Zinnat

Czym jest Zinnat?

Zinnat jest antybiotykiem należącym do grupy leków nazywanych cefalosporynami. Cefalosporyny należą do antybiotyków β-laktamowych, których mechanizm działania i budowa są podobne do penicylin.

Tutaj masz możliwość uzyskania recepty online.

Drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na penicyliny są najczęściej wrażliwe również na cefalosporyny. Różnica polega jedynie na dodatkowym atomie w pierścieniu bocznym u cefalosporyn. Cefalosporyny w medycynie i farmakoterapii dzieli się na tzw. generacje.

Wraz ze wzrostem generacji cefalosporyn, wzrast aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, a im wyższa generacja cefalosporyn, tym większa aktywność wobec bakterii Gram-ujemnych.

Lek Zinnat stosowany jest w leczeniu wielu zakażeń u dorosłych i dzieci: zakażeń gardła, zatok, ostrym zapaleniu ucha środkowego, płuc, układu moczowego czy skóry, może być także zastosowany w leczeniu wczesnej postaci choroby boreliozy.

Działanie leku Zinnat polega na niszczeniu bakterii wywołujących zakażenia.

Lek Zinnat jest antybiotykiem i należy go przyjmować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza, w ściśle określonych stanach chorobowych.

W związku z tym lek Zinnat jest dostępny wyłącznie na receptę.

Lek Zinnat w postaci tabletek powlekanych, dostępny jest w blistrach zawierających 6, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 50 tabletek o dawce 125 mg, 250 mg, 500 mg.

Zinnat w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej w dawce 125 mg/ 5 ml występuje w opakowaniach o pojemności 40, 50, 60, 70, 80 lub 100 ml, natomiast w dawce 250 mg/ 5 ml w pojemności 50, 60, 70, 100 ml.

Substancją czynną leku Zinnat jest cefuroksym, który należy do grupy antybiotyków cefalosporyn, zaliczany do II generacji tych antybiotyków. Jedna tabletka powlekana zawierać może 125 mg, 250 mg lub 500 mg cefuroksymu w postaci aksetylu.

Substancjami uzupełniającymi skład preparatu są: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laurylosiarczan sodu, uwodorniony olej roślinny, koloidalny dwutlenek krzemu, hypromeloza, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, Opaspray biały M-1-7120 J.

W przypadku Zinnat w postaci granulatu 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg cefuroksymu w postaci aksetylu oraz substancje pomocnicze takie jak: sacharoza, aspartam, kwas stearynowy, acesulfam potasowy, guma ksantanowa, owocowe substancje smakowe Tutti Frutti oraz powidon K30.

Lek Zinnat jest preparatem, który może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci po ukończeniu 3. miesiąca życia.

Preparat jest stosowany w zakażeniach bakteryjnych, które zostały wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na cefalosporyny.

 1. stan zapalny ucha środkowego, w tym ostre zapalenie ucha środkowego;
 2. ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków, w tym angina, zapalenie krtani;
 3. bakteryjne zapalenie zatok przynosowych;
 4. stan zapalny płuc lub klatki piersiowej;
 5. zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
 6. stan zapalny układu moczowego w zapaleniu pęcherza moczowego;
 7. stan zapalny skóry – wysypki skórne i tkanek miękkich;
 8. leczenie odmiedniczkowego zapalenie nerek;
 9. niepowikłane zakażenie skory i tkanek miękkich- czyraczność, ropowica, liszajec;
 10. wczesna postać choroby z Lyme – boreliozy.

Antybiotyk Zinnat jest lekiem do stosowania doustnego. Lek w postaci tabletek powlekanych przyjmuje się po posiłku, natomiast granulat do sporządzania zawiesiny doustnej należy spożywać w trakcie posiłku.

Tabletki Zinnat należy połykać w całości, nie można ich rozgryzać, dzielić ani kruszyć, może to zmniejszyć skuteczność leczenia. Lek trzeba popić dużą ilością ciepłej wody.

Gdy mamy do czynienia z dziećmi lub osobami, które maja kłopoty z połykaniem, należy wprowadzić granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Istotne jest, aby granulatu ani zawiesiny nie mieszać z gorącymi płynami.

Tabletki i granulat do sporządzania postaci zawiesiny doustnej nie są równoważne i nie można ich wzajemnie zastępować na podstawie przeliczeń. Zawsze należy go spożywać w jednej formie zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi postaci preparatu i dawkowania.

Leczenia antybiotykiem nie należy przerywać samodzielnie. Lekarz powinien zdecydować o odstawieniu leku, pomimo że pacjent czuje wyraźną poprawę zdrowia. Samodzielne odstawienie leku może prowadzić do nawrotu choroby w związku ze skróceniem leczenia preparatem.

Antybiotyk Zinnat stosować należy zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Lekarz dobiera dawkowanie i określa czas trwania leczenia indywidualnie, biorąc pod uwagę wskazania, nasilenie zakażenia, wrażliwość drobnoustrojów, stan i wiek chorego. Istnieją szczególne grupy pacjentów, u których konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

 1. W przypadku, gdy występuje ostrego zapalenia migdałków, ostre zapalenia zatok przynosowych, zapalenia pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenie skóry i tkanek miękkich- dawka wynosi 250 mg zażywana dwa razy na dobę;
 2. w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę;
 3. w przypadku, gdy występuje leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme– boreliozy dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę przez 14 dni.Jak należy Stosować anybiotyk Zinnat u dzieci?
 1. przy ostrym zapaleniu migdałków, ostrym zapaleniu zatok przynosowych dawkę 10 mg na kg masy ciała 2 razy na dobę, nie przekraczając 125 mg 2 razy na dobę;
 2. przy ostrym zapaleniu ucha środkowego lub, o ile tak zaleci lekarz, cięższych zakażeniach u dzieci po ukończeniu 2. roku życia, dawka 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2 razy na dobę;
 3. przy zapaleniu pęcherza moczowego, odmiedniczkowego zapalenia nerek, niepowikłanego zakażenia skóry i tkanek miękkich dawka 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2 razy na dobę;
 4. przy wczesnej postaci boreliozy dawka 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, nie przekraczając dawki 250 mg 2 razy na dobę przez 14 dni (w przedziale 10-21 dni).

W przypadku niemowląt, które nie ukończyły 3. miesiąca życia nie zaleca się stosowania leku Zinnat pod żadna postacią.

W przypadku, gdy istnieją wskazania do zastosowania w leczenie antybiotyku Zinnat, zawsze należy sprawdzić, czy jest możliwość leczenia tym antybiotykiem cefalosporynowym, gdyż nie zawsze można go stosować.

Głównym przeciwwskazaniem do zażywania preparatu Zinnat jest uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Leku powinni unikać pacjenci, u których poprzednio wystąpiły ciężkie reakcje alergiczne na którykolwiek antybiotyk beta-laktamowi – penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy.

Jednym ze skutków ubocznych przyjmowania antybiotyku Zinnat są zawroty głowy, w związku z tym podczas prowadzenia pojazdów należy zachować szczególną ostrożność.

Substancja czynna preparatu może zmieniać wyniki badań powodując:

 • fałszywie dodatni odczyn Coombs’a,
 • fałszywie ujemny wynik testu z cyjanożelazianami.

Zażywanie antybiotyku Zinnat może wywołać nadmierny wzrost Candida. dzieje się tak, jeśli lek jest długotrwale stosowany, może także dojść do nadmiernego wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych na działanie antybiotyku. Skutkiem tego może być konieczność odstawienia antybiotyku.

Jeśli podczas stosowania leku, a także po zakończeniu jego przyjmowania wystąpi biegunka, to konieczne jest rozważenie, czy u pacjenta nie wystąpiło rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. W razie rozpoznania tej jednostki chorobowej, należy zaprzestać przyjmowania antybiotyku i zastosować odpowiednie leczenie. Nie należy jednak przyjmować leków hamujących perystaltykę.

Po zażyciu cefuroksymu zdarzały się ciężkie reakcje uczuleniowe, które w pojedynczych przypadkach prowadziły do śmierci. W wypadku, gdy dojdzie do pojawienia się objawów ciężkiej reakcji nadwrażliwości, należy niezwłocznie odstawić lek i udać się po pomoc medyczną.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których w przeszłości pojawiła się reakcja alergiczna na antybiotyki β-laktamowe lub penicyliny. U tych pacjentów istnieje ryzyko wrażliwości krzyżowej.

Podczas leczenia boreliozy cefuroksymem często pojawia się skutek uboczny w postaci odczynu Jarischa-Herxheimera, który najczęściej ustępuje samoistnie.

Zanim antybiotyk Zinnat zostanie podany kobiecie w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się najpierw z lekarzem ginekologiem, który oceni czy oczekiwane korzyści wynikające z przyjmowania cefalosporyny wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania Zinnatu u danego pacjenta i to on podejmuje decyzję o włączeniu go do procesu leczenia.

Antybiotyk Zinnat, podobnie jak większość farmaceutyków, może mieć skutki uboczne, najczęstszymi z nich są:

 1. wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze przypominające małe pierścienie;
 2. ciężka reakcja alergiczna, objawiająca się wypukłą, swędzącą wysypką, obrzękiem, czasami twarzy lub ust, mogącym utrudniać oddychanie;
 3. rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem mogące doprowadzić do zespołu Stevensa-Johnsona lub o toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka tzw. chorobie Leyella;
 4. reakcja Jarischa-Herxheimera – u niektórych pacjentów leczonych na boreliozę może wystąpić wysoka temperatura, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze;
 5. ciężka biegunka zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką, gdy występuje rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego;
 6. zakażenia grzybicze spowodowane przez nadmierny wzrost Candida spp w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego.

Zinnat z uwagi na zawartość aksetylu cefuroksymu może obniżać wchłanianie estrogenów, w związu z tym może zmniejszać skuteczność doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych.

Środki farmakologiczne obniżające nadkwasotę żołądka mogą powodować spadek biodostępności aksetylu cefuroksymu w porównaniu z biodostępnością na czczo. Z tego względu mogą likwidować efekt zwiększonego wchłaniania leku bezpośrednio po posiłku.

Przyjmowanie probenecydu – leku zwiększającego usuwanie kwasu moczowego z organizmu, w trakcie terapii Zinnatem, zasadniczo zwiększa stężenie maksymalne i dostępność biologiczną oraz okres półtrwania cefuroksymu w fazie wydalania.

Zażywanie Zinnatu, gdy stosuje się doustne leki przeciwzakrzepowe może zwiększać wartości INR, czyli czas protrombinowy.

Przeczytaj także o:

Zaktualizowano: 21.09.2023
 • #antybiotyk
 • #układmoczowy
 • #zapalenieucha
 • #zatoki