MCHC niskie

Co to jest MCHC?

MCHC jest jednym z parametrów oznaczanych w ramach badania morfologii krwi. To średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach, czyli krwinkach czerwonych. Skrót MCHC pochodzi od angielskiej nazwy , czyli mean corpuscular hemoglobin concentration. Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie stężenia hemoglobiny oraz wartości hematokrytu.

Poziom MCHC to jeden z parametrów, gdy wykonujemy badanie morfologii krwi. MCHC to jeden z trzech (obok średniej masy hemoglobinykrwince czerwonej i średniej objętości krwinki czerwonej) parametrów, opisujących krwinkę czerwoną. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić to badanie, gdy występują:

 • Częste stany zapalne;
 • Przewlekłe zmęczenie;
 • Krwawienia;
 • Dreszcze;
 • Uczucie osłabienia;
 • Bladość skóry;
 • Omdlenia i zawroty głowy;
 • Napady duszności;
 • Zaburzenia cyklu miesiączkowego;
 • Nagły spadek masy ciała;
 • Dolegliwości bólowe;
 • Sińce;
 • Nadmierne pocenie się, wzmożone pragnienie.

Materiałem niezbędnym do wykonania badania jest krew pełna, którą pobiera się z żyły łokciowej. Najlepiej jeżeli badanie wykonywane jest na czczo w godzinach porannych.

Niewskazany jest bezpośrednio przed pobraniem nadmierny wysiłek fizyczny oraz spożywanie alkoholu.

MCHC to parametr wyliczany. Jest to iloraz stężenia hemoglobiny oraz hematokrytu, wyrażany w mmol/l lub g/dl. Normy MCHC nie są zależne od wieku oraz płci pacjenta.

Zakres normy wynosi 4,9-5,5 mmol/l lub 32-36 g/dl.  Wyniki badań muszą być interpretowane wyłącznie z innymi parametrami morfologii.

Norma MCHC u dzieci nie odbiegaod norm przeznaczonych dla osób dorosłych. Bezpośrednio po porodzie obserwuje się MCHC wysokie u dziecka, które jednak szybko osiąga prawidłowe wartości.

U starszych dzieci wysokie MCHC może być spowodowane gorączką lub wymiotami, w czasie zatruć pokarmowych lub innych infekcji.

MCHC niskie u dziecka niedobór żelaza, która często pojawia się zwłaszcza w okresie dojrzewania.

Obniżone MCHC obserwuje się najczęściej w stanach nadmiernego nawodnienia oraz niedokrwistości wywołanej przez niedobór żelaza.

Jest to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń w układzie czerwonokrwinkowym, któremu towarzyszy oprócz niskiego MCHC spadek ogólnego stężenia hemoglobiny oraz ilości krwinek czerwonych.

Niskie MCHC– wartości poniżej 32 g/dl, to objaw typowy dla niedokrwistości. W większości przypadków jej powodem jest niedobór żelaza wynikający ze złej diety lub zaburzeniami jego wchłaniania. Zdarza się się też niedobór hemu, a w związku z tym- zmniejszoną synteza hemoglobiny.

Niedobór żelaza, a tym samym niskie MCHC, może być spowodowany ponadto:

 • utratą krwi – w wyniku np. nierozpoznanego krwawienia z przewodu pokarmowego, obfitych miesiączek lub krwotoków pourazowych;
 • zmniejszonego wchłaniania żelaza spowodowanego biegunką, usunięciem żołądka lub operacją bariatryczną,
 • ciążą.

Obniżone MCHC w morfologii może być spowodowane również

 • Nowotworami przewodu pokarmowego;
 • Wrzodami żołądka;
 • Długotrwałym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • Zaburzeniami homeostazy,
 • Talasemią; to choroba genetyczna, która prowadzi do zmniejszenia syntezy hemoglobiny.

W przypadku parametru jakim jest MCHC możemy obserwować zarówno wyniki niskie; mniej niż 32 g/dl jak i wartości przekraczające 36 g/dl.

Wysokie MCHC, czyli średnia zawartość hemoglobinykrwince czerwonej, to stosunkowo rzadko występujący zjawisko. Jest to charakterystyczne dla pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.

Odwodnienie, które może spowodować hiperchromię musi być jednak bardzo znaczące, dopiero wtedy obserwuje się wyraźne zagęszczenie krwi, a tym samym zwiększone stężenie hemoglobiny.

Podwyższone MCHC to również objaw typowy dla wrodzonej niedokrwistości hemolitycznej. To choroba genetyczna, której skutkiem defektu w budowie erytrocytów, a konkretnie ich błony. Mutacja powoduje zmianę przepuszczalności błony komórkowej dla jonów, co prowadzi do zmiany typowego dla erytrocytów kształtu dyskowego na formę kulistą. Wynikiem jest nie tylko znaczne zagęszczenie hemoglobiny wewnątrz komórki, ale przede wszystkim zwiększona hemoliza krwinek czerwonych.

Wysokie MCHC w pierwszym trymestrze ciąży spowodowane jest są najczęściej mdłościami i wymiotami prowadzącymi do odwodnienia o różnym stopniu nasilenia.

MCHC poniżej normy w ciąży jest zjawiskiem fizjologicznym. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowaniaem na żelazo w okresie ciąży, a także zwiększeniem się objętości krwi krążącej w organizmie kobiety. Jeżeli nie towarzyszy mu znaczny spadek hemoglobiny oraz ilości krwinek czerwonych, nie stanowi to zagrożenia ani dla matki ani dla rozwijającego się płodu.

W tym artykule poruszamy zagadnienia dotyczące:

 • mchc niskie co oznacza
 • obnizone mchc
 • mchc podwyższone co oznacza
 • badanie mchc
 • badania mchc
 • interpretować wyniki badania mchc
 • mchc za niskie
 • za niskie mchc
 • co oznacza mchc w badaniu krwi
 • mchc niskie co to znaczy
 • mchc w ciazy niskie
 • wskaźnik mchc
 • podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne
Zaktualizowano: 27.06.2023
 • #anemia
 • #hemoglobina
 • #MCHC
 • #niedokrwistość