Sildenafil

Sildenafil

Sildenafil - substancja czynna znajdująca się w lekach stosowanych w leczeniu zaburzeń wzwodu, popularnie nazywanych lekami na potencję. Viagra, Mensil, Maxigra Go to tylko niektóre z nazw handlowych leków zawierających Sildenafil.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Sildenafil jest substancją czynną należącą do grupy tzw. inhibitorów aktywności fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Znajduje się ona w składzie wielu leków stosowanych na zaburzenia erekcji, w leczeniu zaburzeń erekcji.

Stosowanie Sildenafilu, w dawkach 25 mg, 50 mg i 100 mg, wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Nie należy go przyjmować, jeśli nie występują zaburzenia erekcji – nie wykazuje działania u pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji i nie jest on przeznaczony dla kobiet.

Sildenafil w założeniu twórców miał służyć leczeniu nadciśnienia płucnego. W 1985 roku w firmie Pfizer, jednym z największych światowych koncernów farmaceutycznych, pracowano nad nowym sposobem leczenia dusznicy bolesnej objawiającej się ogromnym bólem w klatce piersiowej lub lewym ramieniu spowodowanym niedokrwieniem serca. W trakcie jednak badań klinicznych tej substancji czynnej pacjenci zgłaszali nietypowe działanie niepożądane – silną erekcję. Przeprowadzono więc odpowiednie procedury i Sidenafil zaczął służyć leczeniu zaburzeń wzwoduPreparat okazał się wielkim sukcesem dla firmy, która go wyprodukowała i o ile nie wszyscy kojarzą nazwę Sildenafil to cały świat zna nazwy handlowe leków na potencję go zawierających, zwłaszcza Viagry.

Leki i preparaty zawierające Sildenafil to między innymi:

 • dostępne bez recepty: Mensil, Maxigra Go i Inventum
 • dostępne wyłącznie na receptę: Viagra, Mason 100 mg.

Preparaty te stosowane są w stanie, gdy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać odpowiedniego wzwodu niezbędnego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. 

Syldenafil działa poprzez wspomaganie rozszerzenia naczyń krwionośnych członka i zwiększanie napływu krwi w ciałach jamistych prącia. Dzięki temu substancja wspomaga osiągnięcie erekcji oraz utrzymanie wzwodu. Co ważne, substancja tak działa jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej stymulacji seksualnej.

Preparaty i leki zawierające Sildenafil przyjmuje się przed planowaną aktywnością seksualną. Średni czas uzyskania erekcji po zażyciu Sildenafilu to 25 minut. Substancja wchłania się dość szybko po podaniu doustnym, a jej maksymalne stężenie we krwi występuje po 3 – 120 minutach. Zdarza się nawet, że wzwód występuje po 4-5 godzinach od przyjęcia leku. Często określa się, że właściwym jest przyjmowanie leku godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Należy pamiętać, że przyjmowanie leku wraz z posiłkiem powoduje opóźnione wchłanianie Sildenafilu.

Standardowa dawka Sildenafilu to 50 mg na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. 

Możliwe jest też:

 • zwiększenie dawki do 100 mg, co stanowi maksymalną dopuszczalną dawkę Sildenafilu na dobę
 • zmniejszenie dawki do 25 mg, jeśli działanie 50 mg leku jest zbyt silne lub u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Sildenafilu nie powinno się stosować częściej niż raz dziennie.

Sildenafil bezwzględnie nie jest przeznaczony dla kobiet. Zabronione jest też stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Pozostałymi przeciwskazaniami do stosowania Sildenafilu są między innymi:

 • nadwrażliwość na substancję czynną
 • przeciwwskazania do aktywności seksualnej – ciężka niewydolność serca, niestabilna dławica piersiowa i inne choroby układu sercowo-naczyniowego
 • ciężka niewydolność wątroby
 • hipotonia
 • przebyta utrata wzroku w jednym oku wskutek nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
 • dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki
 • jednoczesne leczenie lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotyn amylu), jakimikolwiek azotanami lub lekami pobudzającymi cyklazę guanylową (np. riocyguat).

Jak każdy lek, tak też leki zawierające Sildenafil mogą u niektórych pacjentów powodować skutki uboczne.

Należy zaprzestać stosowania preparatu zawierającego Sildenafil oraz niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej, jeżeli wystąpi:

 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku
 • ból w klatce piersiowej pojawiający się podczas lub po odbyciu stosunku seksualnego – w takiej sytuacji nie należy stosować azotanów
 • reakcja alergiczna, objawiająca się trudnościami w oddychaniu, świszczącym oddechem, obrzękiem powiek, ust, twarzy bądź gardła, zawroty głowy
 • ciężka reakcja skórna
 • przedłużający się wzwód (może być bolesny);
 • napady drgawek lub padaczki.

Wśród pacjentów stosujących Sildenafil bardzo często pojawiają się bóle głowy.

Stosowanie Sildenafilu często wiąże się z takim skutkami ubocznymi jak: zawroty głowy, zaburzenia widzenia jak brak ostrości, nadwrażliwość na światło czy nieprawidłowe widzenie barw, uderzenia gorąca nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, uczucie zatkanego nosa.

Skutki uboczne występujące niezbyt często u osób stosujących Sildenafil: uczucie zmęczenia i senności, zaczerwienienie i ból oczu, przekrwienie oka, podwójne widzenie, szum w uszach, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, bóle mięśni, osłabienie czucia, wysypka skórna, nudności i wymioty i suchość w jamie ustnej.

Rzadko zgłaszane i występujące skutki uboczne podczas przyjmowania substancji Sildenafil: omdlenia, zawał serca, udar mózgu, migotanie przedsionków, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, krótkotrwałe lub stałe osłabienie wzroku, utrata wzroku w jednym lub obydwu oczach, utrata słuchu, wystąpienie długotrwałego wzwodu (niekiedy bolesną) i krwawienie z nosa.

Należy pamiętać, że gdy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny zalecane jest zasięgnięcie pomocy lekarza. Grozi to bowiem uszkodzeniem tkanki penisa i może być przyczyną trwałej niezdolności do uzyskania erekcji. 

W związku z tym, że Sildenafil może powodować zaburzenia widzenia oraz zawroty głowy należy zachować ostrożność w trakcie stosowania leków go zawierających i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przyjmując substancję czynną – Sildenafil wraz z posiłkiem zmniejszone zostaje jego wchłanianie i opóźnione działanie preparatu. 

Nie należy przyjmować Sildenafilu:

 • podczas stosowania inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
 • gdy pacjent stosuje leki uwalniające tlenek azotu
 • wraz z innymi lekami wspomagającymi utrzymanie erekcji
 • wraz z dużymi ilościami alkoholu, który utrudnia uzyskanie erekcji i jej utrzymanie.

Badania po podaniu jednorazowej dawki leku zawierającego Sildenafil u zdrowych mężczyzn nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników.

Niemożność odbycia stosunku seksualnego dla większości mężczyzn jest dużym problemem, wpływa na jakość życia, relacje intymne, związek i prowadzi do obniżenia samooceny. Sildenafil – główna substancja czynna w wielu preparatach na leczenie zaburzeń erekcji to duża pomoc dla większości pacjentów. Warto więc zasięgnąć pomocy lekarskiej i skorzystać z dostępnych leków!

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • Inventum
 • leczenie zaburzeń erekcji
 • leki
 • leki na potencję
 • Mason
 • Maxigra Go
 • Mensil
 • Sildenafil
 • Viagra
 • zaburzenia erekcji