Sirdalud

Sirdalud

Sirdalud działa rozkurczowo i przeciwbólowo i stosowany jest w chirurgii ogólnej i neurologii. Leczy bolesne skurcze mięśni oraz przewlekłą spastyczność pochodzenia rdzeniowego lub kręgowego.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Sirdalud (tabletki 4 mg) to lek, którego substancją czynną jest tyzanidyna (w postaci chlorowodorku tyzanidyny), powodująca obniżenie wzmożonego napięcia i tym samym lek stosowany jest w leczeniu zwiększonego napięcia mięśni. Tyzanidyna działa na neurony znajdujące się w rdzeniu kręgowym powodujące nadmierne napięcie mięśni. 

Sirdalud działa rozkurczowo i przeciwbólowo i stosowany jest w chirurgii ogólnej i neurologii. Leczy bolesne skurcze mięśni oraz przewlekłą spastyczność pochodzenia rdzeniowego lub kręgowego.

Lek Sirdalud (tabletki 4 mg) przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego, a dawkowanie indywidualnie ustala lekarz. Lek Sirdalud wydawany jest wyłącznie na receptę.

Wskazaniami do stosowania leku Sirdalud tabletki są:

 • bolesne skurcze mięśni związane ze statycznymi i czynnościowymi chorobami kręgosłupa (zespoły szyjne i lędźwiowe);
 • bolesne skurcze mięśni w następstwie zabiegu chirurgicznego, np. z powodu przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego;
 • wzmożone napięcie mięśni wywołane przez choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane);
 • przewlekłe choroby rdzenia kręgowego;
 • choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego;
 • udar naczyniowy mózgu;
 • porażenie mózgowe.

Dawkowanie leku Sirdalud tabletki 4 mg należy ściśle dopasować do potrzeb pacjenta – lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie. Ogólne zalecenia dawkowania to:

 • 2 – 4 mg trzy razy na dobę – by złagodzić bolesne skurcze mięśni;
 • 12-24 mg na dobę (podawane w 3 lub 4 równych dawkach) – gdy pacjent ma wzmożone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych, ale:
  • na rozpoczęcie leczenia stosuje się dawki do 6 mg na dobę (najlepiej w trzech podzielonych dawkach),
  • w razie konieczności lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo o 2-4 mg na dobę, co 3-7 dni; 
 • 2 mg raz na dobę – na rozpoczęcie leczenia u osób z niewydolnością nerek i można ją stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnej odpowiedzi chorego.

Przeciwwskazania do stosowania leku Sirdalud tabletki 4 mg to:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, 
 • ciąża (chyba, że korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają ewentualne ryzyko działań niepożądanych);
 • jednoczesne przyjmowanie silnych inhibitorów CYP1A2 (np. fluwoksaminy lub cyprofloksacyny);
 • zakłócenie czynności wątroby – niewydolność wątroby,
 • wiek pacjenta – poniżej 18. roku życia.

Kobiety w okresie karmienia piersią nie powinny przyjmować leku Sirdalud.

Przed zastosowanie leku Sirdalud tabletki 4 mg poinformuj lekarza o:

 • swoich chorobach, zwłaszcza jeśli chorujesz na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, schorzenia wątroby, nerek;
 • przyjmowanych lekach – zwłaszcza, gdy przyjmujesz leki przeciwdepresyjne (fluwoksaminę, cyprofloksacynę), leki przeciwarytmiczne, doustne leki antykoncepcyjne i tiklopidynę, leki obniżające ciśnienie krwi, leki moczopędne i uspokajające. 
 • wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. 

Lekarz musi wiedzieć, że jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Zakazane jest stosowanie leku Sirdalud z alkoholem. Podczas stosowania leku Sirdalud należy bezwzględnie zrezygnować ze spożywania alkoholu, ponieważ może on zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Po zażyciu leku Sirdalud, jak każdego innego leku, u niektórych pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane. Działania niepożądane występują częściej w przypadku stosowania większych dawek lub ze wzrostem stosowanej dawki.

Możliwe działania niepożądane – występujące bardzo często (u 1 na 10 osób):

 • uczucie zmęczenia,
 • uczucie senności,
 • zawroty głowy,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Możliwe działania niepożądane – występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu, bezsenność,
 • obniżenie ciśnienia tętniczego,
 • nudności,
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Możliwe działania niepożądane – występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zmniejszenie częstotliwości rytmu serca – bradykardia,
 • omdlenie,
 • zaburzenia widzenia, nieostre widzenie,
 • wysypka,
 • zaczerwienienie skóry (rumień),
 • zapalenie skóry.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych poinformuj o tym lekarza, w tym o wystąpieniu innych, niewymienionych tu działań niepożądanych. 

Występowanie po zastosowaniu leku Sirdalud pewnych działań niepożądanych jak np. uczucie senności, zawroty głowy, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn i powinno być powodem rezygnacji z ich prowadzenia.

Terapii lekiem nie należy przerywać nagle, a jego odstawienie następuje wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego. Kończąc leczenie należy stopniowo zmniejszać przyjmowaną dawkę leku, by zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych – nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca.

Przeczytaj także o:

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • Bolesne skurcze mięśni
 • napięcie mięśni
 • Sirdalud
 • Tyzanidyna
 • Wzmożone napięcie mięśni