Recepta na Ozempic – lek stosowany w cukrzycy

Lek Ozempic należy do grupy leków inkretynowych - pomaga regulować stężenie cukru we krwi pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą typu II. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, może być stosowany jako jedyny lek w połączeniu z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną lub jako wsparcie działania innych leków, np. metforminy.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Ozempic jest lekiem na receptę,wspierającym leczenie cukrzycy typu II. Zależnie od tego, jaki poziom cukru ma pacjent, lek stosuje się z innymi lekami przeciwcukrzycowymi lub w monoterapii, gdy jednocześnie wprowadzona jest dieta i aktywność fizyczna.

Ozempic podlega refundacji.

Lek Ozempic dostępny jest w formie roztworu do wstrzykiwań w następujących dawkach:

 • Ozempic 0,25 mg;
 • Ozempic 0,5 mg;
 • Ozempic 1 mg.

Skład leku Ozempic, poza substancją czynną leku:

glikol propylenowy, woda do wstrzykiwań, fenol, wodorotlenek sodu, disodu fosforan dwuwodny.

Substancją czynną leku Ozempic jest semaglutyd – substancja wywołująca obniżenie stężenia cukru we krwi, poprzez działanie na układ inkretynowy. Substancja ta jest w 94% podobna do ludzkiego glukagonu. Semaglutyd łączy się z receptorem GLP-1 i aktywuje go w taki sam sposób, jak naturalnie występuje to u człowieka. Receptory GLP-1 są zlokalizowane w mózgu, trzustce, nerkach, naczyniach krwionośnych i układzie immunologicznym. Substancja czynna semaglutyd działa wielokierunkowo – kontroluje stężenia cukru oraz reguluje łaknienie poprzez wiązanie z receptorami GLP-1 w trzustce i mózgu. Działanie zmniejszające poziom glukozy we krwi polega również na lekkim opóźnieniu opróżniania żołądka. Badania dowodzą, że u osób chorujących na cukrzycę typu II stosujących semaglutyd, wydzielanie insuliny jest tak samo szybkie jak u osób zdrowych. Stosowanie preparatu Ozempic przy hipoglikemii zmniejsza wydzielanie insuliny, jednocześnie nie osłabiając wydzielania glukagonu. Działanie semaglutydu jest takie samo, niezależnie od drogi i sposobu podania.

W leczeniu cukrzycy typu II, lek Ozempic zmniejsza masę ciała i redukuje tkankę tłuszczową, poprzez zmniejszenie podaży kalorii oraz hamowanie łaknienia, również w przypadku pokarmów wysokotłuszczowych.

Badania kliniczne dowiodły, że substancja czynna semaglutyd reguluje stężenie lipidów we krwi, obniża jej ciśnienie oraz łagodzi stany zapalne.

W badaniach na zwierzętach semaglutyd zmniejszał rozwój miażdżycy, poprzez hamowanie rozwoju blaszek miażdżycowych.

Ozempic stosuje się, kiedy z jakiegoś powodu pacjent nie może zażywać metforminy, lub dotychczasowe leczenie nie daje pożądanego efektu obniżenia poziomu glukozy we krwi.

Lek Ozempic należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku ustala lekarz. Standardowo, dawka początkowa to 0,25 mg w iniekcji raz na tydzień. Po miesiącu dawkę zwiększa się do 0,5 mg raz w tygodniu. Po 4 dawkach po 0,5 mg (4 tygodnie), dawkowanie leku można zwiększyć do 1 mg, aby lepiej kontrolować stężenie cukru we krwi.

Należy pamiętać, że dawka 0,25 mg semaglutydu nie jest dawką podtrzymującą. Dawkę leku Ozempic należy kontrolować w taki sposób, aby nie przekraczała 1 mg na tydzień.

Lek Ozempic można dołączyć do prowadzonego już leczenia metforminą, tiazolidynoidem oraz inhibitorem kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2). Dotychczasowe dawki tych leków mogą pozostać niezmienione. Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii, lekarz rozważy obniżenie dawek pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny. W czasie przyjmowania leku Ozempic nie ma konieczności samodzielnego kontrolowania stężenia cukru we krwi w celu kontrolowania jego dawki.

