Schizofrenia recepta – leki stosowane w leczeniu schizofrenii

Schizofrenia to jedno z najbardziej tajemniczych i trudnych do zrozumienia zaburzeń psychicznych. Chociaż może wydawać się przerażająca, istnieje nadzieja na skuteczne leczenie, które pozwoli pacjentom na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Składa się na nie psychoterapia i odpowiednio dobrane leki. Przebieg schizofrenii najczęściej dzieli się na okresy remisji (bez objawów) oraz te, kiedy występują objawy, pojawia się nasilenie objawów negatywnych.

Przyczyny schizofrenii wciąż pozostają źródłem badań naukowych, ale wiadomo, że są to zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Choroba ta często zaczyna się u młodych dorosłych, zazwyczaj między 16. a 30. rokiem życia. Naukowcy odkryli, że dziedziczność odgrywa istotną rolę w ryzyku zachorowania, ale nie jest to jedyny czynnik. Ryzyko zachorowania podnosi przewlekły stres, substancje psychoaktywne, trudne doświadczenia życiowe oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu.

Schizofrenia objawia się na wiele różnych sposobów, ale kluczowe objawy obejmują halucynacje, czyli doświadczanie rzeczy, które nie istnieją, oraz urojenia, czyli przekonania o rzeczach, które są nierzeczywiste. Pacjenci z schizofrenią mogą również wykazywać zaburzenia myślenia, trudności w koncentracji, apatię oraz trudności w relacjach społecznych. Funkcjonowanie pacjenta ze schizofrenia paranoidalna jest znacznie utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe.

Choć schizofrenia może wydawać się przerażająca, ważne jest zrozumienie, że odpowiednie leczenie pozwala wielu pacjentom na odzyskanie normalności. Kluczową rolę w leczeniu schizofrenii odgrywa odpowiedni dobór leków przeciwpsychotycznych połączony z terapią (najczęściej terapia poznawczo-behawioralna). Leczenie schizofrenii to również radykalna zmiana trybu życia – umiarkowany wysiłek fizyczny, unikanie stresu, uporanie się z uzależnieniami.

Istnieje wiele różnych leków stosowanych w leczeniu schizofrenii, które pomagają w kontrolowaniu jej objawów. Niektóre z tych leków są także wykorzystywane w leczeniu choroby Parkinsona, co podkreśla ich skuteczność w kontrolowaniu zaburzeń ruchowych i psychicznych. Często w terapia lekiem przeciwpsychotycznym (neuroleptykiem) jest niewystarczająca i konieczne są uzupełniające leki, np. leki przeciwdepresyjne (np. SSRI), leki uspokajające (benzodiazepiny) i normotymiczne. Stosowanie leków przeciwpsychotycznych i psychotropowych na początku terapii może wywoływać nieprzyjemne skutki uboczne (np. zawroty głowy, zaburzenia erekcji, senność, suchość w ustach – zależnie od produktu leczniczego) i wręcz nasilenie objawów negatywnych, jednak z czasem ustępują one i pojawia się poprawa.

Leki przeciwpsychotyczne I generacji (typowe), takie jak lewomepromazyna, chloroprotyksen czy tiotyksen są często stosowane w terapii schizofrenii. Pomagają one w kontrolowaniu halucynacji, urojeń i innych objawów choroby. W przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona, te same leki mogą pomóc w kontrolowaniu drżeń i zaburzeń ruchowych. Stosowanie niektórych leków przeciwpsychotycznych ma sporo ograniczeń – np. nie mogą stosować ich osoby z zaburzeniami układu krążenia, niewydolnością wątroby i nerek. Nie jest wskazane, aby osoby te prowadziły pojazdy mechaniczne.

Atypowe leki przeciwpsychotyczne – to nowocześniejsze leki przeciwpsychotyczne II generacji, o mniejszych skutkach ubocznych. Ustąpienie ostrych objawów choroby następuje też szybciej niż w w przypadku leków przeciwpsychotycznych I generacji. To substancje takie jak np. apiprazol, kwetiapina, rysperydon i sulpiryd. Ze stosowaniem niektórych leków przeciwpsychotycznych wiążą się liczne skutki uboczne, które jak wyżej wspomniano, z czasem ustępują na rzecz znacznej poprawy stanu pacjenta.

Leczenie schizofrenii to proces, który wymaga stałego monitorowania i dostosowywania leków. Szczególnie na początku wskazane są częste wizyty u psychiatry. Leków przeciwpsychotycznych nie wolno odstawiać bez kontroli lekarza – występuje wtedy znaczące ryzyko nawrotu choroby.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 20.11.2023
  • leki-na-schizofrenie
  • neuroleptyki-recepta
  • recepta-schizofrenia
  • schizofrenia
  • schizofrenia-recepta