Lekarze bez kolejek

Jak szybko dostać się do lekarza?

Długi czas oczekiwania na wizytę w placówce medycznej to sytuacja często spotykana. Ten artykuł podpowie, co można zrobić, żeby szybko skorzystać z pomocy lekarskiej.

ZAPRASZAMY BEZ KOLEJEK

Przychodnia24 mieści się przy ul. Biały Kamień 2 w Warszawie

Oferujemy opiekę zdrowotną na NFZ w jakości opieki prywatnej, dbałość o zdrowie i brak kolejek od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00:

 • Konsultacje lekarskie
 • Opieka pielęgniarki i położnej
 • Badania, skierowania, zalecenia

Opinie naszych pacjentów:

 • Szybko, konkretnie,przyjazna atmosfera. Polecam wszystkim.”
 • „Bardzo dobre podejście do pacjenta. Rzeczowa ocena stanu zdrowia.”
 • „Punktualnie, doktor poświęcił dużo czasu aby mi wszystko dokładnie wyjaśnić.”
 • „Na pierwsza wizytę przyszedłem z własnymi wynikami testów. Wszystko zostało dokładnie omówione, wraz z przykładami sytuacji podwyższonego ryzyka. Następnie zaproponowane zostało mi odczulanie na jeden z najsilniejszych alergenów, a na kolejnej wizycie rozpocząłem odczulanie pod okiem Doktor. Czuję się bardzo dobrze poinformowany i mam pewność diagnozy, a wszystko w przyjaznej atmosferze. Polecam leczenie u Doktor Koćwin.”

Kolejki do lekarzy świadczących usługi zdrowotne w ramach NFZ są zazwyczaj długie. Są jednak osoby, którym przysługuje prawo do dostania się do lekarza bez kolejki.

Dotyczy to wizyty u lekarza, w poradni specjalistycznej, szpitalu czy aptece.

Lista pacjentów, którzy poza kolejnością mogą z skorzystać z pierwszeństwa znajduje się w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 47c):

Kobiety w ciąży

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu posiadający tytuł Dawcy Przeszczepu mają prawo do skorzystania bez kolejki z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Dawcy krwi (co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po przechorowaniu COVID-19 w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii)

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Żołnierze zastępczej służby wojskowej

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Kombatanci

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Osoby deportowane do pracy przymusowej

Uprawnieni żołnierze, pracownicy lub weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych

Osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub też nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w trakcie porodu

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej, długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby.

https://www.gov.pl/web/rpp/prawo-po-stronie-pacjenta-kto-moze-korzystac-ze-swiadczen-poza-kolejnoscia

Osób, o których mowa powyżej, nie obowiązuje lista oczekujących, którą prowadzi dana placówka opieki zdrowotnej.

Szpital ma obowiązek przyjąć taką osobę w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, „wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć”. Tego obowiązku nie mają szpitalne oddziały ratunkowe. Na SOR’ach o kolejności decyduje stan pacjenta. Pierwszeństwo mają osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Triaż ustala lekarz.

Jeśli zaś chodzi o świadczenie zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno być ono udzielone nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć należy okazać właściwy dokument potwierdzający uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne na Narodowy Fundusz Zdrowia to usługi medyczne, które są finansowane ze środków publicznych i są dostępne dla ubezpieczonych pacjentów. NFZ jest instytucją publiczną, która finansuje i organizuje świadczenia zdrowotne w Polsce.

Do świadczeń zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia należą, m.in. :

wizyty lekarskie

badania diagnostyczne

leczenie szpitalne

rehabilitacja

leki refundowane

stomatologia

opieka paliatywna.

Aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia, należy posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne. Następnie należy udać się do danej placówki medycznej, która posiada podpisaną umowę z NFZ, i umówić się na wizytę lub badanie. W przypadku leczenia szpitalnego konieczne jest wcześniejsze skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.

Warto pamiętać, że nie wszystkie świadczenia są objęte refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia w pełnym zakresie, a czas oczekiwania na może różnić się w zależności od rodzaju usługi i regionu kraju.

W celu udokumentowania posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy posiadać ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego otrzymaną po złożeniu wniosku o ubezpieczenie w NFZ. Karta to podstawowy dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie.

Kartę ubezpieczenia zdrowotnego powinno się zawsze mieć przy sobie podczas korzystania z usług medycznych. W niektórych przypadkach, np. w sytuacji zgubienia karty ubezpieczenia, możemy przedstawić dowód osobisty potwierdzający naszą tożsamość oraz numer PESEL. To pozwala na potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ.

Dodatkowo, w przypadku korzystania z usług medycznych, często konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza, które również może stanowić dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Warto także pamiętać, iż każda wizyta u lekarza lub pobyt w szpitalu jest rejestrowana w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, co stanowi dodatkowe potwierdzenie naszego ubezpieczenia.

Trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Można spotkać się z opinią, że pierwszeństwo powinna dotyczyć zarówno etapu rejestracji, jak i samego ustalania terminu na dane świadczenie zdrowotne. Jednak przepisy nie definiują tego wprost. Dlatego pierwszeństwo w kolejce do rejestracji do lekarza może zależeć od wewnętrznych procedur danej placówki medycznej.

Korzystanie z prawa do świadczeń na Narodowy Fundusz Zdrowia bez kolejki zależy od rodzaju usługi, na jaką jest zapotrzebowanie. Oto kilka sposobów, które pozwalają na uniknięcie kolejek:

 1. Skorzystanie z usług placówek medycznych objętych programem NFZ „Wolny Wybór”.
  W ramach tego programu pacjenci posiadają prawo do wyboru placówki medycznej, w której chcą być poddawani leczeniu czy zabiegom, z uwzględnieniem dostępności miejsc i umów z NFZ. W ten sposób można próbować uniknąć długich kolejek w placówkach publicznych.
 2. Wybranie placówki prywatnej opieki zdrowotnej, która ma podpisaną umowę z NFZ. Takie prywatne placówki medyczne mają dostęp do środków publicznych w ramach NFZ i oferują pacjentom bezpłatną opiekę zdrowotną. Tego typu placówki oferują zwykle krótszy czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów lub na zabiegi.
 3. Skorzystanie z usług teleporadni. Teleporadnie dają możliwość uzyskania porady lekarskiej bez konieczności wychodzenia z domu. Pacjent rozmawia z lekarzem telefonicznie lub online, a ten udziela mu porady czy przepisuje e-receptę. To jeden ze sposobów na uniknięcie długiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza w placówce stacjonarnej.
 4. W przypadku badań diagnostycznych czy zabiegów operacyjnych zawsze warto skonsultować się z lekarzem i dowiedzieć się, czy istnieją alternatywne sposoby uzyskania usługi medycznej bez konieczności czekania w kolejce.

Czas oczekiwania na wizytę u lekarza zależy od różnych czynników: rodzaju choroby, specjalizacji lekarza, sezonowości, dostępności terminów i lokalizacji. Oto kilka sposobów, mogących pomóc szybciej dostać się do lekarza:

 1. Telefon do przychodni z zapytaniem o wolne terminy.
  W niektórych przychodniach może się zdarzyć, że pojawi się niespodziewana wolny termin wizyty, na którą można się umówić. Warto zadzwonić do placówki i zapytać, czy istnieje taka możliwość.
 2. Skorzystanie z teleporadni.
  Teleporadnie pozwalają uzyskać poradę lekarską bez konieczności wychodzenia z domu. Pacjent rozmawia z lekarzem telefonicznie lub online, a ten udziela mu porady lub przepisuje e-receptę.
 3. Wybranie prywatnej opieki zdrowotnej.
  Prywatne placówki medyczne często oferują krótszy czas oczekiwania na wizyty u specjalistów lub na zabiegi. Warto zwrócić uwagę, czy dana placówka ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu koszty leczenia będą pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Skorzystanie z programu Narodowego Funduszu Zdrowia „Wolny Wybór”. Pacjenci mają prawo do wyboru placówki opieki zdrowotnej, w której chcą być leczeni i poddawani zabiegom, po uwzględnieniu dostępności miejsc i umów z NFZ. W ten sposób można uniknąć długich kolejek w placówkach na NFZ.
 5. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowej pomocy, należy zgłosić się na pogotowie ratunkowe lub na szpitalny oddział ratunkowy.
Zaktualizowano: 13.04.2023
 • lekarze bez kolejek
 • poza kolejnościa