Movalis

Czym jest lek Movalis?

Lek Movalis zawiera substancję czynną meloksykam. Meloksykam to niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które są stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bólu stawów oraz mięśni.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Movalis tabletki jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci w wieku 16 lat i starszych.

Lek Movalis jest stosowany:

 • w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów,
 • w długotrwałym leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawówzesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • U pacjentek w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
 • U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,
 • Jeśli u pacjenta pojawiły się jakiekolwiek z poniższych objawów po przyjęciu aspiryny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne: świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma), niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa), wysypka skórna i (lub) pokrzywka, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, taki jak obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),
 • Jeśli u pacjenta niesteroidowy lek przeciwzapalny spowodował: krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego,
 • Jeśli pacjent ma obecnie chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit,
 • Jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub krwawienie,
 • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby,
 • U pacjentów niedializowanych- ostra niewydolność nerek,
 • Jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych),
 • Jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia,
 • U pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (ze względu na możliwość wystąpienia krwiaków śródmięśniowych),
 • Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Lek Movalis może mieć wpływ na działanie innych stosowanych leków, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Movalis. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku stosowania wymienionych poniżej leków:

 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne zawierające kwas acetylosalicylowy,
 • sole potasu – stosowane w leczeniu niskiego poziomu potasu we krwi,
 • takrolimus – stosowany po przeszczepach narządów,
 • trimetoprym – stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych,
 • leki przeciwzakrzepowe – leki które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne),
 • leki stosowane w chorobach serca oraz nerek,
 • kortykosteroidy (np. stosowane przeciwzapalnie lub w leczeniu reakcji alergicznych),
 • cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu organów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego,
 • deferazyroks – stosowany w leczeniu nadmiaru żelaza po częstych transfuzjach krwi,
 • leki moczopędne,
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,
 • stosowany w leczeniu chorób psychicznych,
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowane w leczeniu depresji,
 • metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkich niekontrolowanych chorób skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • pemetreksed – stosowany w leczeniu raka,
 • cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika, nateglinid) – stosowane w leczeniu cukrzycy. Lekarz powinien zapewnić systematyczne monitorowanie poziomu cukru we krwi pacjenta pod kątem wystąpienia hipoglikemii.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawki:

Zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg jeden raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 15 mg jeden raz na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów: 15 mg na dobę jeden raz na dobę. Dawka może zostać zmniejszona do 7,5 mg (jeden raz na dobę).

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg na dobę jeden raz na dobę. Dawka może zostać zmniejszona do 7,5 mg (jeden raz na dobę).

Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej 15 mg na dobę.

Najczęstsze dane dotyczące działań niepożądanych wiążą się z przedawkowaniem leku Movalis, może dojść do następujących zdarzeń:

 • podwyższenia ciśnienia krwi (nadciśnienia), kołatanie serca,
 • zaburzenia widzenia,
 • ostrej niewydolności nerek,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • spłycenia oddechu lub zatrzymania oddechu (depresja oddechowa),
 • utraty przytomności (śpiączka),
 • napadów padaczkowych (drgawki),
 • zapaści krążenia krwi (zapaść sercowo-naczyniowa),
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
 • zatrzymania akcji serca,
 • natychmiastowe reakcje anafilaktyczne, (nadwrażliwości), w tym: omdlenia, duszności, reakcje skórne.

Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas stosowania leku Movalis, należy poinformować o tym lekarza. Podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży lekarz może nadal przepisywać lek Movalis, o ile to konieczne. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie należy stosować leku Movalis, ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na jego układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu.

Lek Movalis nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Lek Movalis może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę

Zaktualizowano: 21.01.2024
 • #bólstawów
 • #kręgosłup
 • #reumatoidalnezapaleniestawów
 • bólmięśni