanfz