Madinette

Co to jest lek Madinette i w jakim celu się go stosuje?

Lek Medinette należy do grupy złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i chlormadynonu octan. W każdej z 21 tabletek powlekanych w opakowaniu przeznaczonym do zużycia w jednym cyklu zawarta jest taka sama ilość obydwu hormonów, lek Madinette zwany jest także produktem jednofazowym.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Należy przyjmować jedną tabletkę codziennie o tej samej porze dnia (najlepiej wieczorem) przez 21 kolejnych dni, z następującą po nich 7-dniową przerwą w przyjmowaniu tabletek.

Jeśli pacjentka stosowała wcześniej antykoncepcję hormonalną w formie implantu lub wstrzyknięć- pierwszą tabletkę leku Madinette należy przyjąć w dniu, gdy implant zostanie usunięty lub w dniu, w którym miało się odbyć kolejne wstrzyknięcie

Po 2-4 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia miesiączkowego. Kolejne opakowanie leku Madinette należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa.

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego tj. w pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli rozpoczęto stosowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu, ochrona antykoncepcyjna rozpoczyna się w dniu przyjęcia pierwszej tabletki i utrzymuje się w trakcie 7- dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Stosowanie tabletek można też rozpocząć od 2. do 5. dnia miesiączki, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się, czy nadal trwa. Przez pierwsze 7 dni stosowania leku Madinette należy stosować dodatkową metodę antykoncepcyjną. Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego minęło więcej niż 5 dni, pacjentce należy poradzić, aby poczekała z rozpoczęciem przyjmowania produktu Madinette do czasu wystąpienia kolejnego krwawienia miesiączkowego.

Nie ma ograniczenia czasowego w stosowaniu leku Madinette, chyba że u pacjentki wystąpiły stany zagrażające życiu, wtedy należy przerwać stosowanie leku.

Nie należy stosować leku Madinette w poniższych przypadkach:

 • występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • zatorowość płucna,
 • rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem,
 • czynny udar, przebyty udar,
 • stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych,
 • migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie,
 • wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:  cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,  ciężkie nadciśnienie tętnicze,  ciężka dyslipoproteinemia,  utrata kontroli nad cukrzycą, niekontrolowane zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego,
 • zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby,
 • powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej,
 • uogólniony świąd i zastój żółci, szczególnie gdy wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub podczas leczenia estrogenami, 
 • zaburzenia wydzielania żółci,
 • występowanie obecnie lub w przeszłości złośliwych nowotworów hormonozależnych, takich jak nowotwory piersi lub macicy,
 • zapalenia trzustki, ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów,
 • napad porfirii (zaburzenie metabolizmu barwnika krwi,
 • skórne reakcje alergiczne,

Stosowanie estrogenów lub połączenia estrogenuprogestagenem może mieć negatywny wpływ na pewne choroby i stany.

Wymagany jest szczególny nadzór kliniczny w przypadku: padaczki, stwardnienia rozsianego, tężyczki, migreny, astmy oskrzelowej, niewydolności serca lub nerek, pląsawicy mniejszej,  cukrzycy, chorób wątroby, chorób autoimmunologicznych, otyłości  nadciśnienia tętniczego, endometriozy, żylakowatości, zapalenia żył, zaburzeń krzepnięcia krwi, mastopatii, mięśniaki macicy, opryszczki ciężarnych, depresji, zapalnej choroby jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Stosowanie produktu Madinette jest przeciwwskazane w ciąży. Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu Madinette, należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym.

Estrogeny mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmieniać ilość i skład mleka kobiecego. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i ich metabolitów mogą być wydzielane do mleka kobiecego i wpływać na dziecko. W związku z tym nie należy stosować produktu Madinette w okresie karmienia piersią.

Wpływ produktu leczniczego Madinette na działanie innych produktów leczniczych; doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm niektórych innych substancji czynnych.

Zatem stężenia osoczowe, jak i tkankowe, mogą albo zwiększyć się, albo zmniejszyć poprzez zahamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia stężenia w surowicy, np. klofibratu, paracetamolu, morfiny, lamotryginy i lorazepamu.

Zapotrzebowanie na insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione ze względu na wpływ na tolerancję glukozy.

Mogą też występować interakcje z lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych w płucach, np. bosentan Podczas stosowania wyżej wymienionych leków należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji. Jeśli leki są przyjmowane na stałe, należy zrezygnować z hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • #antykoncepcja
 • #hormony
 • #tabletki
 • #zakrzepica