Telemedycyna rozwija się w celu poprawy zdrowia pacjentów

W dobie szybkiego postępu technologicznego telemedycyna coraz śmielej wkracza na arenę opieki zdrowotnej, oferując nie tylko nowe możliwości diagnozowania i leczenia, lecz także przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjentów. Opieka zdrowotna staje się lepiej dostępna dzięki połączeniu nowoczesnych rozwiązań medycznych z teleinformatyką. Szybkie przesyłanie dokumentacji medycznej, konsultacje online z pacjentami lub między specjalistami, a nawet zabiegi przeprowadzane zdalnie, za pomocą robotów operujących, stają się codziennością polskich przychodni i szpitali. Poznaj zalety telemedycyny i e-zdrowia.

Termin „telemedycyna” nie jest tym samym co „E-zdrowie”. Ten drugi termin oznacza całość zastosowań narzędzi i rozwiązań telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych do leczenia i opieki zdrowotnej.

W skład „e-zdrowia” wchodzą takie zagadnienia jak:

 • teleopieka nad pacjentem;
 • telemedycyna;
 • informatyka medyczna;
 • technologie komunikacyjne i informatyczne stosowane w opiece zdrowotnej;
 • zarządzanie informacją o zdrowiu;
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • platformy informatyczne promujące zdrowie i pomagające w procesie leczenia.

Cały ten system umożliwia skokową poprawę jakości i dostępności do usług medycznych. Pacjenci z regionów odległych od dużych miast mają łatwiejszy dostęp do konsultacji lekarskich bez konieczności długich podróży. To szczególnie przydatne w sytuacjach nagłych czy w przypadku potrzeby szybkiej porady specjalisty. Teleopieka medyczna staje się filarem sprawowania nadzoru nad pacjentami ze schorzeniami przewlekłymi, umożliwiając im regularne monitorowanie stanu zdrowia z wygodą i bezpieczeństwem. W ten sposób monitorowane mogą być np. choroby układu krążenia, cukrzyca czy choroby tarczycy. Coraz więcej przychodni POZ również decyduje się na rozwiązania z zakresu teleopieki, np. konsultacje zdalne z lekarzami pierwszego kontaktu. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta z chorobami przewlekłymi najczęściej odbywa się poprzez wykonanie badań w miejscowym laboratorium a następnie przesłanie ich do specjalistów, np. za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Usługi telemedyczne umożliwiają również przesyłanie na odległość wyników badań obrazowych w bardzo wysokiej rozdzielczości i w czasie rzeczywistym, co pomaga określonym specjalistom komunikować się ze sobą i jak najlepiej ocenić stan zdrowia pacjenta. Dzięki takim rozwiązaniom personel z mniejszych ośrodków medycznych może szybko skonsultować trudny przypadek chorego z inną jednostką wysoko specjalistyczną, np. szpital powiatowy z instytutem specjalistycznym. Za pośrednictwem systemów teleinformatycznych mogą być prowadzone czynności ratownicze, czego przykładem jest system Medycznych Stacji Odbiorczych.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny definiuje telemedycynę prościej – jest to wymiana informacji pomiędzy najmniej dwoma użytkownikami za pomocą komunikacji teleinformatycznej. W ten sposób mogą odbywać się całe konsylia lekarskie o stanie zdrowia szczególnie trudnych w leczeniu pacjentów. Dalszy rozwój telemedycyny to już nie tylko konsultacje, omawianie wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, ale nawet tak daleko posunięte działania, jak zdalne operowanie pacjentów za pomocą robotów.

Jakie są ogólne zalety telemedycyny i e-zdrowia?

 • zmniejszone ogólne koszty leczenia m.in. dzięki ograniczeniu kosztów dojazdów do placówek medycznych;
 • lepsza dostępność do specjalistycznej opieki medycznej, przede wszystkim dla pacjentów z obszarów wykluczonych komunikacyjnie i oddalonych od dużych miast;
 • zwiększone możliwości podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego poprzez szkolenia i sympozja online;
 • porada telefoniczna – w czasie rozmowy telefonicznej lub wideorozmowy z lekarzem można uzyskać szybko receptę, zwolnienie lekarskie, zalecenia czy skierowanie na badania;
 • skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską, co jest szczególne istotne w usługach specjalistycznych – im szybciej pacjent trafi do lekarza, tym lepsze jest jego rokowanie;
 • ułatwienie dostępu do opieki medycznej i usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • możliwość odbywania wizyt lekarskich bez konieczności brania urlopów i dni wolnych w pracy – wystarczy 20 minut przerwy;
 • telemedycyna zapewnia regularną kontrolę lekarską jeśli chodzi o choroby przewlekłe;a
 • możliwość podejmowania szybszych i bardziej trafnych decyzji – np. za pomocą telemedycyny można szybko poznać stan zdrowia pacjenta będącego w karetce. W tym czasie można już przygotowywać salę operacyjną, stanowisko reanimacyjne czy aparat do pilnego badania obrazowego

Oczywiście telemedycyna w wielu przypadkach nie zastąpi osobistego kontaktu z lekarzem, jednak będzie dużym ułatwieniem w procesie diagnozowania, późniejszego leczenia i kontrolowania stanu zdrowia pacjentów.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 23.11.2023
 • e-zdrowie
 • lekarz-online
 • telemedycyna