Samodzielna kontrola stężenia cukru we krwi konieczna jest w celu dostosowania dawki pochodnej sulfanylomocznika i insuliny, zwłaszcza gdy zaczęto leczenie semglutydem a zmniejszono dawki insuliny.

Poinformuj lekarza prowadzącego, gdy stale zażywasz inne leki, szczególnie leki przeciwcukrzycoweleki przeciwzakrzepowe.

Gdy stosowanie leku Ozempic nie przyniesie oczekiwanych efektów, lekarz może przepisać inny lek z tej grupy.

Należy poinformować lekarza w przypadku karmienia piersią i jeśli podejrzewasz ciąże. W okresie stosowania leku Ozempic nie należy podejmować starań o dziecko. Substancja czynna semaglutyd może wywołać działania niepożądane dla płodu ludzkiego.

Nie należy stosować leku Ozempic jako zamiennika insuliny!

Ozempic, jak każdy inny preparat leczniczy, może powodować działania niepożądane. Stosowanie leku Ozempic w formie roztworu do wstrzykiwań na ogół niesie ze sobą więcej pożytku niż ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Lek Ozempic nie może być stosowany u osób, które:

 • mają uczulenie na semaglutyd lub inne składniki preparatu, gdy wcześniejsze stosowanie podobnych leków wywołało reakcje anafilaktyczne;
 • chorują na cukrzycę typu I, gdzie organizm nie produkuje insuliny;
 • pacjentów z cukrzycową kwasicą ketonową (wysokie stężenie glukozy we krwi połączone z uczuciem splątania, trudnościami w oddychaniu, uczuciem silnego pragnienia, słodkim zapachem z ust i metalicznym posmakiem).

Działania niepożądane leku Ozempic:

 • w pierwszych tygodniach stosowania mogą wystąpić następujące skutki uboczne– bóle brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie żołądka – należy pić dużo płynów, aby uniknąć odwodnienia. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na choroby nerek;
 • zawroty głowy;
 • inne problemy ze strony układu trawiennego – kamienie żółciowe, nadmierna ilość gazów jelitowych, choroba refluksowa przełyku.
 • gdy po podaniu leku pojawią się objawy wstrząsu anafilaktycznego – obrzęk naczynioruchowy, przyspieszone tętno, pokrzywka, duszność, nudności, wymioty, kaszel, obrzęk ust, wezwij pogotowie ratunkowe!
 • Hipoglikemia (jej wystąpienie zapowiadają nagłe objawy: uczucie silnego głodu, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, ból brzucha, niepokój, stan splątania, drżenia, zimne poty, zaburzenia koncentracji);
 • występuje ryzyko zaostrzenia się istniejącej już retinopatii cukrzycowej;
 • pacjenci stosujący Ozempic zauważają spadek masy ciała – jeśli jest szybki i duży, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym;
 • częste działania niepożądane to zwiększona aktywność enzymów trzustkowych;
 • silny i uporczywy ból brzucha może być oznaką ostrego zapalenia trzustki – należy udać się do lekarza lub na oddział ratunkowy.

czasie karmienia piersią i w ciąży nie należy przyjmować lek Ozempic. Brak danych na temat przenikania semaglutydu do mleka kobiecego oraz o jego wpływie na płód ludzki.

Ozempic jest lekiem należącym do grupy leków inkretynowych, pomagających regulować stężenie glukozy we krwi. Stosować Ozempic i inne leki z tej grupy należy w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną oraz dietą, o ile są stosowane w monoterapi.

Leki inkretynowe działają podobnie do naturalnie występującego hormonu inkretynowego, którym jest glukanopodobny peptyd 1 (GLP-1).

Przykładowe preparaty z substancjami czynnymi o działaniu na układ inkretynowy:

 • Trulicity (lek zawierający dulaglutyd);
 • Bydueron (eksenatyd).

Leki z tej grupy podawane są w formie roztworu do iniekcji, najczęściej raz w tygodniu. W określonych przypadkach, można je łączyć z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Skutki uboczne tych leków są niewielkie w porównaniu do korzyści ze stosowania.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 15.04.2024
 • lek-Ozempic
 • Ozempic
 • recepta-na-Ozempic
 • recepta-Ozempic