Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to bardzo ważny i przydatny element naszego życia. Nie tylko dla nas samych, ale także dla najbliższych. Dzięki polisie na życie, możemy spać trochę spokojniej. Polisa może zapewnić nam ochronę nie tylko na życie, ale na życie i zdrowie.

Ubezpieczenie na życie to bardzo ważny i przydatny element naszego życia. Nie tylko dla nas samych, ale także dla najbliższych. Dzięki polisie na życie, możemy spać trochę spokojniej. Polisa może zapewnić nam ochronę nie tylko na życie, ale na życie i zdrowie.

Ubezpieczenie na życie to najprościej mówiąc jest to dokument (polisa), dzięki któremu możesz zapewnić wsparcie finansowe dla siebie oraz dla twoich bliskich (dzieci rodzeństwa) w trudnych życiowych momentach.

Podstawową sytuacją jest wypadek śmierci ubezpieczonego, poważnego zachorowania lub ogólnie w przypadku problemów zdrowotnych.

Polisę dobieramy według własnych preferencji. Istnieją różne opcje ubezpieczeń na życie: podstawowe, rozszerzone, wyłącznie dla siebie lub dla siebie i bliskich.

Sami decydujemy na jak długo i w jaki zakres ubezpieczenia nas interesuje. W ten sposób możemy otrzymać najlepiej dopasowaną ofertę.

Standardowo, polisa na życie działa od następnego dnia, w którym zostanie opłacona składka miesięczna.

Istnieją jednak wyjątki, kiedy ubezpieczyciel narzuca okres karencji ubezpieczeniowej (okresowy brak odpowiedzialności finansowej ze strony ubezpieczyciela). Spowodowane jest to przypadkami nadużyć ze strony nieuczciwych klientów.

Karencji możemy uniknąć, przy zakupie polisy życiowej w podstawowym wymiarze, bez rozszerzania według innych indywidualnych potrzeb. Wtedy trzeba się liczyć z tym, że zakres ubezpieczenia będzie ograniczał się tylko do zdarzenia, jakim jest zgon osoby ubezpieczonej.

Standardowo ubezpieczenia na życie chronią klientów 24 godziny na dobę na całym świecie.

W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdziemy następujące rodzaje polis: indywidualną, grupową, inwestycyjną, terminową, bezterminową, posagową oraz NNW.

Najpopularniejszy rodzaj polisy to polisa indywidualna, która jest skrojona na miarę naszych potrzeb. Sami decydujemy o tym, co ma zawierać indywidualne ubezpieczenie.

Polisę grupową bardzo często udostępniają pracodawcy a czasem także banki i operatorzy sieci komórkowych. Niestety warunki nie są zazwyczaj atrakcyjne, ponieważ taki produkt powstaje z myślą o większej grupie osób, w różnym wieku i z różnymi potrzebami często w zależności od możliwości finansowych.

Składka miesięczna jest zazwyczaj niewielka, a polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ciężko tu mówić o 100% dopasowaniu oferty do swoich potrzeb.

W ramach zakupu ubezpieczenia inwestycyjnego kwota składki dzieli się na dwie części: ochronną i inwestycyjną.Dzięki temu, możemy uzyskać ochronę oraz gromadzenie kapitału. Składka częściowo jest przeznaczana na fundusz kapitałowy.

Przy wyborze takiej polisy należy zawsze pamiętać o ryzyku inwestycyjnym.

Jeśli chodzi o polisę bezterminową, to jej składkę opłaca się przez określony czas, aby finalnie zostać z niej zwolnionym. Dzięki temu otrzymujemy dożywotnią ochronę na przyszłość a w razie nieszczęśliwego wypadku (np. na wypadek swojej śmierci), pieniądze zostaną wypłacone na konto twoich bliskich.

Istnieje także ubezpieczenie na życie, jakim jest polisa posagowa. Jej celem jest zebranie środków finansowych na start w dorosłe życie dziecka. Produkt ten może być wykupiony przez rodziców bądź inne osoby bliskie, na przykład rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie lub przyjaciele rodziny.

Umowa na to ubezpieczenie zawarta może być na okres 5 do 25 lat.

Ostatnią z wymienionych polis jest polisa NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku. W ramach polisy mamy ochronę w razie wypadku, urazów ciała, czy pobytu w szpitalu.

Bardzo wielu ubezpieczonych decyduje się na połączenie polisy na życie i zdrowie. Posiadając takie świadczenie, wtedy nie tylko nasi bliscy są chronieni w przypadku naszej śmierci, ale także my sami w przypadku nagłych zachorowań. Najpopularniejszymi rozszerzeniami polis są:

 • NNW na zdrowie,
 • poważne zachorowania,
 • leczenie szpitalne,
 • inwalidztwo,
 • choroby nowotworowe.

