Nimesil

Nimesil

Nimesil to szybko działający lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Jego skuteczność opiera się na przeciwdziałaniu syntezie substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Nimesil to granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Substancją czynną leku Nimesil jest nimesulid, niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Wykazuje on działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, przeciwdziałając syntezie substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego.

Szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się bardzo szybkim działaniem przeciwbólowym, bo zaczyna działać już po 15 minutach od doustnego podania. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 2–3 godzin.

Lek Nimesil – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Nimesulid przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Nimesil – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej stosowany jest w:
• leczeniu ostrego bólu
• w bolesnym miesiączkowaniu.

Stosowanie preparatu Nimesil powinno mieć miejsce wyłącznie jako lek drugiego rzutu. W każdym przypadku przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil lekarz ocenia ryzyko i podejmie decyzję o stosowaniu preparatu. Przyjmowanie leku Nimesil w postaci zawiesiny doustnej powinno odbywać się dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pomimo istnienia wskazań do jego stosowania, w pewnych przypadkach nie należy stosować leku Nimesil. Przeciwskazaniami są:

 • uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen)
 • wystąpienie objawów uszkodzenia wątroby po zastosowaniu nimesulidu
 • stosowanie leków i innych preparatów o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę
 • uzależnienie od leków, alkoholu lub narkotyków
 • czynna lub nawracająca chorobą wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • gdy u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie przewodu pokarmowego z krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty i inne krwawienia, w tym z naczyń mózg
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi i leki zmniejszające krzepliwość krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, aktywności enzymów wątrobowych i gdy u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • niewydolność serca
 • gorączka i objawy grypopodobne.

Leku Nimesil – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej nie stosuje się także u kobiet w III trymestrze ciąży, w okresie karmienia piersią i u dzieci do 12. roku życia.

Pacjent, w każdym przypadku powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lekach, również o tych, które wydawane zostały recepty lub których przyjmowanie zostało niedawno zakończone.

Nie zaleca się stosowania leku Nimesil, gdy pacjent przyjmuje następujące leki:
• kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe
• leki zmniejszające krzepliwość, np. wafarynę
• leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 
• furosemid
• leki moczopędne oraz leki przeciwnadciśnieniowe
• metotreksat
• cyklosporynę i takrolimus.

W pewnych przypadkach, przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil konieczne może być przeprowadzenie określonych badań kontrolnych, a ich wyniki lekarz powinien uwzględnić podając lek pacjentom. Sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań nieporządanych podczas stosowania preparatu Nimesil jest przepisanie go w najmniejszej skutecznej dawcę, na możliwie najkrótszy okres.

Nie wolno zwiększać zaleconej dawki leku, ani stosować jednocześnie innych leków przeciwbólowych.

Gdy u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na uszkodzenie wątroby lub nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Powyższe reakcje zwykle są przemijające, ale po ich ustąpieniu nie należy powracać do leku.

Wystąpienie gorączki u pacjenta lub objawy grypopodobne są podstawą do przerwania stosowanie preparatu i wymagają konsultacji z lekarzem.

Stosowanie preparatu może być związane z pogorszeniem czynności nerek i w razie takiej sytuacji należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Zwiększona ostrożność i szczególna kontrola lekarska jest wymagana w przypadku osób w podeszłym wieku.

Preparat może zaburzać czynność płytek krwi i powodować wydłużanie czasu krwawienia.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy u pacjenta rozpoznano chorobę serca, nadciśnienie tętnicze, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami. Chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarza. Lekarz może zalecić monitorowanie czynności serca oraz nerek.

Jak każdy preparat, lek Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej może powodować działania niepożądane i skutki uboczne.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi stosowania leku Nieśli są te związane z działaniem przewodu pokarmowego. Zaliczają się do nich:

 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Ponadto lek Nimesil może powodować działania niepożądane takie jak: niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie jamy ustnej, krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego występujące niekiedy z krwawieniem i perforacją, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, bardzo rzadko zapalenie wątroby, żółtaczka, zatrzymanie żółci, piorunujące zapalenie wątroby.

Inne możliwe działania niepożądane stosowania leku Nimesil to: bóle i zawroty głowy, senność, koszmary senne, lęki, niepokój, zaburzenia widzenia, szumy uszne, encefalopatia, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, obrzęki, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, krwawienia, zaburzenia hematologiczne.

Przyjmowanie leku Nimesil może spowodować pogorszenie czynności nerek, zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, złe samopoczucie, osłabienie, obniżenie temperatury ciała.

Mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości – wysypki, pokrzywki, świąd, nadwrażliwość na światło i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, nasilenie obrzęków, napad astmy oraz ciężkie skórne reakcje alergiczne.

Stosowanie leku Nimesil w dużych dawkach, przez długi okres czasu może zwiększać ryzyko zawału serca.

W tym artykule poruszamy zagadnienia dotyczące:

czy nimesil jest na receptę
nimesil czy na receptę
po jakim czasie działa nimesil
leki przeciwzakrzepowe
produktu leczniczego

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • leki
 • leki przeciwbólowe
 • leki przeciwzapalne
 • nimesil