Teleporady

E-konsultacje z lekarzem pozwalają na szybszą diagnozę oszczędzając czas zarówno pacjentowi, jak i specjaliście. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach warto skorzystać z teleporady, jak ją umówić oraz w jaki sposób przygotować się do niej.

Jest to konsultacja z właściwym personelem medycznym wykorzystująca systemy teleinformatyczne, czyli telefon, czat lub wideoczat w kontakcie z pacjentem. To wygodna forma przeprowadzenia wizyty u lekarza bez wychodzenia z domu, która dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pacjenta ograniczając bezpośredni kontakt z wieloma patogenami obecnymi choćby w poczekalniach.

Podczas teleporady możesz dostać e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie. Wgląd do Twojej dokumentacji medycznej będziesz miał poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Teleporady udzieli lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale także każdy specjalista świadczący usługi w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, o ile ma ją w swojej ofercie. Szybkie i wygodne teleporady ze specjalistami można odbyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz platform telemedycznych, które pozwalają na łatwe umówienie e-konsultacji oraz kontakt z lekarzem, zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Pamiętaj jednak, że każdy pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego bezpośrednio, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na zrealizowanie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Teleporady na szeroką skalę praktykowane były ze względu na komfort i zdrowie pacjenta podczas pandemii koronawirusa, zalecał je także Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak okazały się na tyle efektywną formą kontaktu z pacjentem, że wykonywane są nadal – zarówno w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak i przez jednostki medyczne z sektora prywatnego.

Teleporady możesz umówić zawsze wtedy, gdy potrzebujesz konsultacji lekarskiej, a Twój stan zdrowia nie wymaga bezpośredniej wizyty w celu przeprowadzenia diagnostyki i badań. Umów teleporadę, gdy masz przewlekłą chorobę i chcesz przedłużyć receptę, skonsultować wyniki badań (w szczególności laboratoryjnych) i odczuwane dolegliwości oraz potrzebujesz e-zlecenia na wyroby medyczne. Ale również, gdy masz uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Teleporady udzielane są przez lekarzy POZ nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki. Mogą odbyć się także w późniejszym terminie, gdy Zakład Opieki Zdrowotnej uzgodni to z pacjentem.

Gdy potrzebujesz konsultacji z lekarzem specjalistą wystarczy, że zgłosisz telefoniczne zapotrzebowanie na świadczenie zdrowotne w Rejestracji POZ. Pracownik rejestracji potwierdzi Twoje dane kontaktowe, zbierze wstępny wywiad medyczny oraz umówi termin i godzinę teleporady.

Możesz skorzystać też z teleporady świadczonej przez platformy telemedyczne prowadzące działalność medyczną. Wystarczy wybrać kto ma prowadzić e-konsultację: może to być dowolny lekarz, pielęgniarka, położna, a następnie przystąpić do wybrania terminu teleporady. W ustalonym terminie lekarz specjalista podejmie próbę nawiązania kontaktu przez preferowane systemy łączności.

W dniu 16 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ustalono m.in., że gdy świadczeniodawca POZ podejmie co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady i jeżeli nie uda mu się z nim skontaktować, to teleporada zostaje anulowana.

Możesz też samodzielnie zająć się jej anulowaniem, gdy zajdzie potrzeba. Odwołaj lub przełóż termin teleporady telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Z lekarzem pierwszego kontaktu w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej można odbyć teleporadę dotyczącą stanu zdrowia pacjenta, jednak lekarz nie może jej narzucić (poza kilkoma sytuacjami). Tak więc to pacjent wybiera, w jakiej formie chce odbyć wizytę.

Do bezpośredniej wizyty masz prawo, gdy Twoje zdrowie pogorszyło się z powodu przewlekłej choroby, na którą chorujesz lub podejrzewasz u siebie chorobę nowotworową. Także lekarz, pielęgniarka, położna, których wskazałeś w deklaracji wyboru, gotowi są do realizacji świadczenia zdrowotnego w ramach bezpośredniej wizyty, zwłaszcza, gdy jest to pierwsze spotkanie.

W sytuacji, gdy Twoje dziecko nie ukończyło jeszcze sześciu lat, również powinno być kierowane na wizytę w gabinecie. Wyjątek dotyczy porady kontrolnej, która może odbyć się w formie teleporady, gdy nie polega na fizycznym badaniu. Lekarz musi to jednak ustalić wcześniej z opiekunem ustawowym dziecka na bezpośredniej wizycie.

teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej skorzystaj, gdy podejrzewasz zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz potrzebujesz zlecenia na wyroby medyczne oraz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną oraz dostęp do danych medycznych. Ale także, gdy potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Lekarze pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, reprezentujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ale także sektor prywatny oferują udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Odbywając teleporadę może zdarzyć się, że lekarz poprosi Cię o wgląd do dokumentacji medycznej, warto więc mieć ją przy sobie i odczytać lekarzowi niezbędne informacje podczas e-wizyty. Można także przygotować się wcześniej i jeszcze w momencie ustalenia terminu teleporady na platformie telemedycznej postarać się o załączenie cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej do swojego konta. Dokumentacja medyczna zabezpieczona jest przed nieuprawnionym wykorzystaniem i nieuprawnionym ujawnieniem.

Przed rozpoczęciem teleporady, obojętnie czy to Ty jesteś pacjentem, czy występujesz jako opiekun ustawowy dziecka, w którego imieniu poprowadzisz e-konsultację, sprawdź jakość łącza internetowego oraz stan naładowania baterii telefonu. Zadbaj też o to, aby mieć przy sobie dokumentację medyczną – wyniki badań, spis zażywanych leków czy ewentualny wypis ze szpitala. Może się okazać, że przeprowadzenie wywiadu medycznego, a następnie udzielenie świadczenia zdrowotnego, będzie wymagało udzielenia szczegółowych informacji. Przed teleporadą znajdź również ustronne miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał w swobodnej rozmowie z lekarzem specjalistą.

Przed udzieleniem teleporady lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta. Robi to wykorzystując przekazane przez pacjenta dane, np. udostępnione w dokumentacji medycznej lub wskazane w Internetowym Koncie Pacjenta.

Następnie lekarz specjalista przeprowadza wywiad medyczny, który pozwala na sprawdzenie jaki jest faktyczny stan zdrowia pacjenta, a także analizuje jego dokumentację medyczną.

Kolejnym krokiem jest postawienie diagnozy oraz przekazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania (jest to tzw. świadczenie zdrowotne). Gdy lekarz stwierdzi, że teleporada była niewystarczająca, aby rozwiązać problem zdrowotny pacjenta oraz postawić diagnozę, musi zlecić dodatkowe badania wystawiając w systemie stosowne skierowania. Gdy uzna za zasadne, może także wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie, które sprawdzić możesz w Internetowym Koncie Pacjenta oraz zalecić odbycie stacjonarnej wizyty, gdy problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Teleporady przeprowadzane mają być w warunkach gwarantujących poufność. Osoby nieuprawnione do wglądu do informacji i dokumentów przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady nie powinny mieć do nich dostępu.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 27.01.2023
  • e-konsultacja
  • e-wizyta
  • teleporada
  • teleporady