Novynette

Czym jest lek Novynette (etynylestradiol + lewonorgestrel)?

Lek Novynette jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol (estrogen) oraz dezogestrel (progestagen) w małych dawkach.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Mechanizm działania leku Novynette polega na hamowaniu owulacji oraz wywoływaniu zmian w konsystencji śluzu szyjkowego.

Stosowany prawidłowo, lek Novynette zapewnia skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji. W pewnych jednak sytuacjach jego skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona lub może pojawić się potrzeba odstawienia leku. Zaleca się wówczas albo zaprzestanie stosunków płciowych albo, w celu zapewnienia skutecznej antykoncepcji, stosowanie innych metod antykoncepcyjnych, np. prezerwatywy lub środków plemnikobójczych.

Nie należy stosować leku Novynette, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów:

 • uczulenie na etynyloestradiol lub dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, może wystąpić świąd, wysypka lub obrzęk;
 • zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach;
 • zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;
 • zawał mięśnia sercowego lub udar;
 • pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego,
 • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
 • bardzo wysokie ciśnienie krwi,
 • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),
 • chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią;
 • rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;
 • zapalenie trzustki;
 • nowotwory wątroby;
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna, przewlekłe zapalne choroby jelit;
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • występowanie nowotworów piersi lub narządów płciowych;
 • powiększone endometrium (nieprawidłowy rozrost błony śluzowej macicy).

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Novynette u młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie została określona. Nie ma dostępnych danych.

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Novynette, jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana.

W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

 • w żyłach nazywane zakrzepica żylna lub żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • w tętnicach nazywane zakrzepica tętnicza lub tętnicze zaburzenia zakrzepowozatorowe.

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Novynette jest niewielkie.

Każde opakowanie leku Novynette zawiera 1 blister po 21 tabletek powlekanych lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.

Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż do całkowitego jego opróżnienia. Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

W 2. lub 3. dniu przerwy powinno się pojawić krwawienie z odstawienia przypominające krwawienie miesiączkowe. To krwawienie zwykle rozpoczyna się w 2. – 3. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki i może nie skończyć się przed rozpoczęciem kolejnego opakowania.

Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowym okresie przerwy w stosowaniu tabletek) nawet, jeśli krwawienie jeszcze nie ustąpiło. Przy regularnym stosowaniu leku Novynette początek przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będzie zawsze przypadał na ten sam dzień tygodnia, a krwawienie wystąpi w tym samym dniu miesiąca.

Novynette jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Novynette wystąpi ciąża należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Novynette.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, ponieważ mogą zmniejszać ilość mleka u kobiet karmiących oraz zmieniać jego skład. W związku z tym, złożone hormonalne środki antykoncepcyjne nie powinny być zalecane w okresie karmienia piersią.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Novynette u pacjentek z zapaleniem wątroby typu C i przyjmujących produkty lecznicze zawierające ombitaswir, ponieważ te leki mogą spowodować nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby we krwi (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych ALAT).

Niektóre leki mogą mieć wpływ na stężenie we krwi leku Novynette, prowadząc do zmniejszenia jego skuteczności antykoncepcyjnej i wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia. Dotyczy to – leków stosowanych w leczeniu:

 • padaczki,
 • gruźlicy,
 • zakażeń wirusem HIV- Inhibitory proteazy HIV, nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy,
 • zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C,
 • zakażeń grzybiczych,
 • wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc ,
 • produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego.
Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antykoncepcja
 • #hormonalna
 • #owulacja
 • #środkidoustne