Psycholog NFZ – poradnia psychologiczna na NFZ, czym się zajmuje?

Terapia psychologiczna ma ogrom zastosowań. Udać się na nią mogą osoby nie tylko borykające się z problemami natury psychicznej i emocjonalnej, ale również chcące pracować nad swoją karierą zawodową lub związkami. Psycholog w ramach NFZ przyjmuje najczęściej w Poradniach Psychologicznych lub Poradniach Zdrowia Psychicznego. Chcąc podjąć terapię na NFZ, niestety trzeba odczekać swoje w kolejce. Terapia psychologiczna prywatnie jest sporym wydatkiem - to koszt 500-1000 zł miesięcznie.

Działanie poradni zdrowia psychicznego finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poradnia zdrowia psychicznego to placówka niosąca pomoc pacjentom zmagającym się z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej i psychiatrycznej. Poradnia Psychologiczna prowadzi różne formy terapii psychologicznej, konsultacje lekarskie i psychologiczne oraz diagnostykę, która ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów z różnymi problemami.

W poradni zdrowia psychicznego pracują specjaliści psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy, pedagodzy. Oferta poradni zdrowia psychicznego zwykle obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin, poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, a także różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Poradnia psychologiczna dla dzieci często rozszerza swoje usługi o konsultacje logopedyczne, zajęcia z zakresu integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. W placówkach dedykowanych dzieciom pracuje wyspecjalizowany psycholog dziecięcy.

W Polsce, wizyta u psychologa na NFZ jest refundowana, ale wymaga skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry. W przypadku pacjentów dziecięcych, skierowanie może wystawić także pediatra lub psycholog szkolny. Konsultacje psychiatryczne na NFZ nie wymagają skierowania.

Specyficzną formą pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży są ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Posiadają one I poziom referencyjny. Na wizytę w takiej placówce można umówić w ramach NFZ i nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży w wieku od kilku do kilkunastu lat.

Ośrodki te oferują wsparcie dzieciom i młodzieży, borykającym się z różnymi problemami emocjonalnymi, takimi jak np.:

 • lęki;
 • depresja;
 • problemy z zachowaniem;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia odżywiania;
 • problemy w relacjach z rówieśnikami.

W ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży prowadzone są różne formy leczenia, takie jak indywidualna terapia psychologiczna, terapia rodzinna, zajęcia grupowe oraz wsparcie psychologiczne dla rodziców.

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej działa zazwyczaj w ramach systemu opieki zdrowotnej (NFZ) lub pomocy społecznej, a do jego funkcji należy również monitorowanie i ocena rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, a także wykrywanie i zapobieganie zaburzeniom w tym zakresie. Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży są ważnym elementem opieki nad zdrowiem psychicznym najmłodszych pacjentów w Polsce.

Kiedy właściwie potrzebna jest psychoterapia? Wskazaniem do niej są wszelkie problemy natury emocjonalnej, społecznej i środowiskowej, z jakimi styka się człowiek w ciągu swojego życia. Zadaniem psychoterapii jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i zwiększenie świadomości siebie oraz swojego otoczenia. Pomaga w określaniu własnych możliwości w zakresie różnych problemów dnia codziennego. Psychoterapia pełni wiele ważnych funkcji w procesie leczenia. Pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej możemy szukać w następujących sytuacjach:

 • leczenie zaburzeń psychicznych – terapia psychologiczna jest skutecznym narzędziem w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, fobie, nerwice, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i zaburzenia osobowości. Uczy odpowiedniego myślenia i podejścia do własnych problemów psychicznych.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – psychoterapia pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, co pozwala lepiej rozwiązywać konflikty, budować relację, negocjować i sygnalizować swoje potrzeby. Rozwija również empatię i uważność.
 • Lepsze zrozumienie siebie – psychoterapia pomaga ludziom rozumieć i identyfikować swoje emocje, myśli i zachowania, co pozwala na lepsze zrozumienie siebie i poprawę samoświadomości.
 • Poprawa jakości życia – leczenie zaburzeń i rozwój umiejętności interpersonalnych, psychoterapia może pomóc ludziom poprawić jakość swojego życia i osiągnąć wyznaczone sobie cele.
 • Zmiana szkodliwych zachowań – terapia pomaga ludziom rozpoznać i zmienić szkodliwe zachowania, takie jak nałogi, agresja, czy izolacja społeczna.
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych – terapia psychologiczna może pomóc radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak choroby, rozwody, utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby.
 • profilaktyka zdrowia psychicznego – psychoterapia może pomóc w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i poprawie zdrowia psychicznego, szczególnie w przypadku osób o podwyższonym ryzyku chorób psychicznych, jak również w poprawie ich funkcjonowania.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 03.03.2023
 • poradnia-zdrowia-psychicznego
 • psycholog-nfz