Nuvaring

Co to jest Nuvaring?

Nuvaring jest to środek antykoncepcyjny w postaci systemu terapeutycznego dopochwowego, zapobiegający ciąży. Nuvaring wydziela dwa żeńskie hormony płciowe, które hamują uwalnianie komórek jajowych z jajników, ponieważ komórki jajowe nie są uwalniane, pacjentka nie może zajść w ciążę.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Każdy system terapeutyczny dopochwowy zawiera niewielką ilość dwóch żeńskich hormonów płciowych – etonogestrelu i etynyloestradiolu. Hormony te powoli uwalniają się z systemu do krwioobiegu.

Ze względu na niewielką dawkę uwalnianych hormonów, nuvaring jest zaliczany do środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów, ponieważ nuvaring uwalnia dwa różne hormony, jest również tak zwanym złożonym środkiem antykoncepcyjnym.

Nuvaring działa na wzór złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w przeciwieństwie jednak do tabletki, którą należy przyjmować codziennie, nuvaring stosuje się przez 3 tygodnie z rzędu.

Nie należy stosować leku nuvaring jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów:

 • jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach,
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi – na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego i grozi to długotrwałym unieruchomieniem,
 • jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar,
 • •jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławicę piersiową jest to choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej, który może być pierwszym objawem zawału serca lub przemijający napad niedokrwienny- przemijające objawy udaru,
 • jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów) – chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią
 • jeśli u pacjentki występuje lub występował w przeszłości, rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”,
 • jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki związane z dużym stężeniem tłuszczów we krwi,
 • jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występowała w przeszłości ciężka choroba wątroby, a czynność wątroby nie powróciła do wartości prawidłowych,
 • jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby,
 • jeśli u pacjentki występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi lub narządów płciowych albo istnieje podejrzenie tych nowotworów,
 • jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie,
 • jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub etonogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli u pacjentki występuje zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C i pacjentka przyjmuje leki zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir oraz dasabuwir lub glekaprewir, pibrentaswir nie należy stosować systemu terapeutycznego dopochwowego nuvaring.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar.

Należy informować lekarza o następujących sytuacjach:

 • jeśli rak piersi występuje obecnie lub występował u członków najbliższej rodziny,
 • jeśli pacjentka ma padaczkę,
 • jeśli pacjentka ma chorobę wątroby lub chorobę pęcherzyka żółciowego (np. kamica żółciowa),
 • jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny),
 • • jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek),
 • jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek),
 • jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas,
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi.
 • jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);
 • jeśli pacjentka ma żylaki;
 • jeśli pacjentka ma choroby, które wystąpiły po raz pierwszy lub nasiliły się w okresie ciąży lub poprzedniego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, porfiria [choroba krwi], opryszczka ciężarnych [pęcherzykowa wysypka skórna w czasie ciąży] lub pląsawica Sydenhama [choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne, gwałtowne ruchy ciała],
 • należy zwrócić się niezwłocznie do lekarza w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich jak obrzęk twarzy, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopotów z połykaniem lub wystąpienia pokrzywki potencjalnie z utrudnionym oddychaniem.
 • jeśli u pacjentki występuje ostuda obecnie lub w przeszłości (plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej, tak zwane “plamy ciążowe”, zwłaszcza na twarzy). W razie ich występowania należy unikać zbyt silnego nasłonecznienia i promieniowania ultrafioletowego;
 • jeśli pacjentka ma zaburzenia, które utrudniają stosowanie systemu nuvaring, np. częste zaparcia, wypadanie szyjki macicy lub ból w czasie stosunku;
 • jeśli u pacjentki występuje nagła, częsta potrzeba oddawania moczu z uczuciem pieczenia i (lub) bólu oraz jeśli pacjentka nie może zlokalizować systemu terapeutycznego dopochwowego wewnątrz pochwy.

Powyższe objawy mogą wskazywać na wskazywać na przypadkowe umieszczenie systemu terapeutycznego dopochwowego nuvaring w pęcherzu moczowym.

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi o lekach lub o produktach ziołowych stosowanych przez pacjentkę obecnie.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku nuvaring we krwi; mogą zmniejszać jego skuteczność antykoncepcyjną; mogą powodować nieoczekiwane krwawienie.

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat);
 • gruźlicy (np. ryfampicyna);
 • zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz); • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir);
 • innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina); • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan);
 • nastrojów depresyjnych (ziele dziurawca zwyczajnego).

Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku nuvaring, należy stosować także antykoncepcję mechaniczną (na przykład prezerwatywę dla mężczyzn). Ze względu na fakt, że wpływ innego leku na nuvaring może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej.

