Wizyta domowa za darmo

Wizyta domowa za darmo

Pacjentom przysługują wizyty domowe, gdy ich stan zdrowia nagle się pogorszył. Reguluje to zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Tutaj umówisz wizytę domową.

Pacjentom przysługują wizyty domowe, gdy ich stan zdrowia nagle się pogorszył. Reguluje to zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Wizyta w domu pacjenta jest także dobrym rozwiązaniem dla osób starszych i dzieci.

Każdy ubezpieczony pacjent może skorzystać z bezpłatnej wizyty domowej lekarza internisty.

Warto skorzystać z takiej opcji, w przypadku nagłego zachorowania, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do placówki medycznej. Zwłaszcza, gdy pojawią się dolegliwości, takie jak ostry kaszel, wysoka gorączka, ogólne osłabienie organizmu.

Wielu pacjentów wciąż obawia się wizyt w placówkach ze względu na pandemię koronowirusa. Wizyta w domu zdecydowanie ogranicza kontakt z zewnętrznymi wirusami i bakteriami.

Podczas takiej wizyty domowej zostanie postawiona diagnoza oraz sposób leczenia. Lekarz może także wystawić receptę na potrzebne leki.

Świadczeniobiorca, który udziela pomocy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej musi zapewnić opiekę ambulatoryjną i opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń.

Miejsce zamieszkania wskazuje się podczas wypełniania deklaracji dotyczącej wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz nie może odmówić wizyty domowej ze względu na odległość.

W sytuacji, gdy lekarz odmówi wizyty domowej a pacjent uzna, że odmowa była bezpodstawna, zawsze przysługuje mu prawo do złożenia skargi do rzecznika praw ubezpieczonych.

ostateczności pacjentom przysługuje prawo do zmiany wybranego lekarza. Dla przypomnienia – deklaracje dotyczące zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możemy składać dwa razy w roku. Dwa pierwsze razy są bezpłatne, za kolejne należy wnieść opłatę.

Deklarację możemy złożyć w wybranej placówce medycznej bądź, jeśli mamy założone konto, na internetowym koncie pacjenta (IKP).

Gdy mowa o przypadkach ostrych schorzeń, udzielanie świadczeń powinno odbyć się w dniu zgłoszenia zgodnie z grafikiem pracy danej placówki medycznej.

Należy mieć na uwadze, że wizyty domowe nie obejmują sytuacji, gdy następuje bezpośredni stan zagrożenia życia.

W razie nagłych zaburzeń świadomości, nagłej duszności czy w przypadku utraty przytomności lub wypadków komunikacyjnych (i urazów wypadkowych powstałych w ich trakcie), za nasze zdrowie odpowiada system ratownictwa medycznego, z którym należy niezwłocznie się skontaktować.

Czy można skorzystać z porady w domu pacjenta, jeśli potrzeba dotyczy choroby przewlekłej? Tak, ale w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być ustalone na konkretny dzień z wyprzedzeniem a nie koniecznie w dniu zgłoszenia.

Taka opcja jest wygodna głównie dla osób starszych, przyjmujących leki stałe. Osobom starszym trudniej jest się przemieszczać, bardziej są narażeni na wirusy. Wizyta domowa bardzo pomaga w takich sytuacjach.

Najmłodsi pacjenci bardzo często stresują się wizytami lekarskimi. Jednak opieka zdrowotna wychodzi na przeciw i ułatwia małym pacjentom w bezstresowym przejściu wizyty lekarza.

Wizyty domowe ułatwiają lekarzowi kontakt z dziećmi, ponieważ dzieci czują się w nim bezpieczniej, chętniej odpowiadają na pytania, nie obawiają się lekarza.

Jest to duże ułatwienie zarówno dla pediatry, bo szybciej może wystawić diagnozę i przepisać odpowiednie leki, jak i dla rodziców, bo łatwiej im przygotować podopiecznego do wizyty domowej niż do porady w gabinecie lekarskim. Jest to także duża oszczędność czasu dla rodziców, którzy pracują zdalnie i jednocześnie opiekują się dziećmi, co w dobie koronawirusa jest powszednią sytuacją.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej mamy prawo do skorzystania z wizyt domowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). W tym samym zakresie godzinowym możemy skorzystać z wizyty pielęgniarki.

Oprócz tego, że pacjentom przysługują wizyty domowe lekarza rodzinnego, podstawowa opieka zdrowotna umożliwia także przyjazd pielęgniarki.

Pielęgniarka może zjawić się u nas w domu, aby pobrać materiały potrzebne do badań diagnostycznych, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wizytę stacjonarną.

Pomoc pielęgniarki może się przydać także po wyjściu ze szpitala, gdy potrzebna jest regularna zmiana opatrunków lub regularne otrzymywanie zastrzyków.

przypadku nagłego zachorowania nocą lub w dni świąteczne także możemy skorzystać z wizyty domowej.

Placówka medyczna ma obowiązek poinformować swoich pacjentów o możliwości pomocy poza standardowymi godzinami i dniami pracy przychodni.

Lekarze zobligowani są do przekazania informacji swoim pacjentom dostępnym sposobie otrzymania porady zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz swojej placówki.

Gdy pacjent potrzebuje lekarza w sytuacjach nagłych (niespodziewane pogorszenie stanu zdrowia), na wizytę domową, tak samo jak w przypadku zwykłej porady, może być zarejestrowany osobiście lub telefonicznie. Mogą to także zrobić osoby trzecie w imieniu pacjenta.

Zaktualizowano: 21.09.2023
  • domowylekarz
  • poradnik
  • wizyty-domowe
  • wizyty-domowe-poz
  • wizytylekarskiewdomu