Trulicity

Trulicity

Trulicity to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 w postaci zastrzyków podskórnych, którego substancją czynną jest dulaglutyd - długo działający agonista receptora glukagonopodobnego peptydu typu pierwszego (GLP-1).

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Trulicity to lek stosowany w leczeniu cukrzycy w postaci zastrzyków podskórnych – długo działający agonista receptora glukagonopodobnego peptydu typu pierwszego (GLP-1). Substancją czynną Trulicity jest dulaglutyd.

1 wstrzykiwacz półautomatyczny (0,5 ml) zawiera 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg lub 4,5 mg dulaglutydu, a lek dzięki wydłużonemu działaniu może być podawany we wstrzyknięciach podskórnych raz w tygodniu. 

Trulicity i dulaglutyd podobnie, jak pozostałe leki oparte o mechanizm działania analogów GLP-1, hamuje opróżnianie żołądka, poprawia kontrolę glikemii, dzięki długotrwałemu obniżeniu stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. W przypadku zwiększenia stężenia glukozy we krwi, stymuluje uwalnianie insuliny oraz jednocześnie hamując wydzielanie glukagonu, obniżając tempo syntezy glukozy w wątrobie.

Trulicity podaje się podskórnie w brzuch, ramię lub udo.

Lek Trulicity wskazany i stosowany jest w leczeniu osób dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2 w połączeniu z dietą (jako uzupełnienie diety) i ćwiczeniami:

 • w monoterapii, gdy leczenie lekami zawierającymi metforminę jest niemożliwe
 • w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

Coraz częściej lek Trulicity przepisywany jest pacjentom walczącym z otyłością. Choć nie jest zarejestrowany w tym zakresie, środowisko medyczne popiera zastosowanie analogów GLP-1 w leczeniu otyłości, która jest pierwszym krokiem do cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych.

Lek Trulicity to roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych w okolicach brzucha, uda lub górnej części ramienia. Leku nie należy podawać dożylnie ani domięśniowo.

Zalecana dawka leku Trulicity u osób dorosłych:

 • 0,75 mg (0,5 ml) raz w tygodniu – w monoterapii cukrzycy typu 2;
 • 1,5 mg (0,5 ml) raz w tygodniu – w leczeniu uzupełniającym, przy czym u osób szczególnie wrażliwych dawkowanie można rozpocząć od dawki leku 0,75 mg.

Dawkę leku 1,5 mg (0,5 ml) można zwiększać, w celu kontroli glikemii, maksymalnie do 4,5 mg raz w tygodniu.

W przypadku dodania leku Trulicity do aktualnie stosowanego schematu leczenia pochodną sulfonylomocznika lub insuliną, możliwe jest stopniowe zmniejszanie dawki insuliny lub pochodnej sulfonylomocznika. Ma to ograniczyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii.

Nie jest konieczne samodzielne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi w trakcie stosowania leku Trulicity. Można to jednak wykonywać w celu dostosowania dawek pozostałych leków przyjmowanych razem w Trulicity.

Zalecana dawka leku Trulicity może być podawana o dowolnej porze dnia, niezależnie od przyjmowanych posiłków. 

W przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego Trulicity:

 • w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy ją podać możliwie najszybciej – o ile do wyznaczonego terminu kolejnego wstrzyknięcia pozostało co najmniej 3 dni/72 godziny;
 • pominiętą dawkę należy opuścić i kolejną dawkę należy wstrzyknąć w wyznaczonym terminie – jeśli termin następnego wstrzyknięcia wypada za mniej niż 3 dni/ 72 godziny (nie należy stosować dawki podwójnej).

Przeciwskazaniem do stosowania leku Trulicity jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Nie należy stosować leku Trulicity (dulaglutydu) u pacjentów z cukrzycą typu 1, ani w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej. 

Nie zaleca się stosowania leku Trulicity u pacjentów z ciężkimi chorobami układu pokarmowego, w związku z brakiem badań w tej grupie.

Ryzyko hipoglikemii podczas stosowania leki jest zwiększone i hipoglikemia objawowa w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi występuje często, a w przypadku stosowania w skojarzeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną lub metforminą – bardzo często.

Jak w przypadku stosowania każdego innego leku, lek Trulicity może powodować działania niepożądane. Bardzo częste działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego podczas stosowania leku Trulicity to:

 • nudności,
 • bóle brzucha,
 • biegunka, 
 • wymioty.

Częste działania niepożądane to: 

 • niestrawność, 
 • zaparcia,
 • zmniejszenie apetytu,
 • refluks,
 • odbijanie,
 • zmęczenie,
 • zwiększenie częstotliwości rytmu serca.

Niezbyt częste działania niepożądane to: 

 • odwodnienie, 
 • kamica żółciowa,
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego,
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia, wysypka, pokrzywka.

Rzadkie działania niepożądane lub działania niepożądane o nieustalonej częstotliwości to: 

 • ostre zapalenie trzustki,
 • zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych,
 • niedrożność jelit,
 • reakcje anafilaktyczne.

Szczególnie na początku leczenia, pacjenci zgłaszali odwodnienie, które może prowadzić do ostrej niewydolności nerek lub nasilenia zaburzeń czynności nerek. Lekarz powinien poinformować pacjenta o takim ryzyku i wskazać działania zapobiegawcze.

Lekarz powinien także poinformować pacjenta o objawach ostrego zapalenia trzustki. Zapalenie trzustki jest podstawą do natychmiastowego zaprzestania przyjmowania leku Trulicity i nie należy go potem wznawiać.

Lek Trulicity nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku jednak z faktem, że u pacjentów stosujących lek Trulicity ryzyko hipoglikemii jest wyższe, należy zachować ostrożność i dbać, by do występowania hipoglikemii nie dochodziło w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Autor

Zespół Telemedi

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • Cukrzyca typu 2
 • Dulaglutyd
 • GLP-1
 • Kontrola glikemii
 • trulicity