Nie wolno stosować leku NuvaRing w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. Jeśli w okresie stosowania leku NuvaRing pacjentka zajdzie w ciążę, należy usunąć system terapeutyczny dopochwowy i skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku NuvaRing w okresie karmienia piersią.

NuvaRing można zakładać i usuwać samodzielnie. Lekarz poinstruuje, kiedy można rozpocząć stosowanie leku NuvaRing.

System terapeutyczny dopochwowy powinien być założony we właściwym dniu cyklu i pozostawiony przez 3 tygodnie z rzędu. Należy regularnie sprawdzać, czy system terapeutyczny dopochwowy nuvaring znajduje się w pochwie (na przykład przed i po stosunku płciowym), aby mieć pewność ochrony antykoncepcyjnej.

Po upływie trzech tygodni należy usunąć nuvaring i zrobić tygodniową przerwę. Zwykle w czasie przerwy w stosowaniu leku pojawia się krwawienie z odstawienia.

Nie należy stosować niektórych metod antykoncepcji mechanicznej dla kobiet, takich jak diafragma, kapturek naszyjkowy lub prezerwatywa dla kobiet podczas stosowania systemu nuvaRing. Nie należy stosować tych metod antykoncepcji mechanicznej, jako dodatkowej metody antykoncepcji, ponieważ lek nuvaring może utrudniać prawidłowe założenie i umieszczenie krążka macicznego, kapturka macicznego lub prezerwatywy dla kobiet. Można jednak stosować prezerwatywę dla mężczyzn, jako dodatkową metodę antykoncepcji mechanicznej.

Jak każdy lek, nuvaring może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe).

Jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku nuvaring może to się objawiać jako : obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna [obrzęk twarzy, ust, języka, i (lub) gardła i (lub) kłopoty z połykaniem] lub wystąpienie pokrzywki potencjalnie z utrudnionym oddychaniem.

Kobiety stosujące system nuvaring zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często:

 • bóle brzucha, mdłości (nudności)
 • zakażenia pochwy przez drożdżaki (takie jak „pleśniawka”); dyskomfort spowodowany obecnością systemu w pochwie; świąd narządów płciowych; upławy
 • bóle głowy lub migrenowe bóle głowy, nastrój depresyjny, zmniejszenie popędu płciowego,
 • ból piersi, ból miednicy, bolesne miesiączki,
 • trądzik,
 • zwiększenie masy ciała,
 • wypadnięcie systemu- Jeżeli przebywał poza pochwą do 3 godzin, to działanie antykoncepcyjne zostało zachowane. Jeżeli jednak czas poza pochwą był dłuższy, to jego skuteczność antykoncepcyjnamoże być obniżona.

Niezbyt często:

 • wzdęcia; wymioty, biegunka lub zaparcia,
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie lub pobudliwość; zmiany nastroju; nagłe zmiany nastroju,
 • obrzęki,
 • zakażenia układu moczowego,
 • problemy lub ból podczas oddawania moczu, zaburzenia oddawania moczu,
 • zaburzenia widzenia, zawroty głowy, częste oddawanie moczu
 • dyskomfort w czasie stosunku, w tym ból, krwawienie, niedogodności związane z obecnością systemu, odczuwane przez mężczyznę,
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • zwiększenie apetytu
 • bóle pleców; skurcze mięśni; ból kończyn dolnych lub górnych
 • zmniejszenie wrażliwości skóry
 • bolesność lub powiększenie piersi; dysplazja włóknisto-torbielowata piersi (torbiele, które mogą powodować puchnięcie lub ból piersi)
 • zapalenie szyjki macicy; polipy szyjki macicy; wywinięcie ujścia zewnętrznego szyjki macicy,
 • bolesne miesiączkowanie ; dyskomfort w obrębie miednicy; zespół napięcia przedmiesiączkowego; skurcz macicy • zakażenia pochwy (grzybicze lub bakteryjne); uczucie palenia, nieprzyjemna woń, ból, dyskomfort czy suchość pochwy lub sromu,
 • wypadanie włosów, wyprysk, świąd, wysypka lub uderzenia gorąca,
 • pokrzywka.

Rzadko:

 • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich) o w płucach (np. zatorowość płucna),
 • zawał serca,
 • udar o miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,
 • zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i jelicie, nerkach lub oku,
 • wypływanie wydzieliny z piersi.

Nieznana częstość:

 • ostuda (plamy barwnikowe barwy żółtawobrązowej na skórze, zwłaszcza na twarzy)
 • dolegliwości prącia partnera (takie jak podrażnienie, wysypka, świąd)
 • brak możliwości usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego bez pomocy lekarza (np. z powodu przylgnięcia systemu terapeutycznego dopochwowego do ściany pochwy)
 • uszkodzenie ściany pochwy gdy dochodzi do uszkodzenie systemu terapeutycznego dopochwowego.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antykoncepcja
 • #hormonalna
 • #system
 • #zakrzepy