Tramal

Tramal - co to za lek?

Tramal to lek opioidowy o bardzo silnym działaniu przeciwbólowym wydawany jest on wyłącznie na receptę.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Lek Tramal to lek przeciwbólowy, jego główna substancja czynna to tramadol. który jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, które określane są mianem narkotycznych leków przeciwbólowych.

Lek Tramal jest lekiem opioidowym, który został uzyskanym syntetycznie. Mechanizm działania tego leku polega na łączeniu się z receptorami opioidowymi znajdującymi się w organizmie i pobudzaniu ich.

Lek Tramal ma też wpływ na przewodzenie bólu w rdzeniu kręgowym, gdyż zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w synapsach.

Lek Traml podawany doustnie działa ok. 5 razy słabiej niż morfina stosowana doustnie. Natomiast lek Tramal podawany pozajelitowo działa ok. 10 razy słabiej niż morfina podawana w sposób analogiczny.

Lek Tramal po podaniu doustnym i doodbytniczym wchłania się zadawalająco, gdyż około 75% leku przenika do krwi.

Działanie przeciwbólowe rozpoczyna się dość szybko, po około15–30 minutach i trwa ono przez 3–4 godziny. Działanie przeciwbólowe tabletek o przedłużonym uwalnianiu substacji czynnej utrzymuje się natomiast przez 6–8 godzin.

Tramadol jest głównym składnikiem leku Tramal w każdej z jego formie, w zależności od postaci leku znajdują się tam poniższe substancje pomocnicze:

 1. tabletki o przedłużonym uwalnianiu – hypromeloza 100 000 mPas, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 6 mPas, laktoza jednowodna, makrogol 6000, glikol propylenowy, talk, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony (E 172), lak żółcieni chinolinowej (E 104) oraz żelaza tlenek brązowy (E 172);
 2. kapsułki twarde – celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna oraz sodu laurylosiarczan;
 3. krople doustne – sacharoza 0,2 g/ml, potasu sorbitan, glicerol 85%, glikol propylenowy, sodu cyklaminian, sodu sacharynian, makroglicerolu hydroksystearynian, olejek miętowy częściowo dementolizowany, zapach anyżowy oraz woda oczyszczona;
 4. czopki doodbytnicze -tłuszcz twardy;
 5. płyn do wstrzykiwania – sodu octan trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Lek Tramal jest lekiem bardzo skutecznym w zwalczaniu ostrego bólu, nie oznacza to jednak, że może być stosowany przez każdego pacjenta z dolegliwościami bólowymi.

 1. stwierdzona nadwrażliwość na tramadol, inne opiodowe leki przeciwbólowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
 2. ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opiodami lub lekami psychotropowymi;
 3. przyjmowanie lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie zażywanie inhibitorów MAO;
 4. padaczka nie poddająca się leczeniu;
 5. leczenie uzależnienia od opioidów.

Podczas stosowania leku Tramal należy postępować ściśle według wskazań lekarza oraz stosować się do informacji zawartych w ulotce leku Tramal.

Niezależnie od tego należy zachować szczególna ostrożność w niżej wymienionych przypadkach:

 1. uzależnienia od innych substancji przeciwbólowych, szczególnie opioidów;
 2. zaburzenia świadomości – zwłaszcza jeżeli pacjent odczuwa zbliżające się zasłabnięcie;
 3. we wstrząsie, którego objawem mogą być zimne poty; 
 4. w razie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego – może to wystąpić po urazie głowy lub w chorobach mózgu;
 5. w razie zaburzenia układu oddechowego;
 6. u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe; 
 7. u pacjentów z padaczką lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu padaczkowego;
 8. u pacjentów z chorobą wątroby lub nerek;
 9. jeśli u pacjenta występuje depresja i pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne, ponieważ niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z tramadolem;
 10. u pacjentów z zahamowaną czynnością ośrodka oddechowego, jednocześnie stosujących leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego;

Lek Tramal jak znaczna część preparatów leczniczych może nieść ze sobą skutki uboczne. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na częstość jego występowania podzielone zostały na:

 1. bardzo częste skutki uboczne po zastosowaniu leku Tramal: zawroty głowy i mdłości;
 2. częste skutki uboczne po zastosowaniu leku Tramal: bóle głowy, uczucie senności, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne pocenie się, zmęczenie;
 3. niezbyt częste skutki uboczne po zastosowaniu leku Tramal: zaburzenia czynności układu krążenia i zaburzenia czynności serca – kołatanie serca, odruchy wymiotne, podrażnienie żołądka i jelit- objawy żołądkowo jelitowe, biegunka, odczyny skórne – reakcje alergiczne;
 4. rzadkie skutki uboczne po zastosowaniu leku Tramal: wolne bicie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zmiany apetytu, wolne oddychanie, duszność, opisywano nasilenie astmy oskrzelowej, zahamowanie oddychania, nieprawidłowe odczuwanie bodźców, drżenia, ryzyko wystąpienia drgawek, napady padaczkowe, skurcze mięśni, nieskoordynowane ruchy, omdlenie, zaburzenia mowy; omamy, stany splątania, zaburzenia snu, majaczenia, niepokój i koszmary senne, zaburzenia nastroju, zmiany aktywności, zmniejszenie percepcji czuciowej i poznawczej;
 5. bardzo rzadkie skutki uboczne po zastosowaniu leku Tramal: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Istnieje też pewna grupa działań niepożądanych leku Tramal, których częstotliwość nie jest znana, ale należy brać je pod uwagę:

 1. zbyt małe stężenie cukru we krwi;
 2. zespół serotoninowy, którego objawami mogą być zmiany stanu psychicznego w tym pobudzenie, halucynacje, śpiączka;
 3. gorączka;
 4. przyspieszone tętno;
 5. niestabilne ciśnienie krwi – wzrost ciśnienie tętniczego lub jego spadek;
 6. mimowolne skurcze mięśni, sztywność mięśni, brak koordynacji;
 7. objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem Tramal należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które obecnie lub ostatnio były przyjmowane.

Głównym przeciwwskazaniem do przejmowania leku jest równoległe stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, które blokują rozpad neuroprzekaźników w mózgu.

Działanie przeciwbólowe leku Tramal może zostać osłabiene, a czas działania skrócony w razie jednoczesnego stosowania leków zawierających:

 1. karbamazepinę zawartą w leku przeciwpadaczkowym;
 2. pentazocynę, nalbufinę lub buprenorfinę, które występują w lekach przeciwbólowych;
 3. ondansetron, czyli lek przeciwwymiotny.

Poza tym wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku jednoczesnego leczenia lekami:

 1. innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina czy kodeina – występuje uczucie senności lub zbliżającego się zasłabnięcia;
 1. lekami uspokajającymi lub nasennymi – zwiększa się ryzyko senności, mogą wystąpić trudności w oddychaniu, śpiączka, a nawet zagrożenie życia;
 2. produktami leczniczymi, które mogą powodować drgawki – pewne leki przeciwdepresyjne oraz leki przeciwpsychotyczne. Nie powinno się stosować selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy;
 3. lekami przeciwdepresyjnymi;
 4. lekami przeciwkrzepliwymi pochodnymi kumaryny, celem zmniejszenia krzepliwości krwi – mogą wystąpić krwawienia wskutek działania tych leków na układ krzepnięcia.
 5. ketokonazolu- leku przeciwgrzybiczego i erytromycyny, czyli antybiotyku przeciwbakteryjnego- mogą one hamować metabolizm tramadolu i prawdopodobnie jego aktywnego metabolitu.

Stosowanie każdego leku w czasie ciąży lub laktacji wymaga konsultacji z lekarzem ginekologiem. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Tramal.

Lek Tramal ma zdolność przenikania przez łożysko, z tego powodu nie rekomenduje się jego stosowania w okresie ciąży.

Decyzję o podjęciu lub kontynuacji leczenia podejmuje zawsze lekarz. W wypadku, kiedy ciężarna stosuje leczenie przez dłuższy czas, u noworodka może wystąpić uzależnienie od substancji czynnej. Wiąże się to z tym, iż już po porodzie mogą wystąpić objawy odstawienia.

Decyzja dotycząca możliwości karmienia dziecka piersią uzależniona jest od rozpoczętej terapii. W przypadku jednorazowego podania leku matce, z reguły nie trzeba przerywać karmienia piersią.

Jednak jeżeli lek Tramal ma być stosowany przez dłuższy czas, należy rozważyć albo zaniechanie leczenia , albo zdecydować o odstawieniu dziecka od piersi na czas trwania kuracji.

Prowadzenie samochodu to jedna z głównych aktywności naszego codziennego życia. Znaczna część kierowców wie i pamięta, że obowiązuje zakaz prowadzenia samochodów po spożyciu alkoholu. Alkohol bowiem zaburza zdolność prowadzenia pojazdów, wydłuża czas reakcji i stwarza ryzyko wielkiego niebezpieczeństwa nie tylko dla osób prowadzących, ale również dla całego otoczenia.

Niektóre leki, podobnie jak alkohol, mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie organizmu i poprzez to mogą zaburzać zdolność prowadzenia samochodu oraz zwiększać ryzyko wypadku.

Narkotyczne leki przeciwbólowe – opioidy , w tym lek Tramal, oprócz działania przeciwbólowego, działają depresyjnie na Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN).

Wykazują działanie uspokajające, przeciwkaszlowe, depresyjne na ośrodek oddechowy i euforię. Ponadto powodują spadek koncentracji, upośledzają procesy myślowe, obniżają sprawność ruchową i wydłużają czas reakcji.

W związku z tym prowadzenie samochodu w czasie stosowania leku Tramal jest zakazane. 

Nie wykryto , aby istniały niekorzystne interakcje między lekiem Tramal a produktami żywnościowymi. Jedyna korelacja preparatu dotyczy alkoholu.

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leku Tramal.

W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, natomiast w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem.

Nie należy też w żadnym wypadku popijać leków napojami alkoholowymi.

Lek Tramal może wywołać uzależnienie.

W razie nagłego przerwania leczenia bólu mogą wystąpić objawy odstawienne, do których należą:

 1. zwężenie źrenic;
 2. nieostre widzenie;
 3. nadmierne rozszerzenie źrenic;
 4. osłabienie mięśni szkieletowych;
 5. trudności lub ból przy oddawaniu moczu, zmniejszenie objętości moczu lub całkowite zatrzymanie moczu;
 6. reakcje alergiczne, w tym trudności w oddychaniu, świszczący oddech, odczyny skórne;
 7. wstrząs, czyli nagła niewydolność krążenia.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 18.06.2024
 • #ból #leczeniebólu
 • #silnyból
 • #walkazbólem