Warto przemyśleć takie ubezpieczenia na życie, ściągnie to z nas kolejne zmartwienie w przypadku nagłych zachorowań lub wypadków, po których konieczna jest hospitalizacja lub dalsza rehabilitacja.

Na rynku istnieją różne oferty ubezpieczenia. Wysokość składki miesięcznej zaczyna się już od 50 złotych. Cena zależy od wielu czynników:

 • od wieku ubezpieczonego – im starsza jest osoba ubezpieczana, tym składka jest wyższa. Wiek ubezpieczonego jest kluczowy ze względu na ryzyko ubezpieczeniowe.
 • od zakresu ochrony – im polisa jest bardziej rozszerzona, tym wysokość składki miesięcznej jest wyższa. Od nas zależy, jakie warianty dodatkowe wykupimy, tak aby mieć najlepsze ubezpieczenie.
 • od rodzaju wykonywanej pracy – towarzystwo ubezpieczeniowe może brać to pod uwagę przy wyliczaniu składki miesięcznej.
 • od stanu zdrowia i choroby – ubezpieczyciel, przed podpisaniem umowy, zapyta o ogólny stan zdrowia oraz o historię chorób. Jeżeli uzna, że ryzyko ubezpieczeniowe jest duże, może ponieść składkę ubezpieczenia.
 • od sumy ubezpieczenia – na im większą kwotę chcemy się zabezpieczyć i im bardziej szczegółowy ma być zakres ochrony, tym składka miesięczna wyższa. Wszystkie ubezpieczenia na życie mają możliwość rozszerzenia ich warunków.

Zakup ubezpieczenia na życie jest niezwykle prosty. Aby wybrać odpowiednią polisę, możemy skorzystać z porównywarek polis na życie, których jest wiele w internecie. Przed zakupem polisy warto także wcześniej znaleźć ranking ubezpieczeń i porównać najlepsze polisy.

Gdy już znajdziemy interesujące nas ubezpieczenie, możemy skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Następuje to po wypełnieniu formularza z pytaniami, które dotyczą interesującego nas produktu.

Do podpisania umowy wystarczy dowód osobisty osoby ubezpieczanej. Po podpisaniu umowy, opłać polisę i ciesz się spokojem 🙂

Na święcie przydarza się wiele nieszczęśliwych wypadków, niestety takie przypadki mogą dotknąć i nas. Zazwyczaj dzieje się to niespodziewanie. Dlatego warto bardzo poważnie przemyśleć zakup ubezpieczenia na życie.

Posiadanie polisy na życie pomoże zabezpieczyć Twoich bliskich w różnych niespodziewanych okolicznościach, na przykład na wypadek Twojej śmierci. Rodzina w ramach ubezpieczenia otrzyma wsparcie finansowe na najbliższe lata. Wszystko oczywiście jest zależne od rodzaju polisy i jaki ma zakres ochrony.

Polisa na życie może być ogromnym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, jakim jest na przykład kredyt hipoteczny. W przypadku śmierci, mając odpowiednie ubezpieczenie, rodzina nie będzie musiała martwić się dodatkowym zobowiązaniem.

Ubezpieczenie na życie może pomóc w przypadku choroby, gdy nasze zdrowie szwankuje. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają opcję rozszerzenia polisy na życie o możliwość wypłaty pieniędzy w przypadku zdarzenia związanego ze stanem zdrowia osoby ubezpieczonej. Szczegółowe informacje o takim świadczeniu znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ludzie decydują się na zakup ubezpieczenia na życie traktując ją także jako zabezpieczenie finansowe dla swoich dzieci w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców. Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj na tyle wysoka, że w razie otrzymania świadczenia, pozwoli na odpowiednie warunki do życia dzieci do osiągnięcia pełnoletności.

Każdy człowiek chciałby spać codziennie ze spokojną głową. Wiadomo, że na to nigdy nie możemy mieć gwarancji. Jednak posiadanie ubezpieczenia na życie wpływa na lepsze samopoczucie i pewność, że w trudnych życiowych momentach, nasza rodzina dostanie odpowiednie wsparcie.

Żadne pieniądze nie zastąpią straty w postaci kogoś bliskiego, ale na pewno bardzo wspomogą w przypadku zdarzenia, na które nie byliśmy zupełnie przygotowani.

Ubezpieczając siebie możesz zapewnić lepszy byt swojej rodzinie i nie zadawać sobie pytania „co zrobią bliscy, gdy mnie zabraknie?”.

Zaktualizowano: 20.12.2022
 • polisanazycie
 • polisyrodzaje
 • poradnik
 • ubezpieczenie
 • ubezpieczsie