Plaster Evra

Czym jest system transdermalny plaster Evra?

Plastry Evra to lek, którego stosowanie chroni przed zajściem w ciążę. Każdy plaster zawiera dwa różne hormony żeńskie, zwane gestodenem i etynyloestradiolem, substancje czynne w niewielkich ilościach dostarczane są do organizmu w sposób ciągły przez okres 7 dni.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Antykoncepcja hormonalna u kobiet.

System transdermalny plastry Evra jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym od 18 do 45 lat.

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Evra jest związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Zawsze należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed podjęciem decyzji o stosowaniu plastry Evra.

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowozatorowej,
 • rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem,
 • choroby naczyń mózgowych – obecnie występujący udar, przebyty udar,
 • migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
 • cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi,
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze, 
 • rak wątroby (łagodny lub złośliwy) obecnie lub w wywiadzie. 
 • rozpoznanie lub podejrzenie nowotworu hormonozależnego,
 • choroba Crohna- wrzodziejące zapalenie jelita grubego, gdyż choroba może nasilić się podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

System transdermalny Evra stosuje się w 28-dniowym cyklu. W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster.

Jeśli w ciągu 5 dni od przyjęcia ostatniej aktywnej tabletki doustnego preparatu antykoncepcyjnego nie wystąpiło krwawienie z odstawienia, przed rozpoczęciem stosowania plastra konieczne jest wykluczenie ciąży.

Każdy kolejny cykl rozpoczyna się natychmiast po 7- dniowej przerwie bez plastra, bez względu na to, czy krwawienie z odstawienia trwa nadal czy też zakończyło się. 

Każdy następny plaster należy naklejać tego samego dnia tygodnia. Jest to tak zwany „Dzień zmiany plastra”. W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden plaster. Stosowanie preparatu należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu.

Pierwszy plaster Dzień 1: naklejenie pierwszego plastra.

Drugi plaster Dzień 8: usunięcie pierwszego plastra i bezzwłoczne naklejenie drugiego plastra.

Trzeci plaster Dzień 15: usunięcie drugiego plastra i bezzwłoczne naklejenie trzeciego plastra.

Bez plastra Dzień 22: usunięcie trzeciego plastra (bez naklejania plastra od 22. do 28. dnia). Plaster należy usuwać tego samego dnia tygodnia.

Jako zabezpieczenie w razie nieprawidłowego zastosowania plastra należy zawsze dysponować niehormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi.

W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy cyklami stosowania systemu transdermalnego, plastra, wynosiła więcej niż 7 dni.

W przypadku, gdy przerwa jest dłuższa niż 7 dni, działanie antykoncepcyjne może nie być skuteczne. Wtedy konieczne jest jednoczesne stosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji przez 7 dni.

Ryzyko wystąpienia jajeczkowania zwiększa się z każdym dniem wykraczającym poza zalecaną przerwę w stosowaniu produktu Evra.

Gdyby doszło do stosunku płciowego w okresie dłuższym niż 7-dniowa przerwa w stosowaniu systemu transdermalnego, plastra, należy liczyć się z możliwością zajścia w ciążę.

Produkt Evra należy przykleić na czystą, suchą, zdrową skórę okolicy pośladków, brzucha, górnej zewnętrznej części ramienia lub górnej części tułowia w miejscu, w którym ciasna odzież nie będzie ocierała plastra.

miejscu przyklejenia plastra skóra nie może być zaczerwieniona, podrażniona lub uszkodzona.

Nie należy przyklejać nowego plastra w tym samym miejscu, co poprzedni plaster, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnienia skóry.

Należy unikać naklejania plastra na obszarach skóry, na których nakładany był makijaż, kremy olejki, pudry, aby zapobiec ich oddziaływaniu na właściwości klejące plastra.

Nie należy przerywać stosowania plastrów nawet wtedy, gdy kontakty seksualne są rzadkie.

Plaster Evra jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. W razie zajścia w ciążę podczas stosowania plastra Evra, należy usunąć plaster i zakończyć jego dalsze stosowanie.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą mieć wpływ na karmienie piersią, ponieważ mogą zmniejszać ilość i zmieniać skład mleka ludzkiego. Dlatego z zasady nie zaleca się stosowania preparatu , dopóki kobieta całkowicie nie zakończy karmienia piersią.

Niektóre leki mogą wpływać na poziom leku Evra we krwi i mogą obniżać jego skuteczność w zapobieganiu ciąży, lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie.

Należą do nich leki stosowane w leczeniu: 

 • padaczki,
 • gruźlicy,
 • zaburzenia snu narkolepsji,
 • wysokiego ciśnienia w tętnicach płuc,
 • zakażenia wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tak zwane inhibitory proteaz i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz) lub innych rodzajów zakażeń (gryzeofulwina),
 • preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny.

Działania niepożądane systemu transdermalnego, plastry Evra:

 • zmiany nastroju: depresja, nastrój depresyjny, zmniejszenie i utrata libido,
 • zaburzenia układu nerwowego,
 • migrena,
 • zaburzenia naczyniowe
 • zaburzenia zakrzepowo- zatorowe tętnic i żył,
 • zaburzenia żołądka i jelit
 • nudności,
 • ból piersi,
 • zwiększenie masy ciała,
 • bóle mięśni,
 • gruczolakowłókniaki piersi,
 • nieprawidłowy wynik badania cytoonkologicznego wymazu z szyjki macicy,
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego kamica żółciowa, uszkodzenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zatrzymanie żółci.
Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antykoncepcja
 • #lekihormonalne
 • #plaster