Telemedycyna w Banku PKOBP

Telemedi nawiązało współpracę z PKO BP

Telemedi we współpracy z Bankiem PKO BP Bank Polski wdrożyło dla Klientów
Banku ofertę produktów zdrowotnych z dostępem on-line do lekarzy kilkunastu
specjalności , badań oraz wizyt stacjonarnych. Telemedycyna to sprawdzona
przez miliony pacjentów, popularna forma korzystania z porad specjalistów.
Atutem rozwiązania jest szybka dostępność do porad lekarzy specjalistów i tym
samym możliwość rozwiązania problemów zdrowotnych pod kontrolą
profesjonalistów. Bank chcąc być blisko swoich Klientów, obok szerokiej oferty
produktów finansowych, udostępnia im także rozwiązania wspierające ich
codzienne życie i zdrowie,  które pozwalają na oszczędność czasu, pieniędzy,
zabezpieczenie zdrowia i utrzymania lepszego życia.
Oferta Telemedycyny jest dostępna w serwisie internetowym IPKO dla wszystkich
Klientów Banku , wkrótce ma być także udostępniona w serwisie aplikacji
mobilnej Banku. Wszystkich Klientów Banku PKO BP zapraszamy do zapoznania
się i skorzystania z naszej oferty logując się pod linkiem:
https://www.ipko.pl/login.html?goto=INT_MARKETPLACE_OFFER_TELEMEDYCYNA

Zaktualizowano: 26.05